In 1987 werd het station Almere Centraal geopend ontworpen door Peter Kilsdonk. Nu, 42 jaar later, is het tijd voor een upgrade in aanloop naar de wereld land- en tuinbouwtentoonstelling die in 2022 (minder dan 1000 dagen) gaat plaatsvinden. Tijdens de bouw in de jaren ’80 van de vorige eeuw werden deze foto’s gemaakt;

stationsgebouw__1985_Almere
bouw station Almere Centraal omstreeks 1985
stationsgebouw__1985_Almere
bouw station Almere Centraal omstreeks 1985

Recentelijk heeft de gemeenteraad groen licht gegeven voor een upgrade van het station en het omringende gebied. De veranderingen moeten voor 2022, de opening van de Floriade gereed zijn.

‘Aanpak stationsgebied kost ongeveer 50 miljoen’

ALMERE • Donderdag 20 december 2018 | 21:30

De vernieuwing van het stationsgebied in Almere gaat ongeveer 50 miljoen euro kosten. Dat zei wethouder Maaike Veeningen donderdagavond tijdens de politieke markt.

De helft van dat bedrag moet komen uit het Fonds Verstedelijking Almere. Daarnaast hoopt het college zeker 10 miljoen euro van ProRail en de NS te krijgen voor de verbouwing van het station. Ook hoopt de gemeente op een bijdrage van het Rijk voor de bouw van nieuwe fietsenstallingen. Het project moet voor de Floriade in 2022 klaar zijn.

Alle politieke partijen zijn blij met de plannen, maar willen meer

lees verder >https://www.omroepflevoland.nl/nieuws/166726/aanpak-stationsgebied-kost-zeker-50-miljoen

Stationskwartier moet status Almere bevestigen

Door Marcel Beijer
ALMERE – De gemeenteraad is in overgrote meerderheid enthousiast over de plannen voor het Stationskwartier. Halverwege dit jaar zal een akkoord gegeven worden over de grote metamorfose die voor 2022, als de Floriade begint, moet zijn afgerond. Deze krant heeft de plannen al uitgebreid uit de doeken gedaan. Maar waarom vindt de gemeente de metamorfose zo belangrijk?

Een sfeerbeeld van het toekomstige Stationsgebied (Foto: visiedocument gemeente)


Het gebied rond het centrum wordt gezien als het visitekaartje van de stad: de plek waar bezoekers de stad binnenkomen. Het Stationsplein is ongezellig met donkere – en daardoor ook onveilige –plekken. Het stationsgebouw zelf is gedateerd en teveel naar binnen gericht. Het noordelijke deel van het centrum (waar de WTC-toren staat) ligt daardoor te geïsoleerd. Dat willen de beleidsmakers graag aanpakken en dat moet vóór 2022 als de Floriade gehouden wordt. Daarnaast moet het gebied levendiger worden door 2500 woningen aan het centrum toe te voegen. Dat zorgt ervoor dat er ook ’s avonds volk op straat is en dat de winkels in het centrum vaker en langer aanloop hebben.

Positie

In de gebiedsvisie voor het Stationskwartier benadrukken de plannenmakers de belangrijke positie die Almere als groeiende stad heeft binnen de noordvleugel. ‘Niet alleen door een woningprobleem te helpen oplossen, maar ook door het bieden van vestigingsmogelijkheden voor (boven)regionale functies’, zo valt te lezen. De ontwikkeling van het Stationskwartier is daarbij belangrijk: de noordvleugel kan meer aan, en verstevigt daardoor haar nationale en internationale positie én de stad Almere komt meer in balans door naast wonen ook interessante werkgelegenheid en voorzieningen te bieden. De ontwikkeling van het Stationskwartier is daarnaast belangrijk voor een evenwichtige groei van de stad en haar eigen bewoners.


Hart

Het centrumgebied moet geschikt worden gemaakt voor een voorzieningenniveau dat hoort bij een stad van 200.000 tot 350.000 inwoners. Het Stationskwartier wordt daarbij als het ‘hart van de stad’, dé ontmoetingsplek voor bewoners en bezoekers; met een sterke regionale betekenis. Door de metamorfose komen er meer werknemers, bewoners en gebruikers in het gebied.


Randstad en Wisselweg

Om het noordelijke deel van het centrum te laten integreren met het bestaande deel zitten het onooglijke busstation, het spoor en de busbaan in de weg. In de neergelegde visie worden die problemen weggenomen door het stationsgebouw ‘transparant’ te maken: het wordt een logische overgang van zuid naar noord. Dan is het ook belangrijk dat aan de noordzijde, zoals nu, niet alleen kantoren gevestigd zijn waar verder veel leegstand bestaat. De bedrijventerreinen Randstad en Wisselweg worden bij het centrum getrokken en krijgen een sterkere woonfunctie: vooral voor één- en tweepersoons huishoudens, met in de ‘plinten’ van de gebouwen winkels en horeca.


