ALMERE • Dinsdag 8 december 2020 | 0:23

De Floriade BV wordt weer geleid door een tweekoppige directie. Er is namelijk een vervanger aangesteld voor de onlangs vertrokken Peter Verdaasdonk. Het gaat om Sven Stimac, die eerder ook werkte voor de Floriade van 2012 in Venlo. Als consultant werd hij de afgelopen tijd al ingehuurd door de Almeerse Floriade BV.

Stimac komt te staan naast Pieter Cloo, die sinds april grotendeels in zijn eentje leiding gaf aan de Floriade-organisatie. Cloo nam de taken van Peter Verdaaskonk over, toen die ziek thuis kwam te zitten. Verdaasdonk gaf achteraf aan dat de werkdruk hem te hoog werd. Hij keerde even terug, maar kon zijn taken niet volledig hervatten.

Discussie over salaris
Over het salaris van Pieter Cloo en Sven Stimac is onenigheid geweest tussen de gemeente en Raad van Commissarissen van de Floriade BV. Dat valt te lezen in een brief die het college van B en W heeft gestuurd aan de gemeenteraad. De gemeente Almere is 100 procent aandeelhouder van de Floriade BV en moest instemmen met de benoeming van de directeuren.

Het stadsbestuur had graag gezien dat Cloo en Stimac minder betaald zouden krijgen. “We hebben rondom de voordracht op meerdere momenten met de Raad van Commissarissen gesproken. Daarbij hebben we ook nadrukkelijk stilgestaan bij de vergoeding van de directie en de vraag of die lager kan worden vastgesteld.”

Binnen het maximum
Dat is de gemeente niet gelukt. “In onze afweging om toch met het huidige voorstel van de Raad van Commissarissen in te stemmen, is de continuïteit van de Floriade-organisatie doorslaggevend.” Daarnaast wordt aangegeven dat de vergoeding valt binnen het maximum dat in de statuten van de BV is afgesproken.

Hoeveel de twee directeuren precies gaan verdienen, staat niet in de brief van het college van B en W vermeld.

https://www.omroepflevoland.nl/nieuws/207789/nieuwe-directeur-voor-floriade-bv-discussie-over-salaris

07 december 2020 12:00

Sven Stimac is de nieuwe directeur van de Floriade. Hij vervangt Peter Verdaasdonk die een aantal weken geleden terugtrad als directeur. Naast Pieter Cloo heeft de Floriade BV nu weer twee statutair directeuren.

Sven Stimac was al verbonden aan de organisatie van de Floriade BV. Volgens de gemeente heeft hij de benodigde – internationale – ervaring om ook op directieniveau zijn bijdrage te leveren aan het organiseren van de Floriade EXPO.

Daarnaast is ook ingestemd met het omzetten van de tijdelijke benoeming van Pieter Cloo als directeur naar een benoeming voor een langere periode. Pieter Cloo was in april 2020 aangesteld als directeur gedurende de afwezigheid van de heer Verdaasdonk tijdens diens ziekte. Beide directeuren worden door de algemene vergadering van aandeelhouders benoemd.
Het college van Burgemeester en Wethouders heeft rondom de voordracht op meerdere momenten met de Raad van Commissarissen gesproken. Daarbij hebben we ook nadrukkelijk stilgestaan bij

de vergoeding van de directie en de vraag of die lager kan worden vastgesteld. In onze afweging om toch met het huidige voorstel van de Raad van Commissarissen in te stemmen, is de continuïteit van de Floriade-organisatie doorslaggevend. Daarnaast valt de vergoeding binnen het maximum dat in de statuten van de BV is afgesproken.

https://www.almerezaken.nl/article/details/sven-stimac-vervangt-verdaasdonk-als-directeur-floriade-1

Politiek praat over salaris directeuren Floriade

ALMERE • Zaterdag 12 december 2020 | 19:29

De PVV in Almere wil van het college van burgemeester en wethouders weten wat de hoogte is van het salaris van de twee directeuren van de Floriade. Ook wil de partij weten of de directieleden naast hun salaris nog andere vergoedingen krijgen, zoals bonussen of premies.

Onlangs is Sven Stimac benoemd als tweede directeur van de Floriade. Hij kwam op de plek van de vertrokken Peter Verdaasdonk. Daarnaast werd de tijdelijke aanstelling van de zittende directeur Pieter Cloo omgezet naar een permanente.

Uit een brief van het college van B en W aan de gemeenteraad begin deze maand bleek dat er oneindigheid is geweest tussen de gemeente en de Raad van Commissarissen van de Floriade BV over het salaris van de twee directeuren. Zo had het college om een lagere vergoeding voor de directie gevraagd, maar dat is niet gelukt. In de brief van het college staat niet hoeveel de tweekoppige directie gaat verdienen.

Volgens de PVV heeft de gemeenteraad in 2014 een motie aangenomen waarin staat dat de directie van de Floriade BV een salaris mag verdienen zoals dat van een minister. Op dit moment is dat 170.910 euro per jaar. De PVV wil weten of de gemeente dat salaris als maximum met de Floriade-directeuren heeft afgesproken.

https://www.omroepflevoland.nl/nieuws/208385/politiek-praat-over-salaris-directeuren-floriade