bestemmingsplan Floriade 2022

Bestemmingsplan Floriade gepresenteerd: maximale bouwhoogte 60 meter

STAD CENTRUM – Een volle Burgerzaal aan geïnteresseerden trok de informatieavond ‘Op weg naar de Floriade’. De gemeente, maar ook de Provincie Flevoland en Rijkswaterstaat, praatte omwonenden van het Floriadeterrein dinsdag 14 en woensdag 15 juni bij over de ontwikkelingen die nodig zijn voor de wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade in 2022 en de wijk die daaropvolgend gebouwd moet worden.

De Burgerzaal was vol vorige week, voor de informatieavond van de gemeente over de Floriade. (Foto: Almere DEZE WEEK)

Een grote ontwikkeling is het bestemmingsplan ‘Almere Centrum Weerwater-Floriade’ dat in september/oktober dit jaar zes weken ter inzage ligt. Begin 2017 moet het vastgestelde bestemmingsplan voor het gebied definitief zijn. In een gezamenlijke presentatie werden de belangrijkste punten uit dit bestemmingsplan toegelicht, waar de bewoners in de zaal soms van schrokken. Zo mag er op het Floriadeterrein tot maximaal 15 meter gebouwd worden en voor 5 procent van het gebied mag de bouwhoogte maximaal 60 meter zijn. De bestemming die die locatie krijgt ná het evenement wordt Floriade Stadswijk, waarvoor dezelfde bouwhoogtes gelden. Er mogen vanaf 1 november 2022 maximaal 700 woningen gebouwd worden, plus bedrijven en voorzieningen.
Almeerder Ron Reijnders, ‘bewoner van het kritische kamp’, vindt de gekozen plek voor de Floriade verkeerd. “Doodzonde. Ja gaat potentieel groen vervangen voor compleet ander groen. Groen in de betekenis van technieken en voedsel, maar dat boeit mij niet. Nu kom ik er regelmatig. Ja je zou het Rondje Weerwater als recreatiegebied mooier kunnen maken, dat is goed. Maar nu weten we niet wat er staat te gebeuren binnen het ‘carré’ van de Floriade. Ik ben bang dat 80 procent van het groen daar verdwijnt. Droombeelden hebben is prima, maar doe dat op braakliggend terrein. Ergens langs de A6 bijvoorbeeld.”
Over de locatie was wethouder Tjeerd Herrema helder: “De keus voor de locatie was al gemaakt voordat ik hier kwam. Maar we willen een stadswijk maken, een wijk die wat toevoegt aan de stad, toegankelijk en bereikbaar is. Een natuurlijke, groene wijk die met aan de ene kant de verbinding heeft met het water. Dit versterkt het stadshart.”
Het concept bestemmingsplan is digitaal in te zien via www.almere.nl/bestuur/bestemmingsplannen

Artikel geplaatst op: 21 juni 2016 – 16:29

 

http://www.almeredezeweek.nl/widgets/2164-nieuws/nieuws/1340573-bestemmingsplan-floriade-gepresenteerd-maximale-bouwhoogte-60-meter