ALMERE – Het geschil tussen de gemeente en jachthaven Haddock gaat voor de rechter uitgevochten worden. Vrijdagochtend meldde de gemeente aan Philippe van Thiel van Haddock dat zij het beëindigen van huurovereenkomst tussen Haddock en de gemeente bij de rechtbank gaat afdwingen. Verder wil de gemeente geen schadeloosstelling en uitkoop voor de jachthaven.

 

De gemeente schrijft aan Van Thiel: ‘De gemeente heeft geen andere keuze dan dat zij de stap naar de rechter zal moeten zetten, omdat de gemeente zekerheid nodig heeft over de tijdige ontruiming van de betreffende gronden.’ Haddock zal ‘het gehuurde leeg en ontruimd aan de gemeente moeten opleveren. De gemeente behoudt zich daarbij bovendien het recht voor om de schade die zij lijdt wegens de opstelling van Haddock integraal op de jachthaven verhalen.’

De gemeente stelt wel in de brief – zoals deze krant al publiceerde – dat Haddock gedurende drie maanden na 22 augustus in de gelegenheid is met haar in onderhandelingen te treden over een nieuwe huurovereenkomst, zonder het terrein van de botenopslag en met als startpunt de eerder namens de gemeente gedane voorstellen. Gedurende die termijn kan de jachthaven dus sowieso ongewijzigd worden voortgezet.

De gemeente herhaalt dat wat haar betreft tijdens die onderhandelingen allerlei mogelijkheden tot het aanpassen van de bestaande huurovereenkomst kunnen worden besproken.

phillipe van thiel haddock almere

Ziel
Van Thiel was zelf ook van plan om naar de rechter te stappen om de ontbinding van de huurovereenkomst aan te vechten. “Vlak voordat ik vanochtend die rechtsgang actief maakte, daagde de gemeente mij. Ik vind dat prima. Ik ga alle getuigen en documenten die ik de afgelopen vier jaar heb verzameld inzetten bij mijn verdediging.”

Punt van Van Thiel is dat door de opzegging van de huurovereenkomst de ziel uit zijn bedrijf gehaald wordt. “Wat is een jachthaven zonder werf en botenopslag? Die kunnen toch niet een paar kilometer verderop zijn? Dat kan toch helemaal niet. Dat is onwerkbaar. Ik heb hier dertig jaar een zeilschool. Daar kan ik toch niet zomaar mee stoppen?”

Geen schadeloosstelling
De gemeente is ook niet van plan om Haddock schadeloos te stellen door het beëindigen van het huurcontract. ‘Het gesuggereerde uitkopen van Haddock past niet in het beleid en plannen van de gemeente en is wat haar betreft niet aan de orde’, staat er in het schrijven van de gemeente.

Verder verwijt de gemeente dat Van Thiel niet coöperatief is. Die is verontwaardigd over die aantijging. “Ik heb een heel plan ingediend voor de inpassing van mijn bedrijf in de Floriade. Dat was bij de vorige wethouder Mulder voor 95 procent rond. Toen Herrema wethouder werd, was mijn plan meteen van tafel.”

Van Thiel had in een brief van 12 augustus aan de gemeente gevraagd om uiterlijk 17 augustus met Haddock aan tafel te gaan zitten om tot een totaaloplossing te komen voor problemen rond de opzegging van de huurovereenkomst op 21 augustus. Als de gemeente hier niet op zou in gaan, zou Van Thiel naar de rechter stappen. Vrijdagochtend kondigde de gemeente aan zelf naar de rechter te stappen.

http://www.almeredezeweek.nl/nieuws/1424506-gemeente-daagt-haddock-voor-de-rechter-nbsp