Geplaatst: 02/06/2020 

Het college van burgemeester en wethouders van Almere heeft het raadsvoorstel ‘Resultaat bestuurlijke verkenning Floriade Expo 2022’ naar de gemeenteraad verzonden. Het college stelt voor om door te gaan met de Floriade en vast te houden aan de startdatum van 14 april 2022 als uitwerkingslijn voor de organisatie van de Floriade Expo 2022. Donderdagavond 4 juni wordt het voorstel besproken met de gemeenteraad.

Het college heeft Harry van Dorenmalen gevraagd een verkenning uit te voeren voor de effecten van verschillende scenario’s voor de Floriade 2022. Naar aanleiding van de verspreiding van het coronavirus COVID-19 en de gevolgen daarvan voor de voorbereiding van de Floriade 2022 heeft Van Dorenmalen naar 3 scenario’s gekeken: gecontroleerde afbouw; uitstel van het evenement met 1-2 jaar of doorgaan met het evenement in 2022 met een aangepaste ambitie.

Van Doremalen denkt dat de financiële gevolgen van het doorzetten van de Floriade in 2022 in aangepaste vorm het minst groot het minst groot zullen zijn, al voorziet hij dat het tekort 8,8 miljoen tot 25,4 miljoen euro groter zal zijn dat tot dusver werd geraamd. De nadelige financiële gevolgen van de andere opties zijn nog groter.

Het college van Almere vraagt de gemeenteraad in te stemmen met het rapport van de verkenner en goedkeuring te geven aan de verwerking van een aanvullend budget van 2,9 miljoen euro voor de versterking van de Floriade Almere 2022 BV door de lening met dit bedrag te verhogen. Ook wordt instemming gevraagd voor de verwerking van de benodigde dotatie van 13,4 miljoen euro in de geactualiseerde risicoreservering.

Het rapport Effecten van scenario’s voor de Floriade is te vinden op de website van de gemeente Almere.

bron: Gemeente Almere, 29/05/2020

https://www.agriholland.nl/nieuws/bericht.php?id=223055