Actueel / Haalbaarheidsonderzoek Eden Holland in Almere

2018 04 26 edenonderzoek. Samen met de gemeente Almere en provincie Flevoland wordt de haalbaarheid van realisatie op 2 locaties onderzocht. Bij het Weerwatereiland en  de Zuidoostzone (het gebied ten zuidoosten van het Floriadeterrein). Dit haalbaarheidsonderzoek moet op 1 juni 2018 zijn afgerond.

Project met partners

Eden Holland wordt een internationaal educatief botanisch park. Een ontwikkelingsomgeving voor de fysieke en sociale veranderingen op gebieden van onder meer duurzaamheid zoals voedsel, gezondheid en circulariteit. Het park bestaat uit een museaal centrum en een spectaculaire kas gelegen te midden van belevingstuinen en een ontdekkingsbos. Het is een Nederlands vervolg op het succesvolle ‘Eden Project’ in Cornwall, Groot-Brittannië, dat sinds het jaar 2000 jaarlijks meer dan 1 miljoen bezoekers trekt. Naast het Eden Project zijn de belangrijkste partners: Mecanoo architecten, Royal HaskoningDHV en Kossman de Jong tentoonstellingsarchitecten.

Plan met economische waarde

De stichting Eden Holland is een Algemeen Nut Beogende instelling gericht op educatie over duurzaamheid voor alle Nederlanders. De economische waarde van Eden Holland voor provincie en gemeente wordt over een periode van 15 jaar ingeschat op € 1 miljard. Onderdeel van het plan zijn het scheppen van 75 arbeidsplaatsen, 200 stageplaatsen voor het beroepsonderwijs en 50 leerwerkplekken voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Voor een mogelijke vestiging van Eden Holland in Almere is door het marktonderzoek bureau La Groupe marktonderzoek gedaan waaruit blijkt dat een bezoekersaantal van 400.000 bezoekers per jaar een reëel uitgangspunt is. Op basis daarvan is een positieve exploitatie haalbaar.

Locatie onderzoek is de volgende stap

Gemeente en provincie vinden de eventuele vestiging van Eden Holland belangrijk voor Almere en regio. Maar om een volgende stap te kunnen maken is het vaststellen van een locatie van belang. Op basis van vooronderzoek  worden het Weerwatereiland en het gebied ten zuidoosten van het Floriadeterrein als meest kansrijke locaties gezien.

Illustratie: mogelijke locaties voor Eden Holland

Voorwaarden

Een haalbaarheidsonderzoek moet uitwijzen of het vestigen van Eden Holland op één van deze locaties mogelijk is en zo ja, welke de voorkeur heeft. Bij beide locaties geldt een aantal voorwaarden. Zo moet Eden Holland bij eventuele vestiging op het Weerwatereiland inpasbaar zijn binnen de Floriade-expo en -stadswijk en voldoende toegankelijk blijven voor omwonenden. Bij de locatie Zuidoostzone geldt dat Eden Holland een kwaliteitsimpuls aan het groen in het gebied moet geven. Gemeente Almere en provincie Flevoland dragen € 50.000 bij aan de haalbaarheidsstudie.

Deze bijdrage komt uit het Fonds Verstedelijking Almere. Een fonds dat is ingesteld om te investeren in nieuwe voorzieningen om Almere verder te ontwikkelen als een stad waar het goed wonen, werken en recreëren is. Nog voor de zomervakantie hopen provincie en gemeente te besluiten wat de vervolgstappen zullen zijn naar aanleiding van de uitkomsten van dit haalbaarheidsonderzoek. Kijk voor meer informatie op de website van Omroep Flevoland.

https://www.flevoland.nl/actueel/haalbaarheidsonderzoek-eden-holland-in-almere