Wouter Boonstra 16 nov 2018

Het college van de gemeente Almere heeft een bijna raadsbrede motie van treurnis aan de broek gekregen voor het verkeerd en onvolledig informeren van de raad over veranderingen in de plannen voor woningbouw op het Floriade-terrein.

Informatie niet gedeeld
De raad wil voortaan direct en volledig geïnformeerd worden over alle mogelijke afwijkingen van de door de raad vastgestelde kaders rond de ontwikkeling van het Floriade-terrein. Vorig jaar had de raad nog vastgesteld dat 660 woningen op het terrein zouden worden gebouwd, waarvan 30 procent sociale woningbouw. Het college heeft dat in het Definitieve Ontwikkelingsplan Floriade afgebouwd tot 20 procent. Projectontwikkelaar Amvest zou meer sociale woningen kunnen bouwen, maar dat zou 4,2 miljoen extra kosten. Met dat laatste ging het college niet akkoord. Met de raad heeft het college die afbouw van de sociale woningbouw tijdens besloten vergaderingen in mei en juni echter niet gedeeld. Er werd zelfs bevestigd dat binnen de kaders van de raad zou worden gebleven.

Dit mag nooit meer voorkomen
Toenmalig wethouder Herrema gaf toen ook aan dat het plan van Amvest was gebaseerd op 660 woningen en meer woningen geen onderdeel waren van de bieding. Uit nota van inschrijvingen en de inschrijving van Amvest blijkt echter wat anders. Het college week al af van het vastgestelde sociale woningbouwprogramma en sprak al over uitbreiding van het aantal woningen, terwijl de raad daar niet over was geïnformeerd. Reden voor de Partij voor de Dieren om een motie van treurnis in te dienen over deze handelwijze. Het college wegsturen had volgens fractievoorzitter Jesse Luijendijk geen zin, omdat de nieuwe wethouder Loes Ypma de omissies ruiterlijk toegaf en er toen nog niet zat. ‘We willen als raad de duidelijke boodschap meegeven dat dit niet de bedoeling is en nooit meer mag voorkomen.’

Constructieve indruk
Ypma maakte een constructieve en transparante indruk tijdens het debat. Ze wilde bij haar aantreden direct een overzicht van alle kosten om meer verrassingen te voorkomen. Een kritisch rapport van Akro Consult, waarin werd gewaarschuwd voor een mogelijk te krappe planning werd door haar gepareerd en onzekerheden over het nakomen van verplichtingen door de projectontwikkelaar weggenomen, naar het leek naar tevredenheid van een groot deel van de raad. Wijs geworden uit het verleden blijft de raad kritisch op enerzijds de hoge kosten voor de Floriade en anderzijds over hoe groen en duurzaam de wijk zal zijn met een groter aantal woningen. Ook de betrokkenheid van de Almeerder is een aandachtspunt. Volgende week worden de moties en amendementen behandeld. De besluitvorming over het Definitieve Ontwikkelingsplan Floriade en de Ontwikkelingsovereenkomst Floriadeterrein en Stadswijk staat op 6 december gepland. Het contract met Amvest moet ook begin volgende maand worden getekend.

https://www.binnenlandsbestuur.nl/ruimte-en-milieu/nieuws/motie-van-treurnis-voor-handelwijze-floriade.9601396.lynkx

 

College krijgt motie van treurnis over Floriade

ALMERE • Vrijdag 16 november 2018 | 1:44

Het college van burgemeester en wethouders van Almere heeft in het Floriade-dossier een motie van treurnis van de gemeenteraad gekregen. De motie werd donderdagavond tijdens de raadsvergadering ingediend door de Partij voor de Dieren.

De gemeenteraad heeft vorig jaar vastgesteld dat op het Floriade-terrein in 2022, 660 huizen worden gebouwd, waarvan 30% sociale woningbouw. In het definitieve ontwikkelingsplan voor de Floriade dat het college van burgemeester en wethouders vorige maand presenteerde, was het aandeel sociale woningbouw afgenomen tot 20%. Als reden werd aangegeven dat het woningbouwproject anders te duur zou worden.

Volgens de gemeenteraad was al in een vroeg stadium bekend dat de plannen anders zouden worden dan besloten. Het college heeft de raad hierover niet tijdig geïnformeerd. Bij twee besloten vergaderingen in mei en juni stelde het college zelfs dat nog steeds werd uitgegaan van 30% sociale woningbouw. Achteraf bleek dat project-ontwikkelaar Amvest met medeweten van B&W al een andere koers aan het varen was. Daarnaast moeten er miljoenen euro’s van de gemeente bij om alle plannen te kunnen betalen.

