De Aeresgroep heeft de eerste kavels op het Floriadeterrein gekocht voor de nieuwbouw van de Aeres Hogeschool Almere. Op één kavel bouwt Aeres een schoolgebouw op een perceel van 4.000 vierkante meter voor circa 900 studenten. Het nieuwe onderwijsgebouw is tijdens de Floriade in 2022 het Ontvangstgebouw. De tweede kavel blijft voorlopig gereserveerd voor toekomstige ontwikkelingen.

Het gebouw is in de eerste plaats een locatie waar hoger onderwijs en praktijkgericht onderzoek plaatsvindt. Opleiden staat centraal. Tegelijkertijd doen lectoren, promovendi, docenten en studenten in samenwerking met hoogleraren van partneruniversiteiten praktijkgericht onderzoek. Gaandeweg moet het gebouw ook gaan functioneren als kennishub. Er komt dan ook een nauwe samenhang met het Innovatiepaviljoen van de provincie Flevoland. Deze twee gebouwen geven samen fysiek vorm aan de Flevo Campus.

bron: Provincie Flevoland, 22/03/18

2018 03 21 Flevo Campus

https://www.agriholland.nl/nieuws/artikel.html?id=200887