ALMERE – De bezwaren die Camping Waterhout had aangetekend tegen de aanleg van een aantal nieuwe wegen zijn door de Raad van State vorige week van tafel geveegd.
De campingeigenaren maakten bezwaar om ze hinder zeggen te ondervinden van de wegenaanleg. De RvS erkende dat gegeven, maar ziet daar onvoldoende reden in om de aanleg tegen te houden. De gemeente is al lange tijd met Camping Waterhout (maar ook met jachthaven Haddock en restaurant Atlantis) in conflict. Op het terrein moet in 2022 de Floriade van start gaan. Om tijdig met de voorbereidingen te kunnen beginnen moet Rijkswaterstaat toevoerwegen aanleggen. De campingeigenaren stellen dat de aanleg van de wegen ervoor zorgt dat de camping niet rendabel meer zal zijn. De RvS is van mening dat de wegen op voldoende afstand (30 meter) komen te liggen en vind dat niet keihard kan worden aangetoond dat de camping niet rendabel meer kan zijn. Bovendien, zo stelt de RvS, heeft de gemeente al een schadeloosstelling toegezegd.

http://www.almeredezeweek.nl/nieuws/1338616-rvs-veegt-bezwaren-camping-waterhout-van-tafel