SWF kiest voor Jannewietske de Vries

Door redacteur. Laatste update: 17 juli 2018 om 23.02 uur.

SWF

Jannewietske de Vries uit Raerd is dinsdagavond voorgedragen als nieuwe burgemeester van Súdwest-Fryslân.

In een besloten vergadering koos de gemeenteraad unaniem voor De Vries (1961), die acht jaar – in de periode 2007-2015 – voor de PvdA deel uitmaakte van het college van Gedeputeerde Staten van Fryslân. Sinds januari 2016 geeft ze als algemeen directeur leiding aan Floriade 2022 BV, het bedrijf dat over vier jaar de wereldtentoonstelling organiseert in Almere.

Daarnaast bekleedt ze diverse bestuursfuncties. Zo is ze voorzitter van de Stichting Sense of Place, die initiatieven stimuleert voor culturele landschapsontwikkeling in het Waddengebied, is ze voorzitter van de Stichting Erfskip (voor social design in Friesland), voorzitter van 11Fountains en lid van de adviescommissie cultuur van het Noordelijk Cultuur Fonds. De voordracht van De Vries wordt doorgestuurd naar de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, waarna de benoeming wordt bekrachtigd met een handtekening van Zijne Majesteit de Koning. De installatie van De Vries is gepland op 27 september. Tot dan blijft Magda Berndsen-Jansen als waarnemend burgemeester op haar post.

lees verder;

https://balkstercourant.nl/site/fba/2018/07/17/swf-kiest-voor-jannewietske-de-vries

Jannewietske-de-Vries

 

De Vries moet de boer op met Súdwest

De gemeente Súdwest-Fryslân wil nationaal een woordje meepraten en de nieuwe burgemeester Jannewietske de Vries kan daaraan bijdragen, zo blijkt uit een rondgang van Friesch Dagblad langs betrokkenen. De gemeente past haar ,,als een jas.”

Jan-Peter Soenveld

Geplaatst: 19 juli 2018 om 14:00

De Vries was tot medio 2015 gedeputeerde in Fryslân. Daarvoor was zij onder meer directeur algemene zaken bij de gemeente Leeuwarden. De afgelopen jaren werkte ze voor Floriade 2020 in Almere.

Dynamisch

Marieke Vellinga (D66), thans raadslid in Súdwest-Fryslân, kent De Vries nog uit haar tijd in Provinciale Staten. Zij noemt haar een dynamische persoonlijkheid. ,,Ze brengt energie met zich mee en krijgt dingen voor elkaar.”

Een voorbeeld is het binnenhalen van Culturele Hoofdstad. ,,In het begin waren mensen sceptisch. Maar het is haar gelukt.”

Grotere rol

Súdwest-Fryslân, tweede gemeente van Fryslân, wil de komende jaren een grotere rol opeisen in het nationale spel. Daar kan De Vries bij helpen, denkt Vellinga. ,,Ze heeft een goed netwerk.”

Een leerpunt noemt Vellinga dat De Vries nooit burgemeester is geweest. ,,Ze zal in die rol moeten groeien, als bij alle nieuwe functies. Ze is een van de gezichten van de Friese PvdA en als burgemeester moet je boven de partijen staan. Maar ik denk dat ze dat kan.”

Verder bouwen

Raadslid Johan Feenstra (PvdA) noemt de benoeming van De Vries ,,in boppeslach”. Haar voordracht past bij de ambities van de gemeente, denkt hij. ,,Súdwest-Fryslân is ontstaan bij een herindeling die in Nederland zijn weerga niet kent. Nu staat de gemeente en kunnen we verder bouwen.”

De gemeente wil nationaal een woordje meepraten, meldt Feenstra. Zo hoopt hij dat meer subsidies binnengehaald worden met oog op de duurzaamheidsambities van de gemeente. ,,De Vries heeft dan vanuit Floriade goede lijntjes. En ze is een innemende persoonlijkheid, met oog voor de steden én de dorpen.”

As in jas

Gedeputeerde Johannes Kramer (FNP) werkte tot 2015 meerdere jaren met De Vries. ,,Súdwest-Fryslân past har as in jas”, denkt hij. ,,Sy is in kundich bestoerder, dy’t net op ‘e foargrûn komt en each hat foar ik kollektyf. Sy sjocht fierder as de gemeentegrinzen en sprekt de taal fan ‘e mienskip. En mei har netwurk kin se doarren iepenje yn De Haach en Brussel.”

Ze zal in die rol moeten groeien, als bij alle nieuwe functies

Kramer wijst erop dat De Vries als gedeputeerde meerdere belangrijke projecten droeg, waaronder Culturele Hoofdstad LF2018 en de Nuon-gelden. ,,Se hat in soad finansjele kennis en is ynhâldlik sterk.”

