ALMERE – De gemeenteraad heeft donderdagavond het nieuwe bestemmingsplan voor het gebied waar de Floriade moet komen goedgekeurd. In het plan staat onder meer waar, wat, hoe hoog en op welke manier gebouwd mag worden.

De partijen SP, PVV, AP/Opa en ook GroenLinks stemden tegen het voorstel. GroenLinks deed dat omdat zij het niet eens zijn met de mogelijkheid tot bouwen in het oerbos op het eiland Utopia en nabij het gebied Spittershoek.

Het is de bedoeling dat de wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade in 2022 aan de zuidkant van het Weerwater waar nu nog Camping Waterhout en Jachthaven Haddock liggen wordt gehouden. Om de tentoonstelling mogelijk te maken moest het bestemmingsplan worden aangepast. Het plan is vooral van belang voor de juridische zaken in het gebied.

Deze week werd duidelijk dat de camping volgend jaar in november weg is van de plek waar ze nu nog zitten. Over de status rond de mogelijke inpassing van de jachthaven werd donderdagavond in beslotenheid vergaderd.

http://almerevandaag.nl/bestemmingsplan-floriade-door-de-raad-goedgekeurd/