bomenkap - Almere Floriade 2022

Ondernemers en omwonenden boos over bomenkap

Almere 11 januari 2017

Iedereen was geïnformeerd, zegt de gemeente

Ondernemers en omwonenden zijn boos over de aangekondigde bomenkap door de gemeente Almere op het Weerwatereiland. Dat laten zij aan Omroep Flevoland weten. De bomenkap is onderdeel van de eerste werkzaamheden op het Floriadeterrein.

Maandag begint de gemeente met de kap van bomen op het Weerwatereiland. Ondernemers en omwonenden hebben gezamenlijk een mail gestuurd naar wethouder Tjeerd Herrema en verschillende raadsleden met de vraag de werkzaamheden op te schorten. “Als de gemeente maandag begint met de bomenkap, is het gebied binnen een paar dagen kaal”, zegt Tineke Fokkens van Camping Waterhout. “Wij waren niet op de hoogte en konden geen bezwaar maken tegen de plannen.” Ondernemers laten daarom weten een stap naar de rechter te overwegen, als de bomenkap niet wordt uitgesteld.

Uit een rondgang van Omroep Flevoland blijkt dat de meeste politieke partijen in Almere wethouder Tjeerd Herrema steunen om maandag te beginnen met het kappen van bomen. De communicatie had wel beter gekund, maar dat is geen reden om de werkzaamheden uit te stellen, zo vinden zij. De PVV daarentegen is het niet eens met de gang van zaken. Daarom wordt op verzoek van de PVV het onderwerp volgende week op de politieke markt besproken.

‘Intens zonde’
Anton Contant van het Burgercollectief Almere-Floriade laat weten weinig hoop te hebben op een opschorting van de kap. “Er is nog geen reactie van de gemeente gekomen op de mail die gestuurd is, wij horen niks van ze. Als burger sta je met lege handen”. Contant noemt het “intens zonde dat de prachtige natuur op het Weerwatereiland hierdoor verdwijnt”.

‘Wel geïnformeerd’
De ondernemers en omwonenden rond het Weerwatergebied zijn wel degelijk geïnformeerd over de bomenkap op het vogeleiland. Dat zou gebeurd zijn tijdens een informatiebijeenkomst op 29 november in de Schouwburg. Dat zegt een woordvoerder van de gemeente.

De gemeente laat verder weten dat er maandag inderdaad wordt begonnen met het rooien van bomen op het Weerwatereiland. Hiervoor is een ontheffing van de Flora- en Faunawet en van de Boswet verkregen, waardoor de kapwerkzaamheden nu kunnen beginnen.

 

https://www.omroepflevoland.nl/nieuws/143410/almere-ondernemers-en-omwonenden-boos-over-bomenkap

 

Jachthaven Haddock start voorlopige voorziening om rooien bomen te stoppen

13/1/2017

Jeroen Oosterheert

Jachthaven Haddock, afgelopen zomer, met rechts bomen op het Vogeleiland/Weerwatereiland. – Archieffoto: Studio Kastermans

ALMERE – De eigenaar van Jachthaven Haddock, Philippe van Thiel, stapt naar de rechter omdat hij vindt dat de gemeente niet de juiste procedures heeft gevolgd om het grootste deel van de bomen op het Vogeleiland in het Weerwater te rooien. Haddock hoopt via de voorzieningenrechter af te dwingen dat er maandag niet wordt begonnen met het rooien.

De gemeente wil gaan rooien als voorbereiding op de Floriade. Het eiland maakt onderdeel uit van de plannen en op een honderdtal bomen na moet het eiland daarom volgens de gemeente klaar gemaakt worden om verder te kunnen. Deze week werden bewoners van de Filmwijk, Camping Waterhout en Jachthaven Haddock op de hoogte gebracht van het voornemen. Volgens verantwoordelijk wethouder Tjeerd Herrema hadden ze dit kunnen weten, onder meer omdat het besluit volgens hem is aangekondigd tijdens een bijeenkomst op 29 november, en is er toestemming gekregen op basis van de Flora- en Faunawet en de Boswet.

,,We gaan de rechter vragen om het rooien te stoppen omdat we geen duidelijkheid hebben gekregen over de status. We hebben vanuit de gemeente namelijk niet de juiste stukken ontvangen”, laat advocate Leonie Muetstege namens Haddock weten. Het is nu aan de rechtbank om te bepalen wanneer de zaak voorkomt.

