De coalitie in Almere gaat verder zonder de PvdA. Voor het eerst in de geschiedenis van de stad zit de partij in de oppositie.

Patrick Meershoek 21 november 2019, 10:39

Het schaderapport is indrukwekkend in zijn lengte: drie wethouders die kwamen en gingen, twee fractievoorzitters die hun taken neerlegden en drie raadsleden die vertrokken. En dat allemaal in anderhalf jaar tijd, na een verrassende verkiezingswinst waarmee de PvdA in Almere in 2018 in het hele land opzien baarde.

Van die euforische stemming is niets meer over, nu de partners in de coalitie hebben laten weten niet verder te willen met de PvdA. Het is een merkwaardige primeur: voor het eerst sinds de installatie van de eerste gemeenteraad van Almere in 1984 maakt de PvdA deel uit van de oppositie.

Aanleiding voor de breuk was een relatief onschuldige misstap. Vorige week maakte de PvdA wereldkundig in voormalig gedeputeerde Laura Bouwmeester een opvolger te hebben gevonden voor de vertrokken wethouder Loes Ypma. De andere coalitiepartijen reageerden verrast en geërgerd op het nieuws dat via de media tot hen was gekomen.

Een aanleiding is nog geen reden. De harde reactie van de politieke partners maakte duidelijk dat de PvdA haar krediet had verspeeld. Achter de schermen groeide het afgelopen jaar het ongenoegen over de vele wisselingen binnen de partij, maar ook over het gebrek aan ervaring in het politieke handwerk.

Crisisbeheersing

Dat de PvdA weinig kaas heeft gegeten van crisisbeheersing was al duidelijk geworden bij het vertrek van Tjeerd Herrema. De wethouder werd na een verkeerd begrepen telefoontje in een lokaal weekblad beschuldigd van onfatsoenlijk gedrag. Onderzoek pleitte Herrema vrij, maar toen had de fractie het vertrouwen in hem al opgezegd.

Zijn opvolger Loes Ypma bleef iets meer dan een jaar in Almere. Als reden voor haar voortijdige vertrek gaf de bestuurder aan dat haar batterij leeg was, maar er waren ook problemen op het stadhuis over een ingetrokken toezegging om haar woonplaats Woerden te verruilen voor Almere. Klaarblijkelijk was die prijs te hoog.

De snelle wisseling van de wacht in het college heeft ook gevolgen voor de voorbereiding van de Floriade in 2022. Ypma nam dat lastige dossier over van Herrema, en nu kan een derde bestuurder in twee jaar tijd zich weer gaan inwerken. Voorlopig neemt GroenLinkswethouder Jan Hoek de honneurs waar, maar daar kan nog verandering in komen.

Liefde voor Almere

Namens de VVD gaat fractievoorzitter Ulysse Ellian deze week om de tafel met de fracties in de raad om te praten over de resterende periode. Zonder de PvdA heeft de coalitie nog maar 19 van de 45 zetels in de raad. De VVD heeft geen behoefte aan uitbreiding van de coalitie, maar wil in dat geval wel kunnen rekenen op steun in moeilijke tijden.

Ondertussen is het aan de PvdA om de wonden te likken, en zich te bekwamen in de nieuwe rol van oppositiepartij. Dat wordt nog lastig, want het ontbreekt de fractie aan veel gewicht, kennis en ervaring. De nieuwe fractievoorzitter Ruud de Jonge, de derde in anderhalf jaar tijd, nam op de kandidatenlijst een zevende plaats in.

lees verder >>> https://www.parool.nl/nederland/hoe-de-pvda-voor-het-eerst-verdween-uit-almere~b15cb67c/?referer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

PvdA uit college Almere gewipt

Wouter Boonstra 15 nov 2019 1 reactie

De Almeerse collegepartijen VVD, D66 en ChristenUnie hebben gisteren het vertrouwen opgezegd in coalitiepartij PvdA. De plotselinge voordracht van Laura Bouwmeester als hun nieuwe wethouder-kandidaat lag daaraan ten grondslag. De PvdA heeft zijn andere wethouder teruggetrokken. De vijfde coalitiepartij, GroenLinks, houdt vertrouwen in de PvdA, maar blijft in het college.

