Door Robert Mienstra

ALMERE – Zeilschool Haddock eist dinsdag14 november schorsing van het bestemmingsplan Floriade in een zitting van de voorzieningenrechter van de Raad van State.

Het bestemmingsplan ‘Almere Centrum Weerwater – Floriade’ dat de gemeenteraad van Almere heeft vastgesteld heeft betrekking op zowel het terrein waar in 2022 de Floriade wordt georganiseerd, als op de stadswijk Floriade en de directe omgeving. |

Verschillende omwonenden en Zeilschool Haddock zijn het niet eens met