De gemeenteraadsfractie van de PVV liet donderdag weten dat ze het onderwerp met de wethouder en de rest van de gemeenteraad willen bespreken. Het Burgercollectief Almere Floriade Anders wilde ook naar de rechter, maar zag daar vanwege de kosten vanaf.

https://almerevandaag.nl/jachthaven-haddock-start-kort-geding-om-rooien-bomen-te-stoppen/

 

Rooien bomen Weerwatereiland maandag van start

18/1/2017

Jitske Bokhoven

ALMERE – Het rooien van de bomen op het Weerwatereiland/Vogeleiland voor de Floriade start maandag 23 januari. Dat heeft de gemeente Almere bekend gemaakt.

Oorspronkelijk zouden de rooiwerkzaamheden afgelopen maandag beginnen. Vanwege een dreiging met een kort geding door Jachthaven Haddock heeft de gemeente de werkzaamheden uitgesteld.

De gemeente is van mening dat zij correct heeft gehandeld, zo staat op de website. ,,Een melding in het kader van Boswet is gedaan, een ontheffing in het kader van de Flora- en Faunawet is verkregen van de Rijkdienst van Ondernemend Nederland en ook zijn alle bomen geïnventariseerd of ze waardevol zijn of niet. Alle informatie hierover is gestuurd naar Haddock en de rechtbank. Het is nu aan Haddock om te bepalen of het kort geding wordt doorgezet.”

Mocht dat zo zijn en zou de zitting volgende week plaatsvinden, dan is de gemeente bereid de uitspraak van de rechter af te wachten. Mocht de zitting echter pas over enkele weken plaatsvinden, dan start de gemeente op maandag 23 januari met de rooiwerkzaamheden.

De rooiwerkzaamheden vinden plaats op het Weerwatereiland. ,,Het rooien van bomen tussen Haddock en Camping Waterhout gebeurt op een nader te bepalen tijdstip in overleg met beide ondernemers.”

De bomen worden gerooid om ruimte te maken voor de Floriade, die in 2022 in Almere plaats vindt.

https://almerevandaag.nl/rooien-bomen-weerwatereiland-maandag-van-start/

 

IJs zorgt voor vertraging bomenkap Weerwatereiland

Almere 23 januari 2017

De bomen moeten plaatsmaken voor de Floriade in 2022

De bomenkap op het Weerwatereiland in Almere loopt vertraging op door een laag ijs op het water. De bomen moeten plaatsmaken voor de Floriade in 2022. Het materiaal dat nodig is voor de kap moet met pontons worden overgezet. Het ijs rondom het eiland is echter zo dik dat de pontons er niet doorheen kunnen.

Hamers 
Met grote hamers en een kraan is het ijs stukje bij beetje kapotgeslagen. Een klus die een paar uur in beslag nam. Of de eerste bomen maandagmiddag nog omgaan is onduidelijk. Mogelijk wordt er pas dinsdag begonnen met de bomenkap.

Géén rechtszaak
Eigenlijk was het de bedoeling dat de zaag een week geleden al in de bomen ging. De kap werd echter uitgesteld nadat  jachthaven Haddock dreigde een kort geding aan te spannen. Eigenaar Philippe van Thiel vroeg zich af of de vergunningen wel op orde waren. Na deze nogmaals bestudeerd te hebben besloot hij de gang naar de rechter niet door te zetten.

Blauwe stippen
De afgelopen tijd zijn alle bomen die blijven staan gemarkeerd met een blauwe stip. De gemeente zegt dat er door onbekenden blauwe stippen zijn bijgezet. Dit met de bedoeling meer bomen te sparen. De kleur blauw die de onbekenden hebben gebruik is echter net wat anders dan de originele kleur blauw. De gemeente zegt dan ook precies te weten welke bomen wél en niet om mogen.

50 procent
De verwachting is dat ongeveer de helft van de bomen op het eiland de komende tijd verdwijnt. Het gaat volgens de gemeente vooral om zwakke bomen of types waar er veel van zijn. De meest waardevolle bomen blijven staan. Daarnaast worden er de komende tijd exemplaren geplant die nu nog niet op het terrein te vinden zijn.

Floriade
Met de kap van de bomen wordt een nieuwe stap gezet in de aanleg van het Floriadeterrein. De komende tijd gaat gewerkt worden aan de grote lijnen van het gebied.

 

https://www.omroepflevoland.nl/nieuws/143752/almere-ijs-zorgt-voor-vertraging-bomenkap-weerwatereiland