ALMERE • 10 dagen geleden

De volledige Raad van Commissarissen van de Floriade BV treedt per 1 augustus terug. De toezichthouders geven aan dat de oorspronkelijke opdracht die ze hebben meegekregen door een koerswijziging ‘significant is veranderd.’

De gemeente Almere heeft er onlangs voor gekozen om de ontwikkeling van de Floriade in 2022 en de gebiedsontwikkeling voor de woonwijk die daarna overblijft, nauwer met elkaar verweven te laten zijn. Volgens de RvC zorgt dat ervoor dat er een nieuwe organisatiestructuur nodig is. Er wordt nu gekeken wat daarvoor de beste invulling is.

“In dat licht is de RvC na ampel beraad tot de slotsom gekomen dat hij ruimte wil maken om toekomstgericht en in een hoog tempo over te kunnen gaan naar een nieuwe structuur,” zo schrijven de vijf commissarissen. President Commissaris Tjibbe Joustra wil het besluit niet nader toelichten. Ze gaan ervan uit dat de gemeente Almere voor 1 augustus tenminste twee nieuwe commissarissen benoemt.

De terugtredende toezichthouders zijn:

– Tjibbe Joustra (President Commissaris)
– Jolanda Jansen
– Jan de Vries
– Jan Willem Breukink
– Willem van der Schoot

directie_floriade_2022

Een foto uit 2015: in het midden president commissaris Tjibbe Joustra, links van hem de afgetreden wethouder Tjeerd Herrema, rechts van hem de afgetreden algemeen directeur Jannewietske de Vries, geheel rechts Jan Willem Griep

https://www.omroepflevoland.nl/nieuws/162153/raad-van-commissarissen-floriade-bv-stopt-ermee

zie ook het bericht uit december 2015:

presentatie directie Floriade BV voor Almere in 2022