http://www.almeredezeweek.nl/widgets/2164-nieuws/nieuws/1304731-pvv-stelt-vragen-over-rondje-weerwater

PVV stelt vragen over Rondje Weerwater

ALMERE – De PVV Almere heeft vorige week schriftelijke vragen gesteld over de plannen voor het Rondje Weerwater, dat gemaakt wordt door de bureaus karres&brands, NorthernLight en OverMorgen. PVV stelt dat, door voor deze bureaus te kiezen, de ‘bestuurlijke integriteit in Almere in het geding is’.
De Almeerse architect René van Zuuk was in 2014 één van de winnaars van de prijsvraag Rondje Weerwater, met een ‘Weerwaterkapel’, een religieuze ruimte in het verlengde van de aanlegsteiger aan de Esplanade. (Foto: aangeleverd)

Vorige week maandag plaatste de website Architectenweb een artikel waarin te lezen was dat deze drie bureaus door de gemeente geselecteerd zijn uit zes gegadigden om een plan te maken voor het ‘Rondje Weerwater’, ‘waarin de potentie van het Weerwater als hart van de stad beter benut wordt’.
PVV-fractievoorzitter Toon van Dijk wil van het college weten hoe het komt dat bureau OverMorgen is gekozen als opdrachtnemer voor het Rondje Weerwater. Bij dat bureau is namelijk oud-staatssecretaris van Economische Zaken Co Verdaas betrokken, die eind 2012 aftrad vanwege onterechte declaraties van autoritten toen hij provinciebestuurder in Gelderland was. Daarnaast is hij in april dit jaar door de gemeente aangesteld als kwartiermaker om de mogelijkheden van een kennis- en innovatiecentrum op het gebied van Growing Green Cities te ontwikkelen én als leider van het Atelier Flevo-perspectieven, dat werkt aan een nieuwe omgevingsvisie Flevoland.
Van Dijk wil daarnaast van het college weten hoe het het publieke imago van onze stad beïnvloedt ‘dat de wethouder Ruimte, wonen & wijken (Tjeerd Herrema, PvdA) meerdere opdrachten verstrekt aan een partijgenoot die als staatssecretaris moest aftreden vanwege onterecht declareren. Overigens is ook oud-PvdA-wethouder Arie-Willem Bijl werkzaam bij OverMorgen. ‘Het lijkt op vriendjespolitiek’, vindt Van Dijk.
Centrum gekoppeld aan Floriadeterrein

De opdracht aan de bureaus betreft het fysieke Rondje Weerwater van zeven kilometer en een verkort Rondje Weerwater van vijf kilometer. De Floriadebrug, een nieuwe verbinding tussen de Zuidoever (Floriadeterrein) en het Lumièrepark, is onderdeel van de opgave. Dat geldt ook voor andere verbindingen en bruggen. ‘Als gevolg van de Structuurvisie Almere 2.0, de Almere Principles en de komst van de Floriade 2022 wordt de meerkernige opbouw van de stad omgevormd tot een meer centrale opzet. Het Rondje Weerwater moet het centrum verbinden met het Floriadeterrein en bestaande stadsdelen.’

Klankbordgroep

Eerder al, in september 2014, maakte de gemeente zeven winnaars bekend van de prijsvraag Rondje Weerwater. 32 Almeerders stuurden hun ideeën in voor het rondje Weerwater, toen bedoeld als zoektocht naar concrete plannen van de Almeerders om het Rondje Weerwater nog mooier, groener, sportiever of aantrekkelijker te maken.
Volgens gemeentewoordvoerder Judith van Dijk worden ook die ideeën nu meegenomen bij de ontwikkeling van het definitieve Rondje Weerwater. “Het bureau dat het sportieve en recreatieve Rondje Weerwater gaat ontwerpen heeft ook de ideeën van de prijswinnaars ontvangen. Samen vormen de winnaars bovendien een klankbordgroep die betrokken blijft bij de ontwikkeling van het Rondje Weerwater. Het bureau zal ook omwonenden en andere belanghebbenden betrekken bij het maken van het ontwerp.”
Wanneer omwonenden in het proces betrokken worden, wanneer er gestart wordt met de aanleg en wanneer het af moet zijn en wat het project Rondje Weerwater moet gaan kosten, kon de gemeente nog niet zeggen.
Artikel geplaatst op: 08 februari 2016 – 16:49

rondje weerwater