Contact

Dit is de pagina contact van www.2022almere.nl, een site die is ontstaan naar aanleiding van het uitschrijven van de prijsvraag ‘rondje Weerwater’. De gemeente Almere heeft de prijsvraag uitgeschreven als een opstapje naar het organiseren van de land- en tuinbouwtentoonstelling Floriade die in 2022 aan Almere is toegewezen. De website www.rondje-weerwater.nl viel toen in de prijzen. De blog www.2022almere.nl is een voortzetting hiervan. De blog is opgezet in 2015 en gekozen is voor het thema “Huge” van KrownThemes. De 3d-blokjesvorm van de portfolio past goed bij het uitwerken van ideeën voor de Floriade 2022.

Citadel 62
1315vr Almere
r.boschma1@upcmail.nl
+31 (0)36 8480232
+31 (0)6 28569038

Stuur een bericht

Op 28 oktober 2015 heeft gedeputeerde Jan-Nico Appelman namens de provincie Flevoland het Samenwerkingscharter Floriade 2022 ondertekend. Hiermee ondersteunt de provincie de samenwerking met het regionale bedrijfsleven voor de Floriade die in 2022 plaatsvindt in Almere.

In het charter staat onder meer dat de aanloop naar de Floriade kansen biedt voor de regio en dat er gezamenlijk gestreefd wordt naar een blijvende erfenis van de Floriade. Het ondertekenen van het Charter sluit volgens Jan-Nico Appelman goed aan bij het doel van het provinciale programma Floriade Werkt!. “In de aanloop naar de Floriade willen wij een impuls geven aan kennisontwikkeling en economie. Dit doen wij in samenwerking met bedrijven en kennisinstellingen.” De provincie start in 2016 met de bouw van een Innovatiewerkplaats op het Floriadeterrein. “Direct na de opening van het pand wordt dit de plek om samen te werken aan innovaties en deze ook vooral te laten zien. Wij leggen hiermee de kiem voor een groene campus” aldus de gedeputeerde.

(bron: http://floriade.almere.nl/wie-zijn-wij/nieuws/item/artikel/provincie-flevoland-ondertekent-samenwerkingscharter-floriade-2022/)

almere floriade 2022 bol

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!