Wouter Boonstra 31 okt 2016 5 reacties

De gemeente Almere moet per direct stoppen met het project Floriade 2022 en dat geld inzetten voor jeugdzorg. Daartoe roepen Almere Partij/OPA en de SP op in een motie. ‘Stoppen kost ook geld, maar dat tipt niet aan de risico’s.’

Risico Floriade erg hoog

De financiële situatie van de gemeente Almere is zo slecht dat het onverantwoord is door te gaan met het project Floriade 2022, bleek SP-fractievoorzitter Ans DeSumma afgelopen donderdag tijdens de begrotingsbehandeling. Die is weliswaar sluitend, maar het meerjarenperspectief is ongewis en kent geen garanties, schrijven de partijen i. Daarbij is het risico van de Floriade erg hoog, ontbreekt financiële zekerheid over het resultaat en zijn er al budgetoverschrijdingen. ‘We zijn nooit tegen de Floriade geweest, maar dan moet het bedrijfsleven het bekostigen. Er heeft zich nu nog geen marktpartij gemeld. We hebben al 10 miljoen gemeenschapsbijdrage geslikt en 7 miljoen voor calamiteiten en nu willen ze nog voor tientallen miljoenen risico lopen met leningen aan de Floriade B.V., terwijl de bodem van de gemeentekas is bereikt.’

 

Greep uit reservepot

Deze maand maakt het Almeerse college bekend volgend jaar 43 miljoen euro uit de reservepot te halen om tegenvallers op te vangen en extra uitgaven te kunnen doen. Daardoor is minder ruimte om toekomstige tegenvallers op te vangen en wethouder Mark Pol wil de pot de komende jaren dan ook weer aanvullen. De gemeente heeft 22 miljoen afgeschreven op haar grondpositie wegens tegenvallende verkoop van bedrijventerreinen. Daarbij wil de gemeente 10 miljoen extra naar de zorg, omdat men niet uitkomt met de lagere budgetten van het rijk. De raad maakt zich grote zorgen over de financiële positie. Sommige partijen willen volgend jaar bezuinigen, maar dat is volgens de wethouder niet nodig. DeSumma weet dat stoppen met het project Floriade ook geld kost. ‘Maar dat tipt niet aan de risico’s van die leningen.’

 

Absoluut onverantwoord

Almere Partij/OPA en de SP wijzen er in hun motie op dat eerdere edities van de Floriade grote verliezen leden en de gemeente Venlo nog steeds hogere heffingen heeft om verliezen te compenseren. Om de burgerij op te laten draaien voor “in potentie megaverliezen” noemen de partijen absoluut onverantwoord. DeSumma: ‘Het budget voor de jeugdzorg is op, er is gebrek aan betaalbare huurwoningen, mensen moeten een eigen bijdrage betalen voor de zorg. Dan moet je als gemeente geen risico’s lopen op grotere schadeposten.’ De partijen willen het geld dat vrijvalt door te stoppen met de Floriade in zekerstelling van de jeugdzorg stoppen. De motie wordt volgende week donderdag behandeld tijdens de Politieke Markt.

http://www.binnenlandsbestuur.nl/financien/nieuws/sp-almere-direct-stoppen-met-floriade.9551104.lynkx