De gemeenteraad was niet te spreken over de handelwijze en stemde bijna raadsbreed met de motie van de PvdD in. Alleen Leefbaar Almere stemde tegen. De motie van treurnis heeft geen gevolgen voor het functioneren van het college van burgemeester en wethouders. Dat kan gewoon aanblijven, maar de gemeenteraad heeft een duidelijke waarschuwing gegeven. “Dit is niet de bedoeling en mag absoluut nooit meer voorkomen”, zei Jesse Luijendijk van de PvdD.

https://www.omroepflevoland.nl/nieuws/165789/excuses-van-oud-wethouder-voor-fout-rond-floriade

 

Floriadewijk kost meer en heeft minder sociale woningbouw

ALMERE • Dinsdag 9 oktober 2018 | 18:01

De Floriade woonwijk krijgt geen 30% sociale woningbouw, maar 20%. Dat staat in het definitief ontwikkelingsplan van Amvest. De projectontwikkelaar zegt wel meer sociale woningen te kunnen bouwen maar dan kost dat de gemeente Almere 4,2 miljoen euro. Het college van burgemeester en wethouders stelt dat te veel geld te vinden voor de bouw van 60 sociale woningen en gaat akkoord met 20%. Ook maakt de gemeente geen miljoen winst met het ontwikkelingsplan van Amvest zoals de raad wilde, maar een miljoenenverlies van 7,6 miljoen euro.

De gemeenteraad buigt zich waarschijnlijk na de herfstvakantie over het Floriade-dossier op de politieke markt. De raad kan tot 1 december op- en aanmerkingen maken op het ontwikkelingsplan. Daarna besluit het college of de opdracht definitief aan Amvest wordt gegund. Hoogleraar Gebiedsontwikkeling Arjan Bregman van de Universiteit van Amsterdam maakte zich al eerder zorgen over deze werkwijze, maar volgens toenmalig wethouder Mark Pol was dat onterecht en kan de gemeenteraad nog van de deal afzien.

“Het verlies van 7,6 miljoen is een investering in de toekomst”

— college van B & W

Voor de ontwikkeling van de woonwijk schreef de gemeenteraad op 1 december vorig jaar een Europese aanbesteding uit. Hieraan deden naast Amvest ook Dura Vermeer en BPD mee, maar de inschrijvingen van die twee partijen werden ongeldig verklaard waardoor Amvest overbleef.

Wat waren de eisen en wensen van de gemeenteraad?
De gemeenteraad gaf het college bij het kiezen van een marktpartij een aantal kaders mee. Een eis betrof de verkoop van de grond voor 600 woningen en 60 waterwoningen. De deal met Amvest moest Almere onder aan de streep een miljoen euro opleveren. Ook moesten er extra geluidswerende maatregelen worden genomen.

Een belangrijke wens betrof verder de bouw van woningen voor mensen met een smalle beurs: 20% sociale huur en 10% sociale koop.

Ook wilde de raad dat de wijk zeer autoluw zou worden met hooguit duizend parkeerplaatsen, zoveel mogelijk aan de randen van de wijken. Parkeergarages liggen op maximaal 150 meter van de huizen en bewoners maken gebruik van elektrische deelauto’s.

https://www.omroepflevoland.nl/nieuws/164494/floriadewijk-kost-meer-en-heeft-minder-sociale-woningbouw

 

Oud-wethouder Tjeerd Herrema biedt excuses aan voor fout Floriade

Door 1Almere in Nieuws uit de buurt 22 november 2018

Oud-wethouder Tjeerd Herrema heeft zijn excuses aangeboden voor een fout die hij heeft gemaakt in de tijd dat hij nog wethouder was. Het huidige college van burgemeester en wethouders kreeg door de fout vorige week een motie van treurnis.

Fout geïnformeerd

Volgens de raadsleden is de gemeenteraad onjuist geïnformeerd over veranderingen in de woningbouwplannen van de Floriadewijk. Er werd uitgegaan van 30% sociale woningbouw. Dat wordt nu zo’n 20%. “Dit wordt minder, omdat project-ontwikkelaar Amvest met medeweten van het college al een andere koers aan het varen was”, aldus de raad.

“Deze fout is mijn verantwoordelijkheid waarvoor mijn verontschuldiging”, schrijft Tjeerd Herrema op Facebook.

”Er is toch wat meer aan de hand”

“Ik wilde helemaal niet op de recente collegevoorstellen reageren, maar heb me door deze gang van zaken er toch in moeten verdiepen. Vandaag is er een brief naar het college gegaan met daarin de verontschuldiging, maar waarin ook bezwaar wordt gemaakt tegen de wijze waarop het college 10% omzetting sociale koop naar lage vrije sectorhuur heeft gepresenteerd. Ik heb het college de gelegenheid gegeven op het concept te reageren, maar daar is geen gebruik van gemaakt”, schrijft Herrema op Facebook.

“Er is toch wat meer aan de hand. De raad vroeg om transparantie maar heeft genoegen genomen met de doorkijk die het college heeft geboden op een punt dat het college in het raadsvoorstel al in de etalage had gezet”.

