Floriade 2022 Almere

Floriade 2022

De Floriade 2022 is de wereldtuinbouwtentoonstelling die in 2022 wordt gehouden in Almere. Het is de 7e Floriade in Nederland en tegelijk de 23e editie van de AIPH wereldtuinbouwtentoonstelling.

Voor de Floriade 2022 is in september 2011 de kandidatuur opengesteld. Op de sluitingsdatum van 1 december 2011 hadden zich zeven kandidaten aangemeld: de regio Rivierengebied, de regio Noord-Holland-Noord, de gemeente Almere, de gemeente Amsterdam, de regio Boskoop, de gemeente Groningen en de Coöperatie Flevoland 2022 uit Lelystad.

De Nederlandse Tuinbouwraad (NTR) heeft na een eerste selectieronde besloten om aan vier kandidaten te vragen een bidbook te maken waarin de plannen verder worden uitgewerkt. Dit bidbook moest worden ingeleverd op uiterlijk 1 juli 2012.

De vier kandidaten voor de Floriade 2022 waren:

Tijdens een bijeenkomst op het Kasteel Keukenhof in Lisse op 24 september 2012 heeft de NTR bekendgemaakt dat de Floriade 2022 door de gemeente Almere zal worden georganiseerd.[2]

bron: Wikipedia 2022

Floriade 2022

In 2022 is Almere het toneel voor de wereldtuinbouw-tentoonstelling Floriade. Op deze zevende editie staat de innovatiekracht van de Nederlandse tuinbouwsector centraal. Maar de Almeerse Floriade gaat verder: kennis, producten en technologieën uit de tuinbouw worden ingezet om oplossingen te vinden voor urgente en mondiale verstedelijkingsvraagstukken op het gebied van voedsel, energie, water en gezondheid. Op de wereldtuinbouwtentoonstelling worden oplossingen verkend en ontdekkingen gedaan die bijdragen aan de ontwikkeling van een duurzame en leefbare stad.

bron: https://floriade.almere.nl/

floriade 2022

De locatie van de Floriade is niet toevallig: de plek in het hart van de stad is een aantrekkelijk gebied voor duurzame gebiedsontwikkeling.

Voor de ontwikkeling van het terrein is sprake van twee fasen. De realisatie van de wereldtuinbouwtentoonstelling inclusief vastgoed enerzijds, de geleidelijke totstandkoming van een groene gezonde stadswijk anderzijds.

Voor de wereldtentoonstelling (fase 1) geldt een financieringsmodel waarin voor de terreinaanleg geen grondexploitatie nodig is. Voor de totstandkoming van een duurzame en gemengde stadswijk zullen zowel in fase 1 als fase 2 gebieds- en vastgoedontwikkelingen plaatsvinden, geleidelijk in de tijd en op momenten, waarop de stad en de markt er aan toe zijn. Daarbij financieringsconstructies ‘op maat’ worden toegepast (denk aan uitgiftecontracten of deelexploitaties). Deze werkwijze zorgt dat elk initiatief en project beoordeeld wordt op zijn waarde en betekenis voor stad en regio.

Daarbij zijn de ambities die voor de wereldexpositie gelden, beschreven onder ‘now-new-next’, ook hier het uitgangspunt: een wijk, die circulair is opgebouwd, die gebruik maakt van slimme systemen en die voedsel integreert met de stad.

Lees hier het masterplan Floriade 2022 zoals opgesteld in mei 2015

MVRDV ontwerpt plan voor Floriade 2022

Facts

Location : Almere, Netherlands

Year : 2012 – 2022

Client : Municipality of Almere, The Netherlands

Program (selection) : 45 ha city entre extension with exhibition spaces, hotels, conference centers, a university campus, a care home and a marina.

Budget : Undisclosed

About

Amsterdam’s metropolitan area faces an explosive population growth over the next twenty years. Within this expansion, the Municipality of Almere will realise the largest portion of new developments, including 60.000 new homes. Almere has the ambition of increasing its size while also increasing the quality of life for its inhabitants, which usually declines as cities grow. MVRDV already created an urban plan for Almere 2030 and a DIY urbanism plan for Almere Oosterwold and now proposes a third vision: the extension of Almere city centre, opposite the existing centre, transforming the lake into a central feature of the city that would connect the disparate neighbourhoods of the Dutch new town. The proposal creates a world class, energy efficient extension to the city center, and through its flexibility invites the Floriade organiser NTR to develop the plan further with the city.

The Floriade Almere takes as its premise the simple pleasure of plants and trees integrated into our everyday lives and the city around us. This simple idea will translate into an urban landscape that directly integrates the qualities of different species into the built environment, creating a rich variety of architectural and urban experiences that embrace, rather than eschew, the natural world. Can such a symbiosis between city and landscape be a solution to the rapidly growing resource consumption which results from a rapidly urbanizing planet? Enriching our everyday lives with plants, while creating a world-class, energy- and food-generating city center, will be the challenge of the project over the coming years. The plan is currently seen as a flexible framework for development, which will encourage Floriade organizer NTR to bring its own expertise to the project. The area has the potential to become many things, not least a hub for biological research and industry, which hold such pride of place, both culturally and economically, in the Netherlands.

Almere Floriade will be a grid of gardens on a 45ha square shaped peninsula. Each block will be devoted to different plants, a plant library organised alphabetically. The blocks are each devoted to a wide variety of different programs, from pavilions to homes, offices and even a university which will be organised as a stacked botanical garden, a vertical eco-system in which each class room will have a different climate to grow certain plants. Visitors will be able to stay in a jasmine hotel, swim in a lily pond and dine in a rose garden. The city will offer homes in orchards, offices with planted interiors and bamboo parks. The Expo and new city centre will be a place that produces food and energy, a green, urban district demonstratihng how plants, indeed nature itself ,enriches every aspect of our daily lives.

Credits

 Winy Maas, Jacob van Rijs and Nathalie de Vries

with Jeroen Zuidgeest, Klaas Hofman, Mick van Gemert, Chiara Quinzii, Jonathan Telkamp, Elien Deceuninck, Sara Bjelke, Maarten Haspels, Wing Yun, Linda Andersson

 

Model : Made by Mistake, Rotterdam, The Netherlands

de plannen van MVRDV in afbeeldingen:

collage_1 243287 243285 243283 243281 243279 2016-03-03-BL_I floriade 2022

243287

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!