23 oktober 2018

De plannen voor themapark Witchworld in Almere zijn definitief afgeblazen. In oktober 2015 nam de organisatie een belangrijke stap door ‘het kasteel’ in Almere aan te kopen. Initiatiefnemer Ton Theunis had de hoop om daarna snel financiers voor zijn plannen te vinden. Dat is niet gelukt. Hij trekt daarom zelf de stekker uit het project.

Zie ook: Witchworld koopt Kasteel van Almere

In een open brief op Facebook Zegt Teunissen: “Witchworld staakt haar operationele activiteiten rondom de ontwikkeling van het themapark in Almere. We stoppen ermee. Het WitchWorld-team is niet eenvoudig tot deze beslissing gekomen. Het plan om het Kasteel van Almere en het omliggende grondgebied te ontwikkelen tot een themapark blijft bestaan, maar de financiering daarvan blijft een lastig proces.”

De gemeente Almere krijgt een groot verwijt van Theunis. Zij zouden wel hun steun geven aan de Floriade 2022 en Eden Park Holland, maar niet aan het initiatief van Witchworld: “We zijn uiteraard teleurgesteld over die ontbrekende support van het stadsbestuur voor een initiatief dat vanuit de Almeerse bewoners is ontstaan. Het afbouwen van het kasteel en dat omvormen tot een blijvende toeristische attractie, met veel werkgelegenheid en een bijdrage aan een verbetering van het imago van Almere, is helaas niet datgene waar het stadsbestuur voor wil gaan.”

Onder de open brief krijgt Theunis veel steunbetuigingen en bedankjes voor zijn inspanningen.

Legacy Witchworld
Er is in de afgelopen jaren veel ontworpen voor het toekomstige park. Theunis staat open voor een overname van onderdelen: “Uiteraard zijn de ontwerpen, verhalen, ideeën en technieken niet weggegooid. Die kunnen ook elders hun nut hebben, iets waarover zeker gepraat kan en zal worden in de komende tijd. Er zijn immers parken die uitbreiden.
Het zou mooi zijn als ons werk en gedachtengoed daardoor toch verder kan.”

Meer informatie:
www.witchworld.nl
Facebookpagina van Witchworld

https://pretwerk.nl/topnieuws/plannen-witchworld-definitief-afgeblazen/57282

Hieronder de verklaring van Ton Theunis;

Witchworld staakt haar operationele activiteiten rondom de ontwikkeling van het themapark in Almere.

We stoppen ermee…. Het WitchWorld-team is niet eenvoudig tot deze beslissing gekomen.
Het plan om het Kasteel van Almere en het omliggende grondgebied te ontwikkelen tot een themapark blijft bestaan, maar de financiering daarvan blijft een lastig proces. Daarvoor heb je de steun van anderen nodig, hun voorspraak, een gebaar.

De focus van gemeente Almere ligt echter volledig bij de ontwikkeling van de Floriade. Er blijkt voor dat project, dat inmiddels razendsnel dichterbij komt, iedere keer weer meer investering van de gemeente nodig en beschikbaar te zijn.

Daarnaast heeft de gemeente een half miljoen euro steun voor de eerste uitwerking van de ontwikkeling van het park Eden Holland toegezegd en tevens aangegeven dat zij eventueel bereid is om, samen met de provincie Flevoland, een totaal bedrag van tien miljoen euro te gaan investeren in dat project, waarvan het bestaan halverwege dit jaar plotseling bekend werd gemaakt maar dat al sinds juli 2017 in gang bleek te zijn gezet. WitchWorld werd niet op de hoogte gebracht.

Deze maand werd bekend dat de Floriade zelf ook nog weer eens zeven miljoen euro nodig heeft en ongetwijfeld zal krijgen. Vervolgens deelde wethouder Lodders mee dat hij ergens nog een onverwachte meevaller van zestien miljoen had gevonden.

WitchWorld heeft altijd te horen gekregen van de gemeente Almere dat voor haar project geen geld beschikbaar was en dan ook nooit om investeringen van de gemeente of provincie voor het park willen vragen. In onderhandelingen met potentiële financiers is daarom ook altijd door ons aangegeven dat van overheidswege geen geld beschikbaar was, maar dat we wel op andere wijze op steun van de gemeente en de provincie mochten rekenen.