Unicum
‘In ons enthousiasme zijn we een stap te ver gegaan en hebben daarmee het vertrouwen beschadigd en dat is niet slim’, zei PvdA-fractievoorzitter Ruud de Jonge na afloop van de raadsvergadering van donderdagavond tegen Omroep Flevoland. ‘Het naar buiten brengen van de naam van de wethouder-kandidaat was niet gelukkig. Mensen maken inschattingsfouten’, aldus een enigszins gelaten De Jonge. Het vertrek uit een college is een unicum in de politieke geschiedenis van Almere, want niet eerder maakte de PvdA geen deel uit van het college.

Geen basis voor samenwerking
Eerder op de avond zei VVD-fractievoorzitter Ulysse Ellian dat er geen basis voor samenwerking met de PvdA meer is, zoals zijn partij al schreef in een gezamenlijke verklaring met D66 en ChristenUnie. ‘De coalitie was de afgelopen dagen vooral met zichzelf bezig in plaats van te werken voor de stad waar we allemaal zo van houden’, aldus Ellian. ‘Er waren duidelijke afspraken over het proces ten aanzien van de vervanging van een PvdA-wethouder. Het zou namelijk op dezelfde portefeuille de derde wethouder van PvdA-huize worden.’ In de loop van het proces is ‘met de beste intenties’ de mogelijkheid geopperd om met zes wethouders verder te gaan. ‘Maar er zijn acute complexe vragen op grote dossiers als de Floriade en op woningbouw/stikstof. Dat maakt een nieuwe wethouder op deze dossiers ingewikkeld.’

Harde onderhandelingen
Volgens Ellian ging het gesprek ging in goede harmonie. ‘Er kwam later een eisenpakket op tafel, daardoor werden de gesprekken harde onderhandelingen. De afspraak werd gemaakt om het gesprek later te hervatten.’ Maar afgelopen maandag werden de andere coalitiepartijen ‘totaal verrast’ door de voordracht van de nieuwe PvdA-wethouder die benoemd diende te worden. ‘De gebeurtenissen hebben ons voor een voldongen feit geplaatst’, vervolgt Ellian. ‘Gemaakte afspraken zijn op grove wijze geschonden. De nieuwe PvdA-wethouder moest een succes worden en binnen het collegeteam passen. Die kans is ons ontnomen. We waren dus weer met onszelf bezig in plaats van met de stad.’ Ellian vindt dat er een einde moet komen aan ‘met onszelf bezig zijn’. ‘Onder deze omstandigheden is er onvoldoende basis om nog verder met de PvdA samen te werken.’

‘Onder tijdsdruk laten verleiden’
Daarop zei De Jonge dat de fractie een bewogen anderhalf jaar achter de rug heeft en nog steeds trots is op het coalitieakkoord. ‘We zijn nog lang niet klaar.’ Hij vertelt dat de partij na het recente vertrek van wethouder Loes Ypma op zoek ging naar een Almeerse die een aanwinst voor het huidige team zou zijn. ‘We hadden een uitstekende kandidaat met bewezen ervaring. Maar wat minder goed ging is dat we ons onder tijdsdruk hebben laten verleiden om voortijdig een naam te noemen. Dat was niet goed en hadden we niet moeten doen. Er rest ons nu niet anders dan onze andere wethouder terug te trekken met pijn in ons sociaaldemocratisch hart.’

‘Pijn in mijn hart’
Het betekent inderdaad ook het einde van het wethouderschap van Jerzy Soetekouw die vertelt niet te zijn geboren in Almere, maar dat hij wel ‘een kind van deze stad’ is. ‘Almere zal altijd in mijn hart blijven wonen.’ Van sommige fouten heeft hij spijt en hij zegt moeilijke keuzes te hebben gemaakt ‘die op lange termijn het beste zijn voor de stad die we allemaal lief hebben’. ‘Botsing van meningen zijn goed, wrijving geeft glans. Onze rijkdom zit in de verschillen. Met pijn in mijn hart neem ik afscheid van u’, aldus een zichtbaar geëmotioneerde Soetekouw die applaus ontving vanuit de raadszaal.

