2017 11 30 1e beuk floriade

 

Onder toeziend oog van zo’n tweehonderd genodigden is op 30 november de eerste boom van het arboretum de grond in gegaan: een rode beuk. Een bijzonder moment, niet alleen voor de Floriade Almere 2022 B.V. en de Gemeente Almere, maar ook voor de Stichting De Groene Stad. Voorafgaand aan de eerste aanplant ondertekenden deze drie partijen namelijk een convenant, waarin is vastgelegd dat de Nederlandse tuinbouwsector zich de komende jaren gaat inspannen om alle bomen en planten voor het arboretum te leveren. 

Het is een echte november ochtend, de grote tent op het Weerwatereiland biedt gelukkig voldoende beschutting om de vele bezoekers op deze bijzondere dag een warm welkom te heten. Dat zo meteen de eerste boom de grond in gaat, is een mijlpaal in de realisatie van het arboretum. In zijn openingswoord noemt burgemeester Franc Weerwind de aanplant dan ook ‘een belangrijk symbolisch moment’.

floriade 2022 1e aanplant

Groene stad

‘De Floriade Almere 2022 toont over vijf jaar niet alleen welke schitterende producten en diensten onze Nederlandse tuinbouwsector kan leveren, en gaat ook in op belangrijke vraagstukken, zoals voedselvoorziening of energiewinning in steden,’ verklaart hij. ‘Daarmee geeft de Floriade een beeld van de groene stad in de toekomst. De aanplant van deze boom is de eerste mooie grote stap daartoe.’

Meer werkgelegenheid

Het belang van de expo voor Almere is groot, onderstreept Weerwind. ‘De Floriade Almere 2022 trekt bedrijven aan en er ontstaat meer werkgelegenheid. Kennis, onderwijs en bedrijfsleven worden dichter bij elkaar gebracht. Tegelijkertijd laten we nationaal en internationaal zien dat Almere ertoe doet.’

Het verhaal achter het arboretum

Vervolgens gaan landschapsarchitecten Niek Roozen en Christiaan Pfeiffer uitgebreid in op het verhaal achter het arboretum, dat een idee is van architect en stedenbouwkundige Winy Maas. In zijn masterplan deelde hij het Floriadeterrein op in rechthoekige kavels. Tussen die kavels komen vier meter brede groenstroken met planten waarvan de botanische naam met dezelfde letter begint. Zo loopt de verzameling op van A tot en met Z. Samen vormen deze bomen en planten het arboretum.

Gezonde, groene stad

Landschapsarchitect Niek Roozen: ‘Alle planten en bomen in het arboretum worden geselecteerd op basis van de bijdrage die ze leveren aan een groene, gezonde stad. Denk aan bomen die de luchtkwaliteit kunnen verbeteren of bomen die voedsel leveren, zoals tamme kastanjes of vruchten. Groen in de stad heeft een positief effect op het woon- en werkklimaat. Mensen kunnen zich beter concentreren, patiënten in ziekenhuizen herstellen sneller. Zonder groen kunnen we eigenlijk geen goede steden bouwen.’

Ondertekening convenant

Na verschillende sprekers zoals de commissaris van de Koning provincie Flevoland, de heer Leen Verbeek en algemeen directeur Floriade Almere 2022 B.V. Janne Wietske breekt het officiële moment aan: de ondertekening van het convenant tussen de Stichting De Groene Stad, Gemeente Almere en Floriade Almere 2022 B.V.

Bij de realisatie van het arboretum zullen deze drie partijen nauw gaan samenwerken. In het convenant is onder meer vastgelegd dat kwekers uit heel Nederland zich de komende jaren zullen inspannen om de bomen en planten voor het arboretum te leveren.

De beuk erin

Dan is het tijd om de tent te verlaten en letterlijk de beuk erin te zetten. Onder begeleiding van de feestelijke klanken van Brassband Almere bedient burgemeester Franc Weerwind de kraan waarmee de rode beuk wordt geplaatst. Hier zal de boom de komende jaren uitgroeien tot een prachtig volwassen exemplaar op de vruchtbare bodem van Almere.

Reacties uit het publiek

‘Ik denk dat deze Floriade veel potentie heeft. Het sluit heel goed aan bij het gedachtegoed waar wij zelf ook voor staan: de groene stad. De toegevoegde waarde van groen voor de samenleving is heel belangrijk en dat komt op deze Floriade goed tot uiting.’ – Henk Westerhof, algemeen voorzitter van Anthos, de Koninklijke Handelsbond voor Boomkwekerij- en Bolproducten.

‘Ik vond het ontzettende inspirerende en blij-makende happening. Het idee van het arboretum vind ik als directeur van Aeres Hogeschool fantastisch en inspirerend voor onze leerlingen en leerkrachten. Wij gaan op dit terrein ons nieuwe gebouw vestigen, dus het arboretum wordt onze voortuin. Als kleine hogeschool hebben omarmen we dit soort projecten.’ – Wil Bekkering, directeur Aeres Hogeschool.

‘Wat ik vooral sterk vind is dat deze Floriade zo is opgezet dat het terrein vanuit de basis is ingericht om een echte groene stad te realiseren na de wereldexpo in 2022.– Judith van der Poel, landschapsarchitect.

https://www.floriade.nl/nl/blog/de-beuk-erin-eerste-boom-arboretum-een-bijzondere-mijlpaal/

Almere plant eerste groen voor Floriade 2022

30 november, 10:08

Almere begint donderdag met de aanleg van het terrein waar in 2022 de Floriade moet komen. Op het Weerwatereiland wordt een rode beuk geplant die onderdeel gaat uitmaken van een volgens de organisatie ‘uniek arboretum’.

Deze bomentuin is een idee van MVRDV, dat het masterplan voor de Floriade maakte. Het bureau verdeelde het terrein in rechthoekige kavels waartussen vier meter brede groenstroken worden aangelegd. In de stroken komen planten en bomen waarvan de botanische naam met dezelfde letter begint. De groenstroken vormen samen het arboretum.

Al het groen moet een bijdrage leveren aan ‘een gezonde stad’, zoals bomen die de luchtkwaliteit kunnen verbeteren of de temperatuur in de stad kunnen verlagen.

De Floriade Almere 2022 is de zevende editie van deze wereldtuinbouwtentoonstelling. Het terrein bevindt zich midden in de stad. Na afloop wordt het veranderd in een groene stadswijk.

Sinds 1960 wordt elke tien jaar een Floriade in Nederland gehouden, steeds in een andere plaats. Eerdere edities waren in Rotterdam (1960), Amsterdam (1972 en 1982), Zoetermeer (1992), Haarlemmermeer (2002) en Venlo (2012).

Winst
De kosten van het evenement in Almere worden geraamd op ruim 95 miljoen euro. Floriade BV, in handen van de gemeente Almere, verwacht een winst van 2 miljoen. Dat is rooskleuriger dan het resultaat van Venlo waar een verlies van 9 miljoen euro werd geleden. Ook de edities van Zoetermeer en Haarlemmermeer eindigden met rode cijfers.

De inwoners van Almere zijn nog niet erg enthousiast over het evenement in hun stad. Uit een onderzoek van juli dit jaar onder ruim 2.500 mensen bleek dat een meerderheid van de bevolking zich zorgen maakt over vooral de kosten. Ze vragen zich af of het geld niet beter besteed kan worden.
Bron: ANP

https://architectenweb.nl/nieuws/artikel.aspx?ID=41651