Nog enkele dagen hebben partijen de tijd om in te tekenen voor de aanbesteding van de Weerwaterbrug. Het gaat om het realiseren (ontwerpen, engineeren en uitvoeren) en gedurende 20 jaar onderhouden van een hoogwaardige fiets- en voetgangersbrug tussen het Lumièrepark en het Weerwatereiland. De brug heeft een lengte van ca. 440 m en een breedte van minimaal 6 meter. Omdat een maximale kwaliteit wordt nagestreefd, worden de aanbiedingen vooral beoordeeld op duurzaamheid en schoonheid. Welke aanbiedingen zijn het meest ‘groen’ in termen van materiaalgebruik, energieverbruik en levenscycluskosten? Hoe toont zich dat in ontwerp, beleving en gebruik? En welke brugontwerpen hebben naar de mening van een deskundigenjury de beste beeldkwaliteit, zijn een ‘landmark op zich’ en passen toch goed in de omgeving? De Almeerse bevolking mag meebeslissen over de brug. De deskundigenjury legt de twee beste aanbiedingen voor aan de inwoners, waarna zij bij meerderheid van stemmen bepalen welke brug gebouwd zal worden. Naar verwachting is de winnende partij in het najaar bekend. De feitelijke bouw van de brug zal vervolgens in het tijdvak 2019 – 2020 plaatsvinden.

https://www.floriade.nl/nl/blog/aanbesteding-weerwaterbrug/

 

Brug in Rondje Weerwater voer voor discussie

12/5/2017

Jeroen Oosterheert

Moet het een simpele of een iconische brug worden? – Foto: Almere Vandaag uit plan Rondje Weerwater

ALMERE – De nog te bouwen brug over het Weerwater tussen het eiland Utopia en het Filmwijkstrandje wordt voer voor politieke discussie. Dat bleek donderdagavond tijdens de bespreking van de plannen voor het Rondje Weerwater.

In de plannen, met een totale investering van ruim 21 miljoen euro, zit de brug en in eerste instantie werd er drie miljoen euro voor vrijgemaakt, maar inmiddels wil wethouder Tjeerd Herrema er, mede vanwege de komst van de Floriade, er een ’iconische brug’ van maken en vraagt hij om zes miljoen euro voor de brug. ,,Het moet iets moois worden voor de stad. Iets voor de nieuwe wijk, voor het verkleinde rondje Weerwater en een icoon”, zo gaf Herrema aan.

Gemeenteraadsfractie Leefbaar Almere, en ook andere partijen zagen dat wel zitten, maar Leefbaar wil vastgelegd hebben dat die brug dan ook echt niet meer dan zes miljoen euro gaat kosten. De VVD wil eerst weten wat er dan voor ’iconische brug’ gaat komen. ,,Als die brug ons niet bevalt dan kan het wat ons betreft ook een meer basale brug worden, een brug van ruim drie miljoen euro dus zoals dat in de eerste ideeën werd geopperd. We willen niet zo maar een cheque van zes miljoen euro geven”, aldus VVD-raadslid Rutger Hengstman.

Pim Reinders kondigde donderdagavond twee moties aan over de brug en e PVV wil via een motie duidelijk hebben dat het maximaal bij de drie miljoen euro blijft. Hengstman komt met een motie over het ontwerp. Volgende week wordt er over de moties gesproken en gestemd. Daarna wordt het hele plan voor het rondje voorgelegd voor stemming.

https://almerevandaag.nl/brug-in-rondje-weerwater-voer-voor-discussie/

2017 05 12 brug rondje weerwater AV