Lobbyist ook baas bedrijf dat milieuonderzoek deed

Zorgen om dubbele pet Floriade-bobo

20 MEI 2016 Mike MullerWessel Wit

Almere – Er hangt een zweem van belangenverstrengeling rond de Floriade 2022 in Almere. Menno Smits, bestuursvoorzitter van de Stichting Vrienden van de Floriade, blijkt ook de directeur te zijn van het bedrijf dat recentelijk in opdracht van de gemeente Almere onderzoek deed naar de milieu-effecten van de Wereldtuinbouwtentoonstelling.

Sinds 2013 probeert Smits namens de stichting draagvlak te creëren bij het bedrijfsleven en haar medewerkers voor de komst van de Floriade. Hij is daarnaast sinds 2010 directeur van de Antea Group, een ingenieurs- en adviesbureau dat de gemeente Almere van het noodzakelijke milieu-onderzoek rond het miljoenenproject voorzag.

Deze week bracht de Antea Group een rapport uit waarin staat dat er weinig negatieve milieu-effecten te verwachten zijn door de komst van de Floriade. Het rapport is onderdeel van het bestemmingsplan.

„Zo’n constructie verdient geen schoonheidsprijs”, reageert hoogleraar bestuurskunde Marcel Boogers. „Het is gewoon niet handig.”

Volgens gemeentewoordvoerster Marieke Brentjens werkt Almere al veel langer samen met de Antea Group, ook los van de Floriade. „Dat is het enige wat ik weet”, aldus Brentjens. Verder zegt ze niet inhoudelijk te kunnen reageren.

Smits zelf begrijpt dat er vraagtekens gezet worden bij zijn dubbele functie, maar ontkent dat er sprake is van belangenverstrengeling. „We hebben deze opdracht via een aanbesteding gewonnen”, reageert hij. „Er zijn binnen de gemeente en het bedrijf aanbestedingsregels en daar moet je je aan houden. Daar kun je geen invloed op uitoefenen. De gemeente vond zelfs dat we in ons rapport iets te kritisch waren.”

Hoewel de lobbyist in 2013 bij de Floriade-stichting kwam, beweert hij dat er in die tijd nog weinig sprake was van contact met de gemeente. „Dat begint eigenlijk nu pas.”

Bij de aanbesteding was volgens Smits geen gigantisch bedrag gemoeid. „Hooguit enkele tienduizenden euro’s, geen tonnen.”

De Floriade is niet onomstreden. De editie in Venlo leverde in 2012 een miljoenenverlies op. In 2002 werd er 8 miljoen euro verlies geleden in Haarlemmermeer en in 1992 stond de teller in Zoetermeer na afloop op 5 miljoen euro verlies. Veel bewoners van Almere zien de Wereldtuinbouwtentoonstelling in hun gemeente niet zitten. Zij vrezen naast de mogelijke financiële strop ook voor het verdwijnen van een natuurgebied. Een petitie tegen de Floriade werd al honderden keren getekend.

http://www.telegraaf.nl/binnenland/25829508/__Zorgen_om_dubbele_pet_Floriade-bobo__.html

http://www.dichtbij.nl/almere/regionaal-nieuws/artikel/4251647/vragen-pvv-over-directeur-antea-group.aspx

 

Vragen PVV over directeur Antea Group

REGIO  |  23 mei 2016 Door Jeroen Oosterheert, Dichtbijredacteur

1 / 1

ALMERE – De gemeenteraadsfractie van de PVV heeft vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders over de objectiviteit van de milieueffectrapportage (mer, red. ) van het bedrijf Antea Group over het toekomstige Floriadegebied. Vorige week werd bekend dat het  bedrijf waar directeur Menno Smits leiding geeft die mer heeft opgesteld en Smits is ook voorzitter van de Stichting de Vrienden van de Floriade.

De PVV is van mening dat de objectiviteit van Antea op voorhand in het geding was ‘gezien de vele relaties, en daarmee het financiële belang, die Antea met diverse Floriade projecten heeft’. Aanleiding voor de vragen is een artikel vorige week in De Telegraaf. Daarin werd gesproken over zorgen om een dubbele pet van ‘Floriade-bobo’ Smits.
De PVV vindt het in ieder geval ongepast dat Smits als directeur aan diverse projecten voor de Floriade werkt, voorzitter van de Vrienden van de Floriade is en daardoor ook stakeholder wordt van de adviesraad van de nog op te richten Floriade BV. Het college van burgemeester en wethouders heeft doorgaans zes weken de tijd om schriftelijke vragen vanuit de gemeenteraad te beantwoorden.

http://www.dichtbij.nl/almere/regionaal-nieuws/artikel/4251647/vragen-pvv-over-directeur-antea-group.aspx