Ambtenaren bezwijken onder werkdruk

Almere 29 mei 2016

Hoge werkdruk, hoog ziekteverzuim en verslechterde verhoudingen op de werkvloer; de Dienst Stedelijke Ontwikkeling (DSO) van de gemeente Almere staat zwaar onder druk. De dienst is onder meer verantwoordelijk voor miljoenenprojecten als de Floriade en de groei van Almere. Er werken 193 ambtenaren.

Een overspannen afdeling
Uit interne rapportages van de dienst uit 2015, die Omroep Flevoland heeft gekregen door een een beroep te doen op de Wet Openbaarheid Bestuur (Wob), komt een beeld van een overspannen afdeling naar voren. De bezuinigingen op personeel heeft de afdeling op bepaalde posities kwetsbaar gemaakt. Het aantal inhuurkrachten nam vorig jaar toe. Er moesten 30 externe personen worden ingehuurd omdat de werkdruk te hoog was en daardoor veel medewerkers ziek thuis zaten. Door de complexiteit van dossiers was het heel moeilijk geschikte vervanging te vinden.

De rek is eruit
Directeur Gerda Blom van de dienst DSO schrijft in haar rapportage aan de gemeentesecretaris dat de rek eruit is op de afdeling. “Op sommige onderdelen is er nu al te weinig capaciteit in huis. Bijvoorbeeld als het gaat om ingewikkelde financiële vraagstukken en vertegenwoordiging in de regio”, schrijft zij. Er is dringend personeel nodig. Ook benadrukt zij dat er aandacht moet zijn voor de houding en het gedrag van ambtenaren bij de dienst. Ambtenaren vinden het lastig om elkaar aan te spreken op hun gedrag.

Problemen nemen toe
Dat er problemen zijn binnen de dienst werd in april dit jaar al duidelijk. Binnen een half jaar is de projectdirecteur van de Floriade al twee keer vervangen. De laatste keer was dat omdat de projectdirecteur ziek thuis zat. Ook partijen die onderhandelingen voeren met de gemeente verklaren dat het rommelt bij de dienst. Zo uitte onder meer eigenaresse van Camping Waterhout Tineke Fokkens meerdere malen haar frustratie over de vele personele wisselingen die de onderhandelingen over haar campingterrein bemoeilijken.

Gaat het fout met de Floriade?
In hoeverre dreigen grote projecten zoals de Floriade en de groei van de stad nu te mislukken door de moeilijkheden bij de dienst? De gemeente Almere erkent dat de de afdeling sterk gekrompen is en de werkzaamheden door het aantrekken van de economie snel toenemen. Wel zorgt de organisatie ervoor dat de grote projecten zich op een goede manier blijven ontwikkelen.

“Op de inhoudelijke dossiers, zoals de Floriade, Almere 2.0, het grondbedrijf, Economische Ontwikkeling en omtrent Wonen is er de voortgang die nodig is en blijft de gemeente in control”, aldus de gemeente.

De gemeente gaat in haar schriftelijke reactie niet in op vragen over welke maatregelen er zijn genomen om de situatie bij de dienst te verbeteren.

Ambtenaren wegbezuinigd
Almere heeft de afgelopen jaren miljoenen euro’s bezuinigd. Daarbij is ook in het eigen personeel gesneden: zo’n 15 miljoen euro. Tussen 1 januari 2010 en 1 januari 2014 zijn er 206 banen verloren gegaan op het stadhuis. Het gaat hierbij ook om een vermindering van formatie door het wegvallen van taken. Tussen 2014 en begin 2016 heeft er een organisatorische groei van 130 volledige banen plaatsgevonden. Voornaamste reden hiervan is de transitie van het sociaal domein naar de gemeente per 2015.

http://www.omroepflevoland.nl/nieuws/135890/almere-ambtenaren-bezwijken-onder-werkdruk

Tonnen extra voor meer Floriade-ambtenaren

Almere 20 juni 2016

De Dienst Stedelijke Ontwikkeling (DSO) van de gemeente Almere krijgt 520.000 euro extra voor komende twee jaar. De dienst beschikt over te weinig middelen om de Floriade in 2022 voor te bereiden.

Het geld staat gereserveerd in de gemeentelijke begroting voor de Floriade. De dienst sneed de afgelopen jaren in de werkzaamheden na bezuinigingen. Het geld wordt onder meer uitgegeven aan communicatietaken, risicomanagement en het aantrekken van subsidieverstrekkers.

Werkdruk
Omroep Flevoland berichtte eind vorige maand over de grote werkdruk bij de dienst. Uit interne stukken kwam een beeld van een overspannen afdeling naar voren. DSO kampt met een hoog ziekteverzuim en goede vervanging op moeilijke dossiers als de Floriade is lastig te vinden. Gerda Blom, directeur van de afdeling, drong in interne stukken aan op meer personeel.

 

http://www.omroepflevoland.nl/nieuws/136678/almere-tonnen-extra-voor-meer-floriade-ambtenaren