Cadeautje

Het lijkt erop dat Amvest goedkope koopwoningen om kan zetten in vrijesectorhuur. Zo kunnen die woningen langdurig voor een hoog bedrag verhuurd worden. Dat zou op de lange termijn gunstig kunnen zijn voor Amvest. “Met andere woorden: een financieel cadeautje voor Amvest ten koste van de betaalbare koop”, aldus oud-wethouder Herrema. Tjeerd Herrema wijst de gemeenteraad er dan ook op dat er prima kan worden vastgehouden aan eerder gemaakte afspraken.

Inzage

De oud-wethouder heeft een verzoek ingediend om documenten in te mogen zien. Herrema geeft aan daar geen toestemming voor te hebben gekregen.

Extra woningen

Inmiddels heeft de gemeenteraad van Almere laten weten dat een meerderheid van de raadsleden voor de bouw van 1000 extra woningen is in de Floriadewijk. Er zouden dan geen 660 maar 1.660 woningen in de wijk worden gebouwd.

Foto

Bron: Gemeente Almere. Tjeerd Herrema.

 

Wat heeft Almere aan een motie van treurnis?

Door 1Almere in Journalistiek Almere Nieuwsverhaal 20 november 2018

Afgelopen donderdag werd in de gemeenteraad een motie van treurnis aangenomen. De Partij voor de Dieren diende de motie in, omdat de partij het niet eens is met de gang van zaken rondom de Floriade. Er is minder sociale woningbouw dan beloofd en de gemeente pompt steeds meer geld in het project. De motie van treurnis werd bijna raadsbreed aangenomen. Alleen Leefbaar Almere was tegen. De motie was bedoeld voor het college van burgemeester en wethouders.

Treurig

Maar wat heeft Almere aan een motie van treurnis? Treuren om het geld dat in de Floriade wordt gepompt, om vervolgens weer verder te gaan en nog meer geld erin te pompen? Of zit het anders?

Volgens de Partij voor de Dieren (PvdD) heeft de motie van treurnis effect. De partij noemt het een waarschuwing in de richting van het college. ‘Wat er nu gebeurt, is niet de bedoeling en mag absoluut nooit meer voorkomen’, aldus Jesse Luijendijk van de PvdD.

“Al in een vroeg stadium was bekend dat de plannen anders zouden worden dan besloten. Het college heeft de raad hierover niet tijdig geïnformeerd”, aldus de raad. Er werd uitgegaan van 30% sociale woningbouw. Dat wordt nu zo’n 20%. “Dit wordt minder, omdat project-ontwikkelaar Amvest met medeweten van het college al een andere koers aan het varen was”. De gemeenteraad ziet ook dat de kosten van de Floriade steeds meer stijgen. De Floriade wordt komend jaar al ruim 7 miljoen euro duurder voor de stad.

Machteloos

Is het dan echt zo dat de gemeenteraad machteloos tegenover de Floriade staat? Het college bepaalt weliswaar waaraan het budget wordt besteed, maar de gemeenteraad heeft ook een stem. Hoe heeft de raad het zover laten komen?

Het lijkt erop dat het college de raad opnieuw niet juist en tijdig heeft geïnformeerd over veranderingen. Dat blijkt uit reacties van raadsleden. De raadsleden wisten dus eigenlijk van niets. Opvallend is dat het niet de eerste keer is dat het fout dreigt te gaan met de communicatie tussen het college en de gemeenteraad. Het college heeft de raad vaker niet juist en tijdig geïnformeerd. Dat bleek tijdens een raadsvergadering over de keuze voor een nieuwe lokale omroep. Volgens de raad heeft het college zijn keuze toen gebaseerd op ongegronde argumenten.

Functioneren college

Al met al kiest de raad er toch voor om door te gaan met dit college. De motie van treurnis heeft namelijk weinig effect op het functioneren van het college van burgemeester en wethouders.
De motie dient dus als waarschuwing en niet om ‘het stadsbestuur’ te laten vallen.

Een strop

Eerder noemde het Financieel Dagblad de Floriade in Almere ‘een stop van miljoenen euro’s‘. “De gemeente Almere zal voor de organisatie flink meer moeten betalen. Volgens het college kunnen de kosten oplopen tot 28 miljoen euro. Oorspronkelijk is er 10 miljoen euro begroot”.
Ondanks de financiële discussie in de gemeenteraad, is de landelijke overheid van plan mee te investeren in de Floriade. Het Rijk lijkt voldoende geld te hebben om daar nog eens 2,5 miljoen euro in te steken. Voorwaarde is wel dat Almere met mooie plannen komt.

Stem mee!

Investeren in de Floriade, kansloos of niet?

  • Investeren maar! (56%, 9 Stemmen)
  • Kansloos! (44%, 7 Stemmen)

Totaal aantal stemmers: 16

Stemmen

 

https://www.1almere.nl/2018/11/20/wat-heeft-almere-aan-een-motie-van-treurnis/