Eden Holland wil een educatief botanisch park van wereldniveau met een spectaculaire kas in Almere realiseren. Gedeputeerde Staten van Flevoland en het College van Almere hebben hun voorkeur uitgesproken voor een locatie ten zuidoosten van de A6, nabij het kasteel. Uit het uitgevoerde haalbaarheidsonderzoek blijkt dat deze locatie de beste mogelijkheden biedt. Provincie en gemeente zijn bereid tot een financiële bijdrage uit het Fonds Verstedelijking Almere, onder voorwaarden, van maximaal 10 miljoen.

Het icoon van Eden is een spectaculaire kas, omgeven door tuinen en een bos. In deze kas worden bezoekers zich bewust van het belang van duurzaam handelen. Zo komt er in de kas een regenwoud met als thema biodiversiteit. Andere thema’s zijn onder meer voeding en gezondheid, klimaatverandering, energietransitie en circulariteit. Tijdens hun ontdekkingsreis door het park en de kas bemerken bezoekers wat de natuur te bieden heeft. Eden Holland wil bezoekers zo op een positieve manier betrekken bij de duurzaamheidsvraagstukken en inspireren om in actie te komen. Het concept is gebaseerd op het succesvolle Eden project in Cornwall in het Verenigd Koninkrijk dat jaarlijks 1 miljoen bezoekers trekt en sinds 2001 meer dan 2 miljard euro aan waarde heeft gegenereerd voor de lokale economie.

Initiatiefnemer van Eden Holland is de gelijknamige Stichting Eden Holland. De belangrijkste partners van de stichting zijn Mecanoo architecten, Kossmann.dejong tentoonstellingsarchitecten, Royal HaskoningDHV en het Eden Project in Cornwall. Met het project, waarbij de partijen zich vooralsnog richten op 400.000 bezoekers per jaar, zullen 75 arbeidsplaatsen, 200 stageplaatsen voor het beroepsonderwijs en 50 leerwerkplekken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt worden gerealiseerd. De locatie ten zuidoosten van de A6, nabij het kasteel, biedt alle mogelijkheden om het concept te realiseren. De locatie biedt de mogelijkheid om te faseren en, om bij gebleken succes, verder uit te breiden. Staatsbosbeheer, de eigenaar van de grond van de beoogde locatie, is enthousiast over het concept en de plannen en is bereid steun te verlenen aan het initiatief.

De komende tijd wordt het plan verder uitgewerkt, waarbij ook de synergie en samenwerking tussen de Floriade en Eden Holland op deze nabij de Floriade gelegen locatie worden meegenomen. Er wordt een bestemmingsplan voorbereid inclusief milieueffectrapportage. Stichting Eden Holland gaat zich gelijktijdig richten op uitwerking van de organisatiestructuur en het werven van benodigd vermogen. Voor andere financiers is een overheidsbijdrage een voorwaarde om ook middelen beschikbaar te stellen. Medio volgend jaar is definitief duidelijk of het plan doorgaat. In aanloop naar dat besluit wordt door de provincie en de gemeente 500.000 euro voorgeschoten. Dit is in deze fase het maximale bedrag waarop gemeente en provincie risico lopen. De voorgenomen bijdrage van 10 miljoen euro biedt Eden Holland de mogelijkheid om op basis van cofinanciering het overige eigen en vreemd vermogen bijeen te krijgen.

bron: Gemeente Almere, 19/07/18

 

2018 07 23 Eden-Holland

 

https://www.groeneruimte.nl/nieuws/artikel.html?id=204334

 

Haalbaarheidsonderzoek Eden Holland in Almere

26 april 2018

Stichting Eden Holland overweegt om haar plan voor een educatief botanisch park van wereldniveau in Almere te realiseren. Samen met de gemeente Almere en de provincie Flevoland wordt de haalbaarheid van realisatie op twee locaties onderzocht: Weerwatereiland en Zuidoostzone (het gebied ten zuidoosten van het Floriadeterrein). Dit haalbaarheidsonderzoek moet op 1 juni 2018 zijn afgerond.

Eden Holland wordt een internationaal educatief botanisch park, een ontwikkelingsomgeving voor de fysieke en sociale veranderingen op gebieden van onder meer duurzaamheid zoals voedsel, gezondheid en circulariteit. Het park bestaat uit een museaal centrum en een spectaculaire kas gelegen te midden van belevingstuinen en een ontdekkingsbos. Het is een Nederlands vervolg op het succesvolle ‘Eden Project’ in Cornwall, Groot-Brittannië, dat sinds het jaar 2000 jaarlijks meer dan 1 miljoen bezoekers trekt. Naast het Eden Project zijn de belangrijkste partners: Mecanoo architecten, Royal HaskoningDHV en Kossmann.dejong Exhibition Architects tentoonstellingsarchitecten.

De stichting Eden Holland is een Algemeen Nut Beogende instelling gericht op educatie over duurzaamheid voor alle Nederlanders. De economische waarde van Eden Holland voor provincie en gemeente wordt over een periode van 15 jaar ingeschat tussen 750 miljoen en op € 1 miljard. Onderdeel van het plan zijn het scheppen van 80 arbeidsplaatsen, 200 stageplaatsen voor het beroepsonderwijs en 50 leerwerkplekken voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Voor een mogelijke vestiging van Eden Holland in Almere is door het markt- en adviesbureau LA Groupe marktonderzoek gedaan waaruit blijkt dat een bezoekersaantal van 400 duizend bezoekers per jaar een reëel uitgangspunt is. Op basis daarvan is een positieve exploitatie haalbaar.

Locatie onderzoek is de volgende stap
De gemeente en provincie vinden een eventuele vestiging van Eden Holland belangrijk voor Almere en de regio. Maar om een volgende stap te kunnen maken is het vaststellen van een locatie voor Eden Holland van belang. Op basis van vooronderzoek worden het Weerwatereiland en het gebied ten zuidoosten van het Floriadeterrein als meest kansrijke locaties gezien. Een haalbaarheidsonderzoek moet uitwijzen of het vestigen van Eden Holland op één van deze locaties mogelijk is en zo ja, welke de voorkeur heeft. Bij beide locaties geldt een aantal voorwaarden. Zo moet Eden Holland bij eventuele vestiging op het Weerwatereiland inpasbaar zijn binnen de Floriade-expo en -stadswijk en voldoende toegankelijk blijven voor omwonenden. Bij de locatie Zuidoostzone geldt dat Eden Holland een kwaliteitsimpuls aan het groen in het gebied moet geven. Gemeente Almere en provincie Flevoland dragen € 50 duizend bij aan de haalbaarheidsstudie. Deze bijdrage komt uit het Fonds Verstedelijking Almere. Een fonds dat ingesteld is om te investeren in nieuwe voorzieningen om Almere verder te ontwikkelen als een stad waar het goed wonen, werken en recreëren is.

Nog voor de zomervakantie gaan provincie en gemeente besluiten wat de vervolgstappen zijn naar aanleiding van de uitkomsten van dit haalbaarheidsonderzoek.

http://www.omroepalmere.nl/haalbaarheidsonderzoek-eden-holland-in-almere/lokaal-nieuws/nieuws/item?1079404