Het team dat verantwoordelijk wordt voor de Floriade in Almere in 2022 zal er alles aan doen om een financiële strop te voorkomen. Dat beloofden zij tijdens de presentatie aan de pers.

De afgelopen edities van de 10-jaarlijkse tuinbouwtentoonstelling liepen steevast uit op een financieel tekort. Tjibbe Joustra, die als voorzitter van de Raad van Commissarissen toezicht zal houden, noemt het masterplan voor Almere voorzichtig en terughoudend, zodat het een solide basis biedt om te beginnen.

Floriade BV

Ook de algemeen directeur van de toekomstige Floriade BV, Jannewietske de Vries, zegt haar uiterste best te zullen doen om een negatief saldo in 2022 te voorkomen. Financieel directeur Jan Willem Griep spreekt van een realistisch plan dat binnen de financiële kaders moet kunnen blijven.

Het drietal zal op 1 januari 2016 aan de slag gaan. De totale kosten van de Floriade worden geschat op 92 miljoen euro. Het grootste gedeelte moet komen van het bedrijfsleven en uit kaartverkoop.

bron: Omroep Flevoland

Beoogde directie Floriade BV bekend

Het college van B&W van Almere heeft de heer Tjibbe Joustra, de huidige voorzitter van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid, voorgedragen als voorzitter van de Raad van Commissarissen van de toekomstige Floriade BV voor de Floriade Almere 2022.

Tegelijkertijd zijn Jannewietske de Vries, als gedeputeerde van Friesland verantwoordelijk voor het binnenhalen en organiseren van de Culturele Hoofdstad 2018 in Leeuwarden , en Jan Willem Griep, oud-Rabobank directeur én oud-Floriade directeur, aangesteld als kwartiermakers en beoogde directie van de toekomstige Floriade BV.

“Wij hebben in deze drie personen een mooie combinatie gevonden van bestuurlijke senioriteit, ervaring met grote evenementen, financiële deskundigheid en verbinding met en kennis van de Nederlandse Tuinbouwwereld. Dat gecombineerd met een ondernemende hands on mentaliteit maakt dat er in mijn ogen nu een solide basis voor de bemensing ligt van de toekomstige Floriade BV.” Zegt Tjeerd Herrema, wethouder Floriade van de gemeente Almere.

De drie personen zullen op 1 januari 2016 voor de Floriade 2022 aan de slag gaan. In de eerste helft van 2016 zal naar alle waarschijnlijkheid de Floriade BV opgericht worden. “We gaan van inspiratie naar realisatie.” zegt Tjeerd Herrema, “De afgelopen jaren is er heel hard gewerkt aan plannen maken, afspraken maken en contacten leggen: nu staan alle lichten op groen om concreet aan de slag te gaan voor de Floriade 2022”.

bron: Almere Zaken

Floriade BV