Bijeenkomst Genootschap Flevo over Floriade

LELYSTAD – Genootschap Flevo houdt al een paar jaar de vinger aan de pols bij de voorbereiding van de Floriade Almere 2022. Ook dit jaar wordt weer een stand van zaken opgemaakt en wel op donderdag 19 mei in het provinciehuis in Lelystad.

Het Genootschap houdt een vinger aan de pols bij de voorbereiding van de Floriade.

floriade 2022

Dan organiseert het genootschap in samenwerking met de Almeerse projectorganisatie Floriade en de provincie Flevoland een zogenaamd ‘Actualiteitensymposium’. Inleidingen en discussies zullen aanwezigen inzicht geven in uitdagingen, problemen en verrassende ontwikkelingen die aan het organiseren van de wereldtuinbouwtentoonstelling verbonden zijn.
Het symposium begint om 13.30 uur en eindigt rond 17.45 uur. Deelname is uitsluitend mogelijk na aanmelding bij de secretaris van Genootschap Flevo: a.geurts78@chello.nl; Vermeld naast naam ook adres, telefoonnummer en eventueel organisatie, instelling of bedrijf waaraan de deelnemer verbonden is. De aanmelding moet vóór donderdag 12 mei a.s. zijn ontvangen.

Bijdrage

Deelnemers dienen tegelijk met hun aanmelding een bedrag van 15 euro over te maken op IBAN NL 53 INGB 0000 349818 van Genootschap Flevo te Lelystad. Vermeld bij de betaling de naam van de deelnemer. Leden van Genootschap Flevo, medewerkers van de Almeerse projectorganisatie Floriade en ambtenaren van de provincie Flevoland zijn vrijgesteld van betaling van de deelnemersbijdrage. Voor 25 euro kan iedereen lid worden van Genootschap Flevo. Dit bedrag is dan inclusief deelname aan het symposium. Meer informatie: www.genootschapflevo.nl.

Artikel geplaatst op: 03 mei 2016 – 06:48

 

bron: http://www.almeredezeweek.nl/nieuws/1327418-bijeenkomst-genootschap-flevo-over-floriade