ALMERE • Dinsdag 7 juli 2020 | 16:26

De bouw van het eerste pand van de Floriade, het schoolgebouw van Aeres Hogeschool, is dinsdag officieel van start gegaan. Op de bouwlocatie aan het Archerpad werd het bord met daarop een afbeelding van het gebouw onthuld door twee studenten en wethouder onderwijs Roelie Bosch.

“Het is een bijzonder gebouw”, vertelt schooldirecteur Wil Bekkering. “Het wordt de groenste hogeschoollocatie van Nederland, wat helemaal bij ons past, maar ook omdat dit gebouw gaat dienen als ontvangstgebouw tijdens de Floriade.”

De school wordt compleet duurzaam gebouwd en zal worden uitgerust met

lees verder>>>https://www.omroepflevoland.nl/nieuws/184083/bouw-schoolgebouw-aeres-op-floriadeterrein-officieel-van-start

Officiële aftrap voor bouw Aeres Hogeschool op Flevocampus

Door

Ralph Mens

9 juli 2020

Op dinsdag 7 juli was de feestelijke aftrap van de bouw van het nieuwe hogeschoolgebouw van Aeres Hogeschool op het Floriadeterrein in Almere. Samen met studenten heeft wethouder Roelie Bosch het bouwbord onthuld.

Het officiële startsein werd met een select gezelschap van medewerkers van Aeres, studenten, (bouw)partners en andere betrokkenen gevierd. (Foto: Floriade Almere 2022)

Het bouwbord is een houten stellage met een afbeelding van het pand en de logo’s van de partners die meewerken aan dit project. Zo weten voorbijgangers wat er op die plek gebeurt. De bouw is in juni van start gegaan.

Groene long

Het nieuwe hogeschoolgebouw, met de naam de Groene Long, is onderdeel van de Flevo Campus. Het wordt een fysieke plek waar onderwijs, onderzoek en wetenschap samenkomen. Niet alleen voor studenten en onderzoekers, maar ook voor inwoners van Almere en daarbuiten om kennis te maken met en mee te denken over het stedelijk leven van de toekomt.

De bouw zal naar verwachting een jaar in beslag nemen. Vanaf schooljaar 2021/2022 zullen de lessen en activiteiten van Aeres Hogeschool Almere op de nieuwe locatie plaatsvinden.

Bruggen op Floriadeterrein

Met het verkrijgen van de omgevingsvergunningen is recent een belangrijke stap gezet naar de realisatie van de ‘Beverbrug’ en ‘Rondje Weerwaterbrug’. Bruggencampus Flevoland-Floriade, een initiatief van provincie Flevoland en gemeente Almere, en Reimert Bouw en Infrastructuur zijn verantwoordelijk voor de realisatie.

De bruggen worden gemaakt van materiaal uit Almeerse reststromen. De grondstoffen krijgen zo een tweede leven en leveren een bijdrage aan CO2-reductie en circulaire economie.

Floriade 2022 impuls voor groen onderwijs en onderzoek in Almere

Nieuws | de redactie

9 juli 2020 | Over krap twee jaar opent een nieuwe editie van de wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade. Dit keer heeft Almere het evenement binnengehaald. Een nauwe samenwerking met Aeres Hogeschool Almere lag voor de hand, gezien de thema’s ‘de groene stad’ en ‘voedsel van de toekomst’. “Er is daar nu al een voedselbos aan het ontstaan.”

Even was onduidelijk of het nog zou doorgaan: de Floriade 2022. De wereldtuinbouwtentoonstelling werd binnengehaald door de provincie Flevoland en de gemeente Almere, maar de gemeenteraad was, zeker door de coronacrisis, huiverig voor het financiële risico.

Twee weken geleden werd de knoop doorgehakt. Goed nieuws voor Aeres Hogeschool Almere, die als groene hogeschool veel inhoudelijke aanknopingspunten heeft met de Floriade. Directeur Wil Bekkering: “Wij hadden al gezegd, wij gaan sowieso door met onze nieuwbouw en de ontwikkeling van de Flevo Campus, maar ik vond het wel spannend, omdat de Floriade voor ons een grote toegevoegde waarde heeft.”

