ALMERE • Woensdag 27 mei 2020 | 7:00

De gemeente Almere moet besluiten om te stoppen met het organiseren van de Floriade in 2022. Dat vindt het merendeel van de mensen die heeft meegedaan aan een opiniepeiling die is uitgevoerd in opdracht van Omroep Flevoland. Het bureau Almere Marktonderzoek Advies (AMA) peilde afgelopen week onder ruim 4600 Almeerders over het onderwerp.

Van de ondervraagden zegt 56,8 procent dat stoppen de beste optie is. 27,4 procent kiest voor doorgaan en 14,2 procent kiest voor uitstel van het evenement.

2020 05 27 OF enquete

Wat gaat de gemeenteraad doen?
De vraag ‘Wat te doen met de Floriade?’ is actueel sinds het uitbreken van de coronacrisis. Voor het college van B en W en de gemeenteraad was dat aanleiding om onderzoek te doen naar de drie mogelijke scenario’s. Het college van B en W spreekt naar verwachting deze week zijn voorkeur uit. Het is vervolgens aan de gemeenteraad om de knoop definitief door te hakken.

Beeld verschoven van positief naar negatief
Uit de opiniepeiling blijkt dat Almeerders nu anders tegen de Floriade aankijken dan een aantal jaar geleden. 38,8 procent van de ondervraagden zegt dat het evenement goed en nuttig is voor de stad. In 2015 stelde AMA diezelfde vraag en toen lag dat percentage met 62 procent een stuk hoger.

2020 05 27 OF enquete

Prijskaartje
De totale kosten die de gemeente Almere nu al kwijt is aan de Floriade zijn begroot op 57 miljoen euro. Stoppen kost tussen de 2,4 en 10,7 miljoen extra, uitstel komt neer op een extra bedrag tussen de 16,2 en 32,7 miljoen. Doorgaan betekent 16,3 miljoen extra.

Bovenstaande bedragen zijn niet in beton gegoten aangezien aan alle opties verschillende risico’s kleven. Zo brengt stoppen juridische onzekerheid met zich mee en doorgaan zorgt ervoor dat er de komende twee jaar nog verschillende tegenvallers kunnen ontstaan.

Kosten lijken geen rol te spelen
Opvallend is dat het prijskaartje van stoppen of doorgaan voor veel van de ondervraagden geen rol speelt bij het maken van een keuze. Slechts een kwart van de mensen zegt dat de kosten van de verschillende scenario’s van invloed zijn bij het uitspreken van een voorkeur.

Nadat de ondervraagden de geschatte extra uitgaven kregen te zien die hangen aan doorgaan, uitstel of stoppen kiest 59,1 procent voor stoppen. Dat is slechts marginaal hoger ten opzichte van de 56,8 procent die aan het begin van de enquête al aangaf stoppen de beste optie te vinden.

Imagoschade?
In de discussies die de gemeenteraad afgelopen weken voerde over de Floriade kwam ook geregeld de term imagoschade voorbij. Sommige partijen vrezen dat stoppen van het evenement een negatief effect heeft op het imago van de stad. Almere staat erom bekend dat veel projecten die groots worden aangekondigd uiteindelijk niet van de grond komen. Voorbeelden daarvan zijn sportcomplex Omniworld, Het Kasteel en Icedôme.

De peiling laat echter zien dat de ondervraagden denken dat stoppen juist voordeliger kan uitpakken voor het imago van Almere dan doorgaan. Als het evenement geen succes wordt is er namelijk ook een grote kans op imagoschade, zo zeggen de deelnemers.


De tekst van de legenda in het bovenstaande plaatje is na publicatie aangepast. Waar nu ‘Kans op schade bij geen succes’ staat stond eerst ‘Levert imagoschade op’. Ook de tekst is gecorrigeerd om dit verschil duidelijk te maken.
Imagoschade: doorgaan vs. stoppen

Anderhalvemeter-Floriade?
Mochten de voorbereidingen voor de wereldtuinbouwtentoonstelling gewoon doorgaan en de deuren van het terrein in april 2022 opengaan, dan bestaat er een kans dat corona ook dan nog een rol speelt. Afhankelijk van de beschikbaarheid van een vaccin kan het zo zijn dat er nog steeds afstandsregels gelden. 54,7 procent van de ondervraagden denkt dat corona in 2022 van invloed is op grote evenementen, 32,7 vermoedt van niet en 12,6 procent durft zich niet aan een voorspelling te wagen.

Wat te doen met het terrein?
Of de Floriade nou doorgaat of niet, op het terrein aan het Weerwater wordt na 2022 een woonwijk met de naam Hortus gebouwd. Grote vraag is nog hoe groot die wijk wordt. Er gaan geluiden op om het aantal van 660 geplande woningen fors te verhogen. Dit zou betekenen dat de gemeente meer aan de verkoop van bouwgrond kan verdienen.

10,2 procent van de ondervraagden ziet het liefst een dichtbevolkte woonwijk, iets dat dus veel geld kan opleveren. 29,6 procent wil echter een gebied overhouden dat zo groen als mogelijk is. Veruit het merendeel, 56,1 procent, zegt de middenweg te verkiezen. Namelijk een wijk waarbij groen en woningen met elkaar in balans zijn.

Onderzoeksverantwoording:
In totaal zijn er 4662 unieke reacties gebruikt in de rapportage.

Het onderzoek van Almere Marktonderzoek Advies (AMA) is gehouden door te putten uit een gecertificeerd panel van Almeerders (18+), een telefonische aanvulling van achterblijvende subgroepen vanuit het callcenter van AMA en een online vragenlijst. Deze vragenlijst was door iedereen die dat wilde in te vullen.

Incompleet ingevulde formulieren en meerdere reacties afkomstig van één IP-adres zijn weggefilterd. Bij meerdere reacties vanaf hetzelfde IP-adres is alleen de eerste reactie behouden.

De data is herwogen naar: leeftijd, stadsdeel en geslacht. Zo was het aantal respondenten in de leeftijdscategorie jonger dan 25 jaar aan de lage kant. En het aandeel 65+ iets hoger dan de werkelijke populatie. Door het herwegen zijn de resultaten representatief.

https://www.omroepflevoland.nl/nieuws/181701/peiling-merendeel-almeerders-wil-stoppen-met-de-floriade