Vandaag heeft Floriade Almere 2022 in Parijs de formele erkenning van het BIE, Bureau International des Expositions, als A1 wereldtuinbouwtentoonstelling in ontvangst genomen. Een belangrijk moment, want alleen met deze erkenning mag de Nederlandse overheid andere landen uitnodigen om als exposant aan de wereldtuinbouwtentoonstelling deel te nemen. De erkenning van het BIE is symbolisch bezegeld met de overhandiging van een BIE-vlag aan de organisatoren van Floriade Almere 2022.

Geen vanzelfsprekendheid

Het is de zevende keer dat er in Nederland een Floriade wordt georganiseerd. Toch is de titel ‘wereldtuinbouwtentoonstelling’ zeker geen vanzelfsprekendheid, zegt Jan Willem Griep, directeur Tuinbouw en Financiën van Floriade Almere 2022 BV. ‘We zijn dan ook erg blij dat we vandaag de formele erkenning hebben ontvangen van het BIE.’

Nederlandse delegatie

Naast de directie van de Floriade Almere 2022, waren onder anderen burgemeester van gemeente Almere, Franc Weerwind, afgevaardigden van het Ministerie van Economische Zaken, de Nederlandse ambassadeur in Parijs, Pieter de Gooijer, en de voorzitter van de Nederlandse Tuinbouwraad aanwezig in Parijs. Medewerkers en vrijwilligers van Floriade Almere 2022 hebben de officiële erkenning ’s middags in het Floriade-paviljoen in Almere feestelijk gevierd door gezamenlijk het televisieverslag op Omroep Flevoland te bekijken.

Over het BIE

Het BIE, gevestigd in Parijs, is opgericht in 1928 om toezicht te houden op met name de kwaliteit en frequentie van wereldtentoonstellingen. Sinds 1960 kent het BIE de tuinbouwtentoonstelling als een categorie binnen de wereldtentoonstellingen. Een erkenning als wereldtuinbouwtentoonstelling wordt toegekend op voorspraak van de AIPH, Association Internationale des Producteurs d’Horticulture.

Over Floriade Almere 2022

De Floriade die in 2022 in Almere plaatsvindt, wordt anders dan alle voorgaande edities. Het tentoonstellingsterrein bevindt zich midden in de stad én wordt na afloop van de expo getransformeerd tot een groene en gezonde stadswijk. Het thema van Floriade Almere 2022 is Growing Green Cities. Wereldwijd nemen de problemen rondom verstedelijking toe omdat steeds meer mensen in de stad gaan wonen. Daardoor ontstaan er grote uitdagingen rondom de thema’s voedsel, gezondheid, groen en energie. Floriade laat in 2022 zien dat er in de tuinbouw allerlei oplossingen zijn om deze uitdagingen in de stad aan te pakken.