Voortgang

Het jaar 2019 is begonnen en 2022 is daarom nog maar drie jaar weg. Er is dus haast. Gelukkig zijn er al ontwikkelingen gaande: in de witte Martinez-toren is al een hotel geopend en binnenkort opent er ook het populaire restaurant Loetje de deuren. Aan de Wisselweg worden momenteel al panden (oude pand van LeasePlan en het voormalige Oranjewoudgebouw dat al twintig jaar leeg staat) verbouwd tot woningen. In oktober heeft de gemeente de visie voorgelegd aan omwonenden en belangstellenden, de gemeenteraad besprak de visie in de laatste vergadering van 2018. Daar bleek dat de raad bijzonder enthousiast is over de plannen. In januari wordt er verder over gesproken en zal er het nodige moeten gebeuren op het gebied van bestemmingsplannen. Voor het zomerreces moet de gemeenteraad dan de definitieve ‘go’ geven en kunnen de werkzaamheden beginnen. Almere zet dan een volgende stap in haar ontwikkeling van nieuwbouwstad naar stad van de toekomst. Het Stationskwartier moet die status van Almere bevestigen.

Kosten

De raadsleden zijn enthousiast over de plannen, maar willen van wethouder Maaike Veeningen een goede onderbouwing zien van de kosten.

Artikel geplaatst op: 02 januari 2019 – 11:32

http://www.almeredezeweek.nl/nieuws/1490140-stationskwartier-moet-status-almere-bevestigen

De verschillende partijen sloten onlangs een overeenkomst;

Verbouwing station Almere Centrum kan beginnen

STAD CENTRUM – ProRail, NS en de gemeente Almere hebben woensdag een overeenkomst getekend die moet leiden tot een fikse verbouwing van het station Almere Centrum. Bij de opening van de Floriade in 2022 moet het werk voltooid zijn.

vlnr Harold Hofstra (gedeputeerde), Kees Rutten (Prorail), wethouder Jan Hoek en Sebastiaan de Wilde (Vastgoed NS) (Foto: aangeleverd)


De gemeenteraad was in de laatste vergadering voor het zomerreces akkoord gegaan met een reservering van 25 miljoen euro om de aanbesteding mogelijk te maken. Alleen met de toezegging van die reservering waren ProRail, NS en het Rijk bereid 20 miljoen euro te investeren om het station nog fraaier te maken dan ze eerder al hadden toegezegd. Bovendien kon de start van de verbouwing sneller worden opgepakt.


Sputteren


Nu de gemeenteraad, na enig sputteren, akkoord is gegaan met die reservering is de samenwerking woensdag dus officieel bekrachtigd en kan ProRail beginnen met de aanbestedingsprocedure waarbij verschillende partijen worden gezocht die de werkzaamheden kunnen uitvoeren. Eén contract moet worden afgesloten voor het stationscomplex met de hal, de fietsenstallingen, plafonds en verlichting van het busstation en de perrons. En daarnaast een contract voor alle activiteiten aan de overkapping, zoals schilderwerk, glasvervanging en zonnepanelen.

lees verder > http://www.almeredezeweek.nl/nieuws/1498132-verbouwing-station-almere-centrum-kan-beginnen

Hier nog enige sfeerbeelden;

Station Almere Centrum ondergaat renovatie van 45 miljoen euro

Gepubliceerd op 24-07-2019 om 09:36

ProRail start begin volgend jaar met de verbouwing van station Almere Centrum. Het uit 1987 daterende gebouw is volgens de spoorbeheerder, NS en de gemeente aan een grondige renovatie toe. Daarnaast moet het station worden klaargestoomd om over drie jaar te fungeren als de toegangspoort tot de Floriade die dan plaatsvindt in Almere. 

De werkzaamheden bestaan onder meer uit het vergroten van de hal onder het spoorviaduct, het vernieuwen en verplaatsen van meubilair en het vervangen van de dichte liften door nieuwe transparante liften. Verder wordt er een nieuwe bewaakte stalling ten oosten van de stationshal gebouwd en ondergaat de huidige fietsenstalling ten westen van het busstation een verbouwing.

Daarnaast willen NS en ProRail de perrons vergroten door de vides boven het busstation dicht te leggen en de perrongebouwtjes te verwijderen. Ook moet er een nieuw plafond komen in het bussstation onder het spoorviaduct. De stalen vakwerkconstructie van de overkapping moet geschilderd worden en het als risicovol beoordeelde draadglas wordt vervangen door veiligheidsglas. Verder moeten reparaties worden uitgevoerd aan beschadigde onderdelen en komen er zonnepanelen op het platte dak en in deel van de glasgevel.

Aanbesteding

Het nieuwe station maakt deel uit van het programma Almere 2.0, waarin gemeente Almere, provincie Flevoland en het Rijk samen 45 miljoen euro investeren in verbeteringen aan het station en de omgeving van het station. Deze week startte de aanbesteding van de verbouwing. ProRail is hiervoor op zoek naar verschillende partijen. “De aard van de werkzaamheden vraagt om verschillende expertises en daardoor voor meerdere contracten. Eén contract voor het stationscomplex met de hal, de fietsenstallingen, plafonds en verlichting van het busstation en de perrons. En daarnaast een contract voor alle activiteiten aan de overkapping, zoals schilderwerk en glasvervanging.”

De aanbestedingsprocedure voor beide contracten loopt tot januari 2020. Meer informatie is te vinden op TenderNed. Na januari beginnen de voorbereidende werkzaamheden en de verbouwing zelf. De vernieuwing van de pleinen rond het station wordt door de gemeente Almere in een afzonderlijk project gerealiseerd.