De focus op de Floriade in de afgelopen jaren en de toegezegde steun aan Eden, hebben aan ons maar ook aan potentiële financiers allereerst laten zien dat de gemeente wel degelijk financiële support voor projecten beschikbaar heeft, maar vooral ook dat zij die niet -ook geen miniem deel- aan ons project wenst te besteden. Men is helaas nooit zo eerlijk geweest om dat gewoon tegen ons te zeggen.

Ondertussen voerde de gemeente vanaf december 2017 -terwijl zij in stilte met de organisatie van Eden Holland zaken organiseerde- wel druk bij ons op om ons in te zetten voor de afbouw van de buitenzijde van het kasteel voor 2022. De gemeente had ook daar echter zelf geen geld voor beschikbaar, werd ons gezegd.

We zijn uiteraard teleurgesteld over die ontbrekende support van het stadsbestuur voor een initiatief dat vanuit de Almeerse bewoners is ontstaan. Het afbouwen van het kasteel en dat omvormen tot een blijvende toeristische attractie, met veel werkgelegenheid en een bijdrage aan een verbetering van het imago van Almere, is helaas niet datgene waar het stadsbestuur voor wil gaan.

‘Het plan en uitgewerkte concept blijft bestaan,’ aldus Ton Theunis, ‘maar na zes jaar hard werken door een met hart en ziel toegewijd team van enthousiaste mensen is deze constatering zo teleurstellend dat daarmee de motivatie van ons allen teniet is gedaan.’

We betreuren met name dat deze keuze ook veel consequenties heeft voor de jongeren uit de regio vanuit VMBO, ROC, HBO en universitaire opleidingen die graag bij ons workshops volgen, afstudeeropdrachten willen uitvoeren of stage willen lopen.
De consequenties voor de kwetsbare cliënten die bij ons een fijne en inhoudelijke dagbestedingsplek hadden gevonden om hun creativiteit en technische kennis in te zetten, heeft de keuze om te stoppen zo mogelijk nog moeilijker gemaakt
We zullen er samen alles aan doen voor hen een goede plek te vinden.

In de afgelopen jaren hebben ruim vijfhonderd jongeren, honderd mensen met afstand tot de arbeidsmarkt en bijna dertig cliënten in het kader van hun opleiding of persoonlijke ontwikkeling bij WitchWorld stappen kunnen zetten. Het WitchWorld-team is trots dat het hier een bijdrage aan heeft kunnen leveren.

Namens het team wil Ton Theunis al die mensen die in de afgelopen periode -op welke manier dan ook- meegeholpen hebben om dit alles mogelijk te maken, bedanken.

‘Onze dank gaat uit naar al die WitchWorlders die ons steunden, naar het bedrijfsleven, de Vrienden van WitchWorld, de Rabobank Almere, het Baken Stad, stichting Doen, de Rabo Foundation, de mensen van Schillebree, naar ‘Gravin’ en zeker ook de ambtenaren van de gemeente Almere die ons, vaak in weerwil van het stadsbestuur en de politiek, hebben geholpen om te trachten een droom voor onze stad te verwezenlijken.

Het was een soms vermoeiende, maar oh zo mooie reis die we jaren hebben weten vol te houden doordat we dit samen hebben kunnen doen.’

Het bewijs wat saamhorigheid kan doen voor en met een stad hebben wij ervaren toen in 2015 meer dan vijftienduizend mensen ons op het terrein van het Kasteel van Almere vereerden met hun aanwezigheid. Het vestigde even hoop in ons hart dat ook het bestuur van de stad dat zou zien, maar men kwam niet kijken.

Toch, de wens dat het kasteel af wordt gebouwd blijft bij ons altijd bestaan.  Dat gunnen wij de Almeerders!

https://witchworld.nl/

https://www.almere-nieuws.nl/nieuws/21149/lees-verklaring-van-witchworld-over-stoppen-met-het-project/

2022 almere floriade het Kasteel

 

update 2018 11 09 klacht Witchworld (Ton Theunis) richting gemeente Almere

2018 11 09 klacht witchworld tegen gemeente