Eden Holland wil een educatief botanisch park van wereldniveau met een spectaculaire kas in Almere realiseren. Gedeputeerde Staten van Flevoland en het College van Almere hebben hun voorkeur uitgesproken voor een locatie ten zuidoosten van de A6, nabij het kasteel. Uit het uitgevoerde haalbaarheidsonderzoek blijkt dat deze locatie de beste mogelijkheden biedt. Provincie en gemeente zijn bereid tot een financiële bijdrage uit het Fonds Verstedelijking Almere, onder voorwaarden, van maximaal 10 miljoen.

Het icoon van Eden is een spectaculaire kas, omgeven door tuinen en een bos. In deze kas worden bezoekers zich bewust van het belang van duurzaam handelen. Zo komt er in de kas een regenwoud met als thema biodiversiteit. Andere thema’s zijn onder meer voeding en gezondheid, klimaatverandering, energietransitie en circulariteit. Tijdens hun ontdekkingsreis door het park en de kas bemerken bezoekers wat de natuur te bieden heeft. Eden Holland wil bezoekers zo op een positieve manier betrekken bij de duurzaamheidsvraagstukken en inspireren om in actie te komen. Het concept is gebaseerd op het succesvolle Eden project in Cornwall in het Verenigd Koninkrijk dat jaarlijks 1 miljoen bezoekers trekt en sinds 2001 meer dan 2 miljard euro aan waarde heeft gegenereerd voor de lokale economie.

Initiatiefnemer van Eden Holland is de gelijknamige Stichting Eden Holland. De belangrijkste partners van de stichting zijn Mecanoo architecten, Kossmann.dejong tentoonstellingsarchitecten, Royal HaskoningDHV en het Eden Project in Cornwall. Met het project, waarbij de partijen zich vooralsnog richten op 400.000 bezoekers per jaar, zullen 75 arbeidsplaatsen, 200 stageplaatsen voor het beroepsonderwijs en 50 leerwerkplekken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt worden gerealiseerd. De locatie ten zuidoosten van de A6, nabij het kasteel, biedt alle mogelijkheden om het concept te realiseren. De locatie biedt de mogelijkheid om te faseren en, om bij gebleken succes, verder uit te breiden. Staatsbosbeheer, de eigenaar van de grond van de beoogde locatie, is enthousiast over het concept en de plannen en is bereid steun te verlenen aan het initiatief.

De komende tijd wordt het plan verder uitgewerkt, waarbij ook de synergie en samenwerking tussen de Floriade en Eden Holland op deze nabij de Floriade gelegen locatie worden meegenomen. Er wordt een bestemmingsplan voorbereid inclusief milieueffectrapportage. Stichting Eden Holland gaat zich gelijktijdig richten op uitwerking van de organisatiestructuur en het werven van benodigd vermogen. Voor andere financiers is een overheidsbijdrage een voorwaarde om ook middelen beschikbaar te stellen. Medio volgend jaar is definitief duidelijk of het plan doorgaat. In aanloop naar dat besluit wordt door de provincie en de gemeente 500.000 euro voorgeschoten. Dit is in deze fase het maximale bedrag waarop gemeente en provincie risico lopen. De voorgenomen bijdrage van 10 miljoen euro biedt Eden Holland de mogelijkheid om op basis van cofinanciering het overige eigen en vreemd vermogen bijeen te krijgen.

bron: Gemeente Almere, 19/07/18

 

https://www.groeneruimte.nl/nieuws/artikel.html?id=204334

 

WitchWorld schrikt niet van plannen Park Eden Holland

Door Marcel Beijer
ALMERE – Directeur Ton Theunis van WitchWorld is niet geschokt dat naast het terrein van het kasteel waar zijn fantasypark moet komen, ruimte wordt gereserveerd voor een ander toeristisch initiatief: het botanisch Park Eden Holland. “Elk toeristisch initiatief voor Almere juichen wij toe. We kunnen elkaar gaan versterken”, zegt Theunis. Medio volgend jaar is definitief duidelijk of Eden Holland doorgaat.

Eden Holland wil een educatief botanisch park met een spectaculaire kas realiseren op het terrein ten westen van Kasteel Almere. Op het terrein van het kasteel bestaan al plannen voor het fantasypark WitchWorld. Beide initiatieven hoeven elkaar niet in de wielen te rijden, stelt Theunis. “Ik kan uit ons eigen haalbaarheidsonderzoek verklappen dat de locatie, zo pal langs de A6, gegarandeerd veel bezoekers trekt.”
De provincie en de gemeente Almere zijn bereid om Park Eden Holland, onder voorwaarden, een financiële bijdrage uit het Fonds Verstedelijking Almere te geven van maximaal 10 miljoen euro. Theunis: “Er gaat 40 miljoen naar de Floriade en 10 miljoen naar Park Eden Holland. En ons verzoek werd afgewezen. Dat is jammer, zeker omdat WitchWorld een initiatief is dat is bedacht door Almeerders. Een lokaal initiatief.”

Kas

Het icoon van ParkEden Holland is een spectaculaire kas, omgeven door belevingstuinen en een ontdekkingsbos. In deze kas worden bezoekers zich bewust van het belang van duurzaam handelen. Het concept is gebaseerd op het succesvolle Eden project in Cornwall (Groot-Brittannië) dat jaarlijks één miljoen bezoekers trekt en sinds 2001 meer dan 2 miljard euro aan waarde heeft gegenereerd voor de lokale economie. In Almere worden jaarlijkse 400.000 bezoekers verwacht. Het project is goed voor 75 arbeidsplaatsen, 200 stageplaatsen voor het beroepsonderwijs en 50 leerwerkplekken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
Theunis: “Daar ben ik oprecht blij mee. Toerisme is een bloeiende sector. Dat was het zelfs in de crisistijd. Het levert voor Almere arbeidsplaatsen op. Juist ook voor mensen die minder hoog opgeleid zijn of een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Dat is ook het uitgangspunt van WitchWorld.”

lees verder: http://www.almeredezeweek.nl/nieuws/1470722-witchworld-schrikt-niet-van-plannen-park-eden-holland