Een nieuw gebouw

Bekkering doelt op de opening van een nieuw Aeres-gebouw op het Floriadeterrein. “Eventueel afgelasten had onze bouwplannen niet in de weg gestaan. We zouden niet alleen op het terrein staan: er komt in ieder geval een nieuwe bijzondere groene stadswijk op de plek van de Floriade, en dat zou ook zijn doorgegaan zonder het evenement.”

Afgelopen dinsdag is de bouw van de vestiging van Aeres gestart. “We gaan in het najaar van 2021 verhuizen als het goed is. Dan zitten we nog een maand of zeven voor de opening van de Floriade. Dan zullen wij in de loop van het voorjaar van 2022 de begane grond verdieping tijdelijk niet meer gebruiken, en dan zal de Floriade BV in ons gebouw haar eigen ontvangstruimtes gaan inrichten, en daar worden dan allerlei internationale en Nederlandse gasten ontvangen. Dat is voor ons ook ontzettend interessant, dat dan allerlei mensen in aanraking komen met wat Aeres doet.”

De groene stad

Het profiel van de Aeres-vestiging in Almere past namelijk bij uitstek bij het huidige thema van de Floriade: de groene stad. “Waar wij voordat de Floriade werd toegewezen, in de stad een soort van vreemde eend in de bijt waren, zijn wij nu plotseling een heel belangrijke partner voor allerlei partijen die opeens gingen nadenken over de beter gevoede stad, de gezondere stad, de groenere stad.”

De hogeschool heeft nu bijvoorbeeld al de lectoraten Groene & Vitale Stad en Voedsel & Gezond Leven. “De Floriade geeft daarin extra inspiratie, er is daar nu bijvoorbeeld al een voedselbos aan het ontstaan. Zodra de wereldtentoonstelling voorbij is, wordt de bouw van zeshonderd woningen gestart, waarbij Almere wil laten zien wat een groene stadsinrichting van de toekomst betekent. Hoe groen kan bijdragen aan het realiseren van de klimaatopgave, duurzaamheidsdoelen, en hittestressreductie bijvoorbeeld.”

Met steun van de gemeente en de provincie wordt ook een nieuw lectoraat in het leven geroepen. “Dat moet gaan over de duurzame verwaarding van groen in de stad. De nieuwe wijk wordt expliciet benoemd als een geweldige speeltuin voor verder onderzoek over de waarde van groen in een grootstedelijke omgeving.”

Naast de stadswijk zal er meer erfgoed van de Floriade zijn. “We gaan een Flevo Campus ontwikkelen, ons gebouw komt aan een plein te staan naast het paviljoen van de provincie Flevoland. En de inzending van de Nationale Tuinbouwraad – een innovatiekas – is na afloop ook beschikbaar voor ons onderwijs en onderzoek. Er komt sociale woningbouw, en een voorziening voor ouderen. En veel van het groen dat voor de Floriade wordt aangebracht blijft staan. We houden er een arboretum aan over eigenlijk, want de kavels worden omringd met planten en bomen, gegroepeerd op alfabetische volgorde. In één hoek begint het met allemaal planten die met de letter A beginnen, en diagonaal aan de andere kant is dan de letter Z. Wij staan op het kavel met de letter L, bij ons zal de liquidambar boom dominant zijn.”

Kansen voor onderwijs

Studenten zijn ook in de aanloop al betrokken geweest. “Er zijn al mensen afgestudeerd op de Floriade. Er is een Floriade Academy in het leven geroepen, die allerlei projecten formuleert. Studenten doen nu nulmetingen op het terrein, over de biodiversiteit bijvoorbeeld, en dan gaan ze monitoren wat er verder gebeurt. En zo kan dat ook met bodemonderzoek. Er zijn ook studenten van ons die tijdens een tuinbouwtentoonstelling in China Nederland en de Floriadeplannen hebben vertegenwoordigd.”

Bekkering hoopt vooral op een verdere internationale impuls voor de hogeschool. “Als er dan toch allerlei bezoekers komen, die kunnen dan zien dat er niet alleen maar een wereldtentoonstelling plaatsvindt, maar ook dat er een kennisinstelling is met praktijkonderzoek en onderwijs tot en met master, juist rondom thema’s die op de Floriade zo dominant zichtbaar zijn. Dat is natuurlijk wel een hele mooie symbiose. We hopen dat dit nieuwe studenten van over de hele wereld oplevert, maar ook veel meer uitwisseling in onderzoek met partnerinstellingen in het buitenland.”