Drie consortia zijn geselecteerd voor de gunningsfase van de ontwikkeling en realisatie van het Floriadeterrein en de Floriade stadswijk in Almere. Zij zijn op basis van een Europese aanbesteding geselecteerd voor de gunningsfase van het project en mogen nu een visie en plan van uitwerking maken.

De Floriade 2022 krijgt een wijk met 600 huizen die instapklaar zijn zodra de Expo is afgelopen.

In aanvang hebben zich vier geschikte consortia gemeld, waarvan een partij is afgevallen. Deze partijen zijn beoordeeld op basis van geschiktheidseisen, financiële draagkracht en technische bekwaamheid. Het gaat om Dura Vermeer/Arcadis, BPD Ontwikkeling/Lola Landscape Architects/ARUP en Amvest Vastgoed/URBAN-RD/Design Erick van Egeraat/Witteveen+Bos.

Onder de aanmeldingen voor het Floriadeterrein waren geen lokale of regionale partijen. De gemeente hoopt dat die in de gunningsfase alsnog positie veroveren via een samenwerking met de drie consortia. Dat zal naast ‘social return’ zwaar meewegen bij de definitieve keus.

De gemeente gaat met deze drie consortia door voor de eindfase van de aanbesteding.  De beoordelingscommissie onder leiding van Winy Maas maakt in mei een keus. Aansluitend zal worden onderhandeld over de ontwikkelingsovereenkomst die dan in het najaar definitief wordt gegund.

http://www.dearchitect.nl/architectuur/nieuws/2018/02/drie-consortia-de-race-voor-floriadeterrein-almere-101187807