De adviesraad Bloemen & Planten en de adviesraad Aardappelen, Groenten en Fruit (AGF) zijn recent ingesteld en vormen belangrijke schakels voor de verbinding van Floriade Expo 2022 met de diverse onderdelen van het tuinbouwcluster. De twee raden adviseren de directie van Floriade over de inrichting van het kascomplex, de presentatie van de Nederlandse tuinbouwsector en de participatie van bedrijven en organisaties.

In september vonden de kick-off bijeenkomsten plaats. 35 Ondernemers uit de tuinbouwsector kwamen bijeen in het Preview Centre op het Floriade-terrein in Almere. De adviesraden worden voorgezeten door Marco van Zijverden (Bloemen & Planten) en Nico van Ruiten (AGF).

Tuinbouwteam
De adviesraden komen circa vier keer per jaar bijeen. Vanuit de sector zijn Albert Haasnoot en Maurice Wubben betrokken als secretaris van de adviesraden. Zij maken tevens deel uit van het tuinbouwteam dat door de Floriade-organisatie is samengesteld. “Wij werken samen aan de presentatie van de Nederlandse tuinbouwsector. Hiermee zet de organisatie belangrijke stappen om te komen tot een succesvolle en door de sector gedragen Floriade in 2022.“, aldus Nico van Ruiten.

Beleving
Op de bijeenkomsten gaf directeur Pieter Cloo een presentatie van de ontwikkeling van de Floriade en de actualiteiten in de aanleg. Specifiek werd stil gestaan bij de tuinbouwinzendingen en de rol van de adviesraad daarin. “De rol van de adviesraden is belangrijk, de raden weerspiegelen de diversiteit van de tuinbouw, volgen de ontwikkelingen in de tuinbouwsector en behartigen de belangen van de sector bij Floriade, onmisbaar voor een wereldtuinbouwtentoonstelling.”, aldus Pieter Cloo.

Aan de aanwezigen werd de oproep gedaan om vooral de beleving en het verhaal bij de producten centraal te stellen. De projectmanagers Nederlandse tuinbouw, Charlotte en Jan P. Mauritz hebben een visuele presentatie over de reis door de tuinbouw in het Kascomplex gegeven met aansluitend een rondwandeling.

Floriade Expo 2022
Van 14 april tot en met 9 oktober 2022 is Almere het podium voor de wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade Expo 2022. De Nederlandse tuinbouw presenteert dan samen met (inter)nationale partners, innovaties en oplossingen voor duurzame en leefbare steden. Op het 60 hectare grote terrein staat het thema “Growing Green Cities” centraal. Floriade ligt op korte reisafstand van Amsterdam, direct aan de A6 met uitzicht op de skyline van Almere.

https://www.groentennieuws.nl/article/9257510/kick-off-voor-tuinbouwteam-floriade-2022/