29 juni 2020 08:50

Door Petra Onderwater

ALMERE – Het nieuwe kunstmuseum in oprichting opent bij de start van de Floriade een tijdelijke dependance op het Floriadeterrein. Het wordt een drijvend kunstpaviljoen midden in de nieuwe woonwijk Hortus. “Ook na de Floriade, tot met 2026, hebben we daar alvast een fysieke plek waar we een voorproefje kunnen geven en kunnen experimenteren om te kijken wat wel en niet werkt”, vertelt Denise de Boer. Zij is in maart – in opdracht van de gemeente Almere en de provincie Flevoland – gestart als kwartiermaker om het nieuwe museum vorm te geven.

Het museum gaat zich richten op grote multimedia kunst. “Een kunstvorm die tot nu toe onderbelicht is. Het museum wordt dan ook echt aanvullend op wat er al is in Nederland”, benadrukt De Boer. “Daarnaast gaan we onze binnenprogrammering combineren met een buitenprogrammering, met de landschapskunst die al in Flevoland aanwezig is. Daarvoor gaan we samenwerken met de stichting Land Art Flevoland en Schouwgburg Almere (KAF).”

Zintuigelijk

Multimediale kunst en landschapskunst sluiten volgens de kwartiermaker heel goed op elkaar aan. “Bij beide kunstvormen gaat het om grootschalige werken, waarbij het heel erg om de beleving draait. Je hoeft ook geen kunstexpert te zijn om het te kunnen ervaren en waarderen”, aldus De Boer. “Ik geloof ook niet dat musea ‘moeilijk’ of voor een select publiek interessant hoeven te zijn. Het moet een museum voor iedereen worden. Dit type kunst is heel zintuigelijk en bij uitstek geschikt voor een brede doelgroep.”

Ze vindt het ook belangrijk dat het museum wordt omarmd door de Almeerders. “Daarom ga ik met zoveel mogelijk mensen in gesprek, om te horen wat zij van dit museum verwachten en waar ze blij van worden. Toen ik net was gestart als kwartiermaker brak helaas het coronavirus uit, maar zodra het kan gaan we starten met het veldonderzoek.”

Rijkssubsidie

De Raad voor Cultuur noemde de plannen ‘vernieuwend en verrassend’. Zij adviseerde minister Ingrid den Engelshoven begin juni om het museum – ook al is het nog in oprichting – toe te voegen aan de culturele basisinfrastructuur 2020-2024. Dit betekent een jaarlijkse subsidie van 250.000 uur voor de programmering. “Dat is natuurlijk een geweldig steuntje in de rug. Maar bovenal geeft het aan dat de Raad het belangrijk vindt dat Almere en Flevoland een dergelijk kunstmuseum krijgen, want dat ontbrak nog gewoon.” In september moet blijken of de minister het advies van de Raad overneemt, maar doorgaans is dit het geval.

Permanent gebouw

Uiteindelijk is het de bedoeling dat er over enkele jaren een permanent museumgebouw komt in Almere Stad. “Het gaat om grootschalige kunstwerken, dus dat vraagt om een groot pand. Het wordt hoogstwaarschijnlijk nieuwbouw, op een centrale en goed zichtbare plek in het centrum van Almere.”

Plan van aanpak

De Boer presenteert na de zomer een plan van aanpak. “We gaan in elk geval op zoek naar een architect voor het tijdelijk, drijvende kunstpaviljoen. Dat gaat iets bijzonders worden en net als de wijk Hortus gaan wij uit van de duurzaamheidsgedachte.

” Verder worden er contacten gelegd met nationale en internationale musea, gallery’s en kunstenaars. “Dit nieuwe museum kent geen eigen

lees verder>>>https://almeredezeweek.nl/article/details/museum-in-oprichting-trapt-af-met-tijdelijk-kunstpaviljoen-op-floriadeterrein

Kwartiermaker wil nieuw museum bij het Weerwater

ALMERE • Maandag 29 juni 2020 | 8:00

Het nieuwe Museum voor moderne kunst in Almere moet bij het Weerwater komen, als het aan de pas aangestelde kwartiermaker Denise de Boer ligt. Gedacht wordt aan de plek achter het Flevoziekenhuis, in het water.

Hoe het museum precies op het water geplaatst gaat worden, is nog onduidelijk. De Boer is aangenomen door de gemeente Almere om ervoor te zorgen dat er een museum met internationale allure komt. Het moet een top-10 museum worden, met 200.000 bezoekers per jaar vergelijkbaar met Museum de Fundatie in Zwolle en het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen.

Denise de Boer is 36 jaar, woont in Haarlem, studeerde bedrijfseconomie en kunstgeschiedenis en maakte daarna carrière in de kunstwereld. Ze was verantwoordelijk voor het werven van fondsen voor het Amsterdam Museum en werkte vijf jaar als adjunct directeur van het Frans Hals Museum. Nu gaat ze in Almere op zoek naar draagvlak en geld voor een museum met grootschalige multimediale kunst. Dan moet je volgens haar denken aan grote werken van meters hoog, waar je als bezoeker ingaat en onderdeel van uitmaakt. “Je wordt meegenomen aan de hand van licht, geluid, voelen en aanraken, om zo een beleving te creëren die heel uniek is”, aldus De Boer.

Ambitieus plan
Het plan is ambitieus, maar volgens De Boer zeker haalbaar. Almere is al tientallen jaren bezig om een kunstmuseum te krijgen. Eind jaren negentig probeerde toenmalig wethouder Arie Willem Bijl een museum met niet-westerse kunst naar de stad te halen. En enkele jaren geleden was het wethouder Frits Huis die de museumwens probeerde te vervullen met de Magazijnmeesters. In dat museum zouden dan werken worden tentoongesteld die gerenommeerde musea in het depot hadden staan. Ook had Almere al eerder een museum voor moderne kunst, De Paviljoens, maar dat redde het niet. Het werd in 2013 gesloten. De kwartiermaker denkt dat ‘haar’ nieuwe museum wel zal slagen.

Dependance tijdens Floriade
Het idee dat Almeerders niet van cultuur zouden houden, klopt volgens haar niet. Ruim 90 procent heeft interesse in cultuur, maar je moet volgens De Boer aansluiten bij de behoefte van de mensen. Dit moet een toegankelijk museum voor de Almeerders worden, maar er moet ook publiek van buiten de stad komen. Daarom moet het goed bereikbaar zijn. Een plek bij de Esplanade heeft daarom de voorkeur. Om te kijken wat werkt en om enthousiasme te creëren voor het idee, wordt er tijdens de Floriade in 2022 in Almere een dependance geopend. De dependance moet enkele jaren blijven staan. Daarna volgt pas het grote museum.

Positief advies Raad van Cultuur
Op dit moment heeft de cultuursector het zwaar door de coronacrisis. Toch adviseerde de Raad van Cultuur deze maand minister Ingrid van

lees verder>>>https://www.omroepflevoland.nl/nieuws/182848/kwartiermaker-wil-nieuw-museum-bij-het-weerwater