Gepubliceerd op

27 april 2017

In de straat van de toekomst, zoals die op de Floriade in Almere gebouwd wordt, draait alles om hergebruik. Twintig of dertig woningen zijn er gekoppeld aan een naburig kassencomplex waar voedsel wordt geproduceerd. De bouwplannen worden in 2020 gemaakt.

In de de straat van de toekomst draait alles om hergebruik van kostbare nutriënten en het produceren van minder afvalwater. De nadruk ligt op fosfaat, zegt initiatiefnemer en milieutechnoloog Jan Vreeburg. Fosfaat is een van de grondstoffen die op kunnen raken. Omdat er meer grondstoffen zijn die eindig zijn, moet je een systeem ontwikkelen dat grondstoffen terug kan winnen, is zijn idee. Hij wil dat systeem ontwikkelen voor een straat.

Nutriënten

‘Wat we nu doen is water winnen, zuiveren, gebruiken en vervolgens zo snel mogelijk afvoeren’, zo legt hij uit in het artikel ‘Straat van de toekomst‘ dat in Resource verscheen. ‘Alles is gericht op weggooien.’ Vreeburg wil een systeem waar je werkt met kleine overzichtelijke afvalstromen zodat je nutriënten makkelijk kunt zuiveren. Hij denkt dat een kleine zuiveringsinstallatie, een installatie voor een straat, de juiste maat zou kunnen zijn. In de ‘straat van de toekomst’ – zoals die op het Floriade-terrein gebouwd wordt – kun je ervaring opdoen.

Flevocampus

Het project komt uit de koker van het Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions (AMS), een samenwerkingsverband van onder meer TU Delft en Wageningen University & Research. Dit AMS ontwikkelt met Almere, de provincie Flevoland, Aeres Hogeschool, de FlevoCampus, een plek waar overheden, kennisinstellingen en bedrijven kunnen experimenteren. De straat van de toekomst is de voorloper van de FlevoCampus.

Bouwplannen

Op dit moment wordt een ‘virtual design’ van de straat ontwikkeld. In 2020 worden er bouwplannen gemaakt. Een jaar later wordt er gebouwd zodat de straat klaar is bij de opening van de Floriade in 2022.

http://www.groenkennisnet.nl/nl/groenkennisnet/show/Straat-van-de-toekomst-op-Floriade-1.htm