Stedenbouw

Impressie: Reimert Bouw en Infrastructuur

Op het Floriadeterrein komen twee circulaire bruggen, gemaakt van Almeerse grondstoffen. De ontwerpen van Reimert Bouw en Infrastructuur zijn gekozen uit vijf ontwerpen die in een innovatief aanbestedingstraject tot stand gekomen zijn. De bekendmaking van de brugconcepten is ook de start van Bruggencampus Flevoland-Floriade. De samenwerking in deze praktijkgerichte leeromgeving is erop gericht mede een bijdrage te leveren aan oplossingen voor de vervanging van 40.000 bruggen rond 2040.

In 2022 vindt de wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade Expo 2022 plaats in Almere. Het Floriadeterrein wordt niet alleen gebruikt als expo gebied, maar zal uiteindelijk een nieuwe stadswijk van Almere worden. Het terrein wordt benut als ‘levend laboratorium’ waar nieuwe technologieën voor energie, water, afval, voedsel en mobiliteit worden onderzocht en toegepast. De nieuwe Bruggencampus Flevoland is daar onderdeel van.

De twee bruggen die op het Floriadeterrein komen, worden grotendeels gemaakt van in Almere geproduceerd materiaal uit Almeerse reststromen. De gebruikte materialen en minder transportkilometers betekenen ook een CO2-besparing.

Een van de bruggen is de fiets- en voetgangersbrug die de verbindende schakel vormt op het Floriadeterrein van het Rondje Weerwater. De circulaire materialen zijn gecombineerd tot een slanke, eenvoudige brug. Door de afwezigheid van het landhoofd lijkt de brug als een ’plank’ elegant op het landschap te liggen en wordt daar een natuurlijk onderdeel van.

Beverbrug Floriadeterrein Almere. Beeld Reimert Bouw en Infrastructuur

Bij de zogenaamde Beverbrug moest rekening gehouden worden met een aanwezige beverburcht. Deze brug bestaat uit een auto- en voetgangers/fietsersdeel, die op een innovatieve manier verbonden worden. Door het circulaire ontwerp kunnen de brugdelen, indien nodig, elders opnieuw gebruikt worden. Opvallend is de extra ruimte die gecreëerd is bij de brug voor onder andere een pluktuin, bijenlint en expositieruimte. Er komt ook een groene rand, waarbij een bewateringssysteem ervoor zorgt dat er mos kan groeien en de brug een bij de Floriade Expo passende groene uitstraling krijgt.

Fietswandelbrug Floriadterrein 2022 Almere. Beeld Beverbrug Floriadeterrein Almere. Beeld Reimert Bouw en Infrastructuur

Vijf goede ontwerpen

In het innovatieve aanbestedingsproces werkten de aannemers Reimert Bouw en Infrastructuur, Van Hattum en Blankevoort en Heijmans Infra B.V. in drie verschillende teams samen met – voor de aannemer- onbekende experts in designsprints aan de ontwerpen. Met als voorwaarde  de bruggen binnen een vastgesteld plafondbedrag en opleverdatum te realiseren. Een jury bepaalde, op onder andere materiaalgebruik, levenscyclus en CO2-besparing, welke twee ontwerpen op het Floriadeterrein gerealiseerd worden. Ook de andere ingediende concepten bevatten innovaties die breed toepasbaar kunnen zijn en de moeite waard zijn om verder uit te laten werken. De aannemers blijven daarom betrokken bij Bruggencampus Flevoland-Floriade en hun concepten  worden opgenomen in de bijbehorende data omgeving.

Floriadeterrein. De nieuwe bruggen zijn omcirkeld. Beeld Beverbrug Floriadeterrein Almere. Beeld Reimert Bouw en Infrastructuur

Grote vervangingsopgave bruggen

Nederland staat voor de grote vervanging van 40.000 bruggen en viaducten rond 2040. Dat vraagt een enorme investering van 50 tot 70 miljard euro, miljoenen tonnen grondstof en er dreigt personeelstekort om alles te ontwerpen en bouwen. Een opgave die vraagt om innovatieve oplossingen en nieuwe vormen van samenwerking. Provincie Flevoland en gemeente Almere hebben deze handschoen opgepakt en zijn gestart met de organisatie van het ontwerpproces en de bouw van twee nieuwe bruggen op het Floriadeterrein in een innovatief aanbestedingsproces. Binnen de gestarte Bruggencampus worden de thema’s materiaalgebruik en financiering als verder opgepakt.

https://www.dearchitect.nl/stedenbouw/nieuws/2019/09/brugontwerpen-floriadeterrein-almere-bekend-101230573?vakmedianet-approve-cookies=1&_ga=2.235921089.1138489930.1571766484-1282344938.1571766484