Uit de politiek in de gemeente Almere kwam gisteren kritiek op de overstap. D66 vroeg een debat aan wegens de consequenties voor Floriade 2022, de wereldtuinbouwtentoonstelling. De Partij van de Dieren noemde het vertrek ,,zeer zorgelijk”. Ruud de Jonge (PvdA Almere) zag het rumoer vooral als een verkapt compliment voor De Vries. ,,Zeker verdiend.”

lees verder:

https://frieschdagblad.nl/2018/7/19/de-vries-moet-de-boer-op-met-sudwest

 

Polityk Almere hurd oer fuortgean Jannewietske de Vries: “Een paar jaar zakkenvullen en weer verder”

18 jul 2018 – 10:44

It fuortgean fan Jannewietske de Vries as direkteur fan de Floriade 2022 yn Almere, smyt dêr in soad reaksjes op. Tiisdei waard bekend dat De Vries de nije boargemaster wurdt fan de gemeente Súdwest-Fryslân.

 Floriade-schip stuurloos

Foar de D66-fraksje yn Almere reden om foar tongersdeitejûn in ynterpellaasjedebat oan te freegjen. ”Wat zijn de consequenties van haar vertrek voor de Floriade BV?” wol de fraksje witte. De PVV-fraksje is in stik hurder yn it oardiel. ”Raad van commissarissen en directeur laten zinkend Floriade-schip stuurloos achter. Een paar jaar zakkenvullen en weer verder. Almere draait op voor de kosten”, seit de fraksje.

Ferline wike stapte de folsleine ried fan kommissarissen fan de Floriade op. Neffens de tafersjochhâlders wie harren opdracht troch in koerswiziging yn it belied signifikant feroare. Earder al stapte wethâlder Tjeerd Herrema op. Hy hie út namme fan de gemeente de Floriade yn portefúlje.

Jannewietske is een Friezin in hart en nieren en we gunnen het haar van harte.

Floriade

De Floriade BV sels neamt it fuortgean fan De Vries spitich, mar wol te begripen. ”Zo’n kans komt maar één keer in de zoveel jaar voorbij. Jannewietske is een Friezin in hart en nieren en we gunnen het haar van harte”, seit wurdfierder Jacqueline Stokman.

Foar de organisaasje fan it grutte evenemint sil it opstappen fan De Vries neffens Stokman gjin gefolgen ha. ”Er is nog 3,5 jaar te gaan, genoeg tijd om een nieuwe directeur te vinden en in te werken. De basis is goed, die staat.”

https://www.omropfryslan.nl/nijs/826149-polityk-almere-hurd-oer-fuortgean-jannewietske-de-vries-een-paar-jaar-zakkenvullen-en

 

Vragen over toekomst Floriade na vertrek Jannewietske de Vries

Het vertrek van Jannewietske de Vries (56) als directeur van de Floriade zorgt voor vragen in de gemeenteraad van Almere over de toekomst van de tentoonstelling.

De Vries wordt burgemeester van Súdwest-Fryslân en vertrekt daarom uiterlijk 27 september bij de Floriade. Maar vorige week werd bekend dat ook de voltallige raad van commissarissen weggaat.

Debat

De D66-fractie in de Almeerse gemeenteraad vraagt daarom donderdag een interpellatiedebat aan. De partij wil weten welke consequenties de overstap van De Vries heeft voor de Floriade, die in 2022 wordt gehouden.

Commissarissen 1 augustus weg

Volgens Omroep Flevoland treedt de vijfkoppige raad van commissarissen per 1 augustus terug. Een koerswijziging voor de Floriade, ingegeven door de gemeente Almere, zou hiervan de oorzaak zijn. De oorspronkelijke opdracht van de commissarissen zou hierdoor ,,significant” zijn veranderd.

Volgens De Vries zal haar vertrek de voorbereiding voor de Floriade niet in de war sturen. ,,Ik heb er alle vertrouwen in dat de gemeente Almere en de staande expo organisatie, de Floriade B.V., een fantastische expo realiseren in 2022’’, verklaart ze op de Floriade-website.

http://www.lc.nl/friesland/Vragen-over-toekomst-Floriade-na-vertrek-Jannewietske-de-Vries-23382412.html

 

Leegloop bij Floriade: ook Jannewietske de Vries verlaat zinkend schip
Laatste update: donderdag 19 juli 2018 – 10:26 uur

Na het vertrek van de voltallige Raad van Commissarissen, wethouder Herrema, Jan Willem Griep (directeur Tuinbouw en Financiën bij Floriade) stapt nu ook Jannewietske de Vries op: zij is voorgedragen als burgemeester van zuidwest Friesland.

De Vries was directeur bij Floriade B.V. en zal zich vanaf 27 september bezighouden met haar nieuwe functie buiten Almere.

Vervanging

De raad van commissarissen vertrekt per 1 augustus als gevolg van een koerswijziging voor de Floriade (ingegeven door de gemeente) waarvoor er nog vervanging moet worden gezocht, evenals het zoeken van vervangers voor Griep en De Vries.

Loes Ypma wordt donderdagavond geïnstalleerd als wethouder en neemt de taken over van Tjeerd Herrema die zich eerder bezighield met de Floriade.

https://www.almere-nieuws.nl/nieuws/20894/leegloop-bij-floriade-ook-jannewietske-de-vries-verlaat-zinkend-schip/