Snijbloemen 24 nov 2017 om 09:20uur

Het duurt nog bijna vijf jaar voor de wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade 2022 in Almere haar poorten opent. Ondanks alle publicitaire rumoer in de polder – krantenkoppen waarin financiële tegenvallers, organisatorische problemen en onverholen kritiek onder de Almeerders doorsijpelen – boekt de organisatie vooruitgang. ‘We liggen op koers.’

Het pad naar de totstandkoming van de zevende Floriade in Nederland zit vol met valkuilen. Nadat Almere in 2012 tegen betaling van 3 miljoen euro de organisatie ervan verwierf van de Nederlandse Tuinbouwraad, is het niet meer stil geweest rond het te verrijzen Floriadeterrein.

Er is ophef over een gemeente die voor het evenement in eerste instantie 77 miljoen euro uittrekt, inclusief het geschikt maken van het terrein, maar dat later moest bijstellen naar 95,7 miljoen euro. Daarin is de aanschaf van een duikschool, een wokrestaurant en mogelijk een camping nog niet meegerekend, want daarvoor heeft de gemeente al een ander potje aangesproken.

Inwoners

Ophef is er ook uit de eigen bevolking, bleek uit onderzoek door Citisens onder 2.563 inwoners. Van de respondenten had 85 procent ‘zorgen over de organisatie’.

De Floriade is een etalage naar de wereld toe

Kees van Rooij, voorzitter van de Nederlandse Tuinbouwraad, initiatiefnemer én partner van de Floriade

‘Kost te veel geld’ (89 procent), ‘geld zou in de stad geïnvesteerd moeten worden’ (69 procent) en ‘draagt niet bij aan werkgelegenheid of levendigheid van de stad’ (54 procent) waren niets aan duidelijkheid overlatende reacties. Om nog maar te zwijgen over het feit dat 70 procent aangeeft ‘niet trots te zijn’ op de organisatie.

Herkenning

‘Die kritiek mag je niet bagatelliseren’, zegt Kees van Rooij, voorzitter van de Nederlandse Tuinbouwraad, initiatiefnemer én partner van de Floriade. Hij herkent de ‘vele discussies in de politieke constellatie’ en de aanvankelijke scepsis. ‘Bij de vorige Floriade in 2012 in Venlo waren de eerste reacties ook in de trant van ‘eerst zien, dan geloven’.

Van Rooij was destijds als burgemeester van Horst aan de Maas nauw betrokken bij de organisatie. Wat hij leerde en ook Almere adviseert: maak duidelijk waar je mee bezig bent. Van Rooij: ‘In Venlo sloeg de stemming ook pas om toen het park meer vorm kreeg en de mensen het konden bekijken.’

Vergrootglas

Remko Schnieders, programmadirecteur Floriade, neemt de kritiek ter harte. Hij is zich ervan bewust dat de Floriade onder een vergrootglas ligt, zowel politiek als maatschappelijk.

‘De zorgen van de Almeerders geven ons alleen maar een extra impuls om de dialoog met de inwoners te verstevigen. Dat doen we met een special in Almere Deze Week, halfjaarlijkse informatiebijeenkomsten, gesprekken in de wijken, klankbordgroepen, door maandelijkse Buurten bij de Floriade en door gesprekken met inwoners die deelnemen aan de rondleidingen op het Weerwatereiland.’

Meters gemaakt

Ondanks het rumoer ligt de organisatie op koers, verzekeren Van Rooij en Schnieders. ‘Afgelopen jaar zijn behoorlijk wat meters gemaakt met onder andere het bestemmingsplan, met een overeenkomst tot verhuizing met de camping, met de gebiedsvisie en de totstandkoming van de zelfstandige programmaorganisatie’, zegt Schnieders.

De laatste voortgangsrapportage geeft een helder beeld van de bereikte mijlpalen, maar ook van de kritieke onderdelen. Zo lopen er beroepen tegen het bestemmingsplan, die voor vertraging zouden kunnen zorgen.’

Drie actuele elementen

Van Rooij noemt drie actuele elementen die de organisatie vleugels geven. ‘Half november waren we in Parijs, waar we de A1-erkenning als wereldtentoonstelling door het Bureau International des Expositions hebben gekregen. Daarmee kunnen we internationaal landen en steden uitnodigen’, licht hij toe.

‘Daarnaast hebben we kort erna overleg gehad met de vaste Kamercommissieleden Landbouw Helma Lodders (VVD) en Maurits von Martels (CDA) en zij werden enthousiast van de plannen. De derde opsteker is dat 30 november de eerste boom van het arboretum met medewerking van Anthos, VHG en LTO Bomen en Planten wordt geplant.’

Urgent thema

Het is niet het enige waarin de tuinbouwsector zijn steentje bijdraagt. ‘De Floriade kent een urgent thema: Growing Green Cities. Wereldwijd gaan steeds meer mensen in steden wonen, die allemaal behoefte hebben aan werk, groen, schoon water, duurzame energie, geen afval, gezondheid en voldoende veilig voedsel van dichtbij’, zegt Schnieders.

‘De Nederlandse tuinbouw beseft dat met deze Floriade een podium wordt geboden om wereldwijd te laten zien welke bijdrage aan de urgente vraagstukken van de toekomst kan worden gegeven. Op de iStreet, de Straat van de Toekomst, gaat dat zichtbaar worden.’

Profileren

Van Rooij vult aan: ‘De Floriade is een etalage naar de wereld toe. Het is niet de oplossing voor problemen, maar levert wel de kans om Nederland, Flevoland en Almere stevig te profileren.’

Gedurende lange tijd, gezien de vele spin-offs, weet hij: ‘Na de Floriade in Venlo heb alleen ik al als burgemeester een vijftigtal internationale delegaties ontvangen. Voor de Floriade was dat nul.’
Ook wijst Van Rooij op de huidige campusontwikkeling en de vestiging van de HAS in Venlo. ‘Zo’n evenement is een langetermijninvestering.’

https://www.nieuweoogst.nu/nieuws/2017/11/24/ondanks-kritiek-ligt-floriade-op-koers