Lege accu
De coalitie gaat van 24 naar 19 van de 45 zetels in de raad en moet voor een meerderheid op zoek naar minstens twee nieuwe partijen, als het tenminste niet voor de PVV kiest. Die kans lijkt vrij klein, dus zullen de partijen hoogstwaarschijnlijk terugvallen op Leefbaar Almere (3 zetels) en het CDA (2 zetels). Leefbaar Almere zette de boel eigenlijk op scherp met een motie om het aantal wethouders terug te brengen van zeven naar zes. Er zou dan geen vervanger nodig zijn voor de eind september vertrokken Floriade-wethouder Loes Ypma (PvdA) wiens ‘accu’ destijds leeg bleek vanwege het vele reizen vanuit haar woonplaats Woerden, die zij niet wilde verlaten, en gebrek aan tijd voor haar gezin.

Broekzakgesprek
Zij verving op haar beurt Tjeerd Herrema die moest vertrekken vanwege ‘het broekzakgesprek’, maar eigenlijk vanwege een gebrek aan vertrouwen binnen zijn eigen partij. De beoogde ‘zorgvuldigheid’ die de coalitiepartijen wilden betrachten in het zoeken naar een ‘duurzame’ nieuwe wethouder was dus niet voor niets. Maar een wethouder minder voor de PvdA leek ook niet helemaal onlogisch, want de partij verloor onlangs een zetel, toen een raadslid overliep naar de nieuwe partij Nida. De partij wilde zonder nieuwe wethouder wel meer aandacht voor enkele van haar ‘stokpaardjes’ terug en daar gingen die op pauze gezette onderhandelingen dan ook over.

‘Zeven wethouders is erg veel’
Raadslid Frits Huis van Leefbaar Almere beschreef de deconfiture van de PvdA eerder op de dag al op zijn Facebook-pagina. Even later volgden bovenstaande gebeurtenissen. Lag zijn motie hier nu echt aan ten grondslag? Heeft hij de boel op scherp gezet met een mogelijke terugkeer in het college in het achterhoofd? Huis zegt desgevraagd niet echt te trappelen om zelf weer terug te keren in het college, maar hij  sluit niets uit en vertelt dat in het vorige college, waarin hij zelf wethouder was, vijf wethouders zaten. ‘We vonden dat het met zes moest kunnen. Zeven is wel heel erg veel. We hadden niet het idee dat onze motie zou worden aangenomen, maar vorige week vroeg een lid uit de achterban van de PvdA ons om de motie in te trekken, want hij dreigde aangenomen te worden.’

CDA-wethouder
Huis wijst erop dat de huidige PvdA-fractie vrij onervaren is. ‘Ik zei: wij zitten in de oppositie. We gaan de motie juist indienen. Tot onze verbijstering bleek het een schot in de roos. Er kwam een behoorlijke dynamiek op gang binnen de fractie en de afdeling. Het leidde tot wat gisteren heeft plaatsgevonden. Het was ook wel een blunder om die wethouder naar voren te schuiven. Ze overleggen slecht met elkaar in deze coalitie. Dat kan best goed gaan, maar nu ging het verkeerd.’ De berekening was ook voor Huis niet moeilijk: de coalitie heeft voor een meerderheid vier zetels nodig. ‘En vijf zou leuk zijn.’ Leefbaar heeft drie zetels. Het CDA heeft er twee. ‘Die twee erbij zou best een constructie kunnen zijn, maar bij de informatie waren we al bereid om toe te treden tot de coalitie zonder wethouder, als CDA-wethouder Froukje de Jonge mocht blijven. Dat werd destijds meteen van de kaart geveegd, waarna zij burgemeester van Stadskanaal werd. Dat maakt het niet bepaald gemakkelijker.’

‘Onze stempel kunnen drukken’
Leefbaar wil vooral dat de stad goed bestuurd blijft, gezien de grote onderwerpen die nu spelen, zoals de Floriade, financiële problemen in het sociale domein en woningbouw. We moeten stappen zetten. Het moet afgelopen zijn met de interne twisten. Als we een rol kunnen spelen, dan

lees verder >>>https://www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-organisatie/nieuws/pvda-uit-college-almere-gewipt.11445271.lynkx

College Almere gevallen over voordracht nieuwe wethouder door PvdA

Het college van burgemeester en wethouders in Almere is gevallen. VVD, ChristenUnie en D66 hebben het vertrouwen opgezegd in coalitiegenoot PvdA. Reden is de onverwachte voordracht van een nieuwe kandidaat-wethouder door de PvdA.

De partijen vinden dat de PvdA “op grove wijze afspraken heeft geschonden” over de zoektocht naar een nieuwe wethouder voor de stad. Almere moet voor de derde keer in twee jaar tijd op zoek naar een wethouder voor de portefeuille Wonen en de Floriade na het vertrek van PvdA-wethouder Loes Ypma en eerder al Tjeerd Herrema.

De coalitie wilde de tijd nemen om “een optimale kandidaat te selecteren”, aldus VVD-fractievoorzitter Ulysse Ellian. De gesprekken hierover liepen nog. Ook overwoog het college om van zeven naar zes wethouders terug te gaan en dus helemaal geen vervanger te zoeken voor Ypma.

De plotselinge voordracht van een kandidaat door de PvdA afgelopen maandag viel daarom verkeerd bij de coalitiegenoten, meldt Omroep Flevoland. “Deze berichtgeving heeft de overige coalitiegenoten totaal

lees verder >>> https://nos.nl/artikel/2310489-college-almere-gevallen-over-voordracht-nieuwe-wethouder-door-pvda.html

Spannende debatavond voor collegepartijen

ALMERE • Woensdag 13 november 2019 | 23:13

Politiek Almere maakt zich op voor een spannend debat donderdagavond, nu het rommelt tussen de collegepartijen. Eerder deze week ontstond commotie over de voordracht van Laura Bouwmeester als nieuwe PvdA-wethouder.

Als het aan de PvdA ligt, volgt de ervaren Bouwmeester Loes Ypma op als wethouder. Ypma hing haar functie aan de wilgen omdat ‘haar accu leeg was’. Maar collegepartijen zeggen dat ze door de voordracht van Bouwmeester zijn overvallen.

Vooral de fractievoorzitters van D66 en ChristenUnie reageerden geïrriteerd. Ze waren namelijk nog in overleg met de PvdA om eventueel terug te gaan van zeven naar zes wethouders en om Ypma dus helemaal niet te vervangen.

PVV vraagt om debat
PVV-fractievoorzitter Toon van Dijk spreekt van een bestuurscrisis en heeft een debat aangevraagd. “Nu blijkt dat er toch over zes wethouders wordt gesproken en dat de PvdA dat niet wil. Opmerkelijk allemaal.” Van Dijk is verbaasd omdat tijdens een raadsdebat over het vertrek van Ypma door het college werd aangegeven dat de afspraken zijn dat er zeven wethouders behoren te zijn.

Oppositiepartij Leefbaar Almere diende een motie in waarin wordt voorgesteld om het bij zes wethouders te laten. Daarover wordt vanavond gestemd. Fractievoorzitter Kees Ahles: “Zeven wethouders voor deze stad is te veel. Dat geeft veel gedoe. Zes wethouders is wat ons betreft het maximum om deze stad goed te besturen.”

Als deze motie wordt aangenomen, dan betekent het dat Laura Bouwmeester niet kan worden voorgedragen als nieuwe wethouder. Maar Bouwmeester zelf hoopt dat het niet zover zal komen, want ze wil graag de zevende wethouder worden. “Ik heb er erg veel zin in om aan de slag te mogen hier. Ik wil deze stad, waar ik al zo lang woon en waar ik echt van hou, dienen.”

“Volgens mij gaat de coalitie de eindstreep niet halen”

— Kees Ahles, Leefbaar Almere

Alle onrust binnen de coalitie belooft volgens Kees Ahles van Leefbaar Almere niet veel goeds. “Volgens mij gaat de coalitie de eindstreep niet halen. Gezien het gehakketak in het openbaar is het wachten tot het fout gaat.”

https://www.omroepflevoland.nl/nieuws/175800/spannende-debatavond-voor-collegepartijen

Collegepartijen voelen zich overvallen door voordracht nieuwe wethouder

ALMERE • Dinsdag 12 november 2019 | 9:07

Collegepartijen D66 en ChristenUnie in de Almeerse gemeenteraad voelen zich overvallen door de voordracht van Laura Bouwmeester als nieuwe PvdA-wethouder. D66-fractievoorzitter Martine van Bemmel schrijft in een verklaring dat de collegepartijen nog aan het onderhandelen waren om eventueel terug te gaan van zeven naar zes wethouders. Ook volgens fractievoorzitter Hans van Dijk van de ChristenUnie waren de onderhandelingen nog niet klaar.

Volgens Van Bemmel van D66 stonden ‘het belang van de stad en het effect van nog een wissel op het Floriade-dossier hierbij centraal’. “Met inmiddels twee PvdA-wethouders in de wachtgeldregeling, het verlies van een coalitiezetel aan de kant van de PvdA en de oproep van de oppositie om met zes wethouders door te gaan was het ook logisch om hier serieus over te praten”, schrijft Van Bemmel.

‘Nog geen besluit’
Volgens D66 wilden de andere partijen ‘de PvdA inhoudelijk in een dossier tegemoet komen om de pijn te delen’. Van Bemmel schrijft: “De optie van de zevende wethouder bleef daarbij altijd open, de onderhandelingen waren gaande en er was nog geen besluit genomen.” Hans van Dijk van de ChristenUnie herkent zich in de verklaring van D66.

Voor fractievoorzitter Willy-Anne van der Heijden van GroenLinks kwam de voordracht van Bouwmeester ook als een verrassing. Volgens haar zou er inderdaad nog verder worden gepraat door de collegepartijen. Ze zegt wel dat de PvdA zelf gaat over een nieuwe wethouder maar dat het proces wat beter had gekund.

De grootste collegepartij VVD wil niet reageren. De PvdA is onbereikbaar.

Motie
Oppositiepartij Leefbaar Almere diende vorige week tijdens de Politieke Markt een motie in waarin werd voorgesteld om het bij zes wethouders te laten. Daarover wordt komende donderdag gestemd.

Debat
De PVV zal donderdag een debat aanvragen naar aanleiding van de onenigheid in de coalitie. Fractievoorzitter Toon van Dijk spreekt van een bestuurscrisis in Almere. “PvdA gaat weer eens door roeien en ruiten om de socialistische baantjescarrousel draaiende te houden”, schrijft Van Dijk op Twitter. D66 en ChristenUnie ontkennen overigens dat er sprake is van een crisis.

Maandag werd bekend dat Bouwmeester wordt voorgedragen om Loes Ypma op te volgen. Loes Ypma legde haar functie als wethouder Wonen en Floriade neer omdat ‘haar accu leeg was’. Bovendien viel het reizen tussen Almere en haar woonplaats Woerden zwaar. Eerder deze collegeperiode vertrok ook PvdA-wethouder Tjeerd Herrema. Raadslid Hassan Buyatui verliet de fractie. Hij ging later verder als de Almeerse afdeling van Nida.

https://www.omroepflevoland.nl/nieuws/175736/d66-voelt-zich-overvallen-door-voordracht-nieuwe-wethouder

Laura Bouwmeester voorgedragen als PvdA-wethouder

ALMERE • Maandag 11 november 2019 | 16:17

Laura Bouwmeester wordt door de PvdA voorgedragen als de nieuwe wethouder in Almere. Zij moet Loes Ypma opvolgen die eind september opstapte. Bouwmeester woont in Almere, wat een eis is van de gemeenteraad. Volgens Bouwmeester is nog niet duidelijk of ze de portefeuille Floriade en Wonen van Ypma overneemt.

Bouwmeester was onder meer statenlid en gedeputeerde voor Flevoland. Tegenwoordig zit ze in het algemeen bestuur van het Waterschap Zuiderzeeland.

Fractievoorzitter Leida Höhle: “De PvdA is verheugd een kandidaat met veel bestuurlijke ervaring te presenteren. Bovendien woont zij al een leven lang in Almere.”

Loes Ypma legde haar functie als wethouder Wonen en Floriade neer omdat ‘haar accu leeg was’. Bovendien viel het reizen tussen Almere en haar woonplaats Woerden zwaar. Ypma wilde niet naar Almere verhuizen ondanks dat ze die belofte wel deed aan het begin van haar ambtstermijn.

De gemeenteraad moet nog instemmen met de voordracht. De raad stemt donderdag over een motie van Leefbaar Almere om het aantal wethouders te beperken tot zes in plaats van zeven. Maandagavond voerden de meeste fracties overleg, onder meer over de voordracht van Bouwmeester.

https://www.omroepflevoland.nl/nieuws/175723/laura-bouwmeester-wordt-nieuwe-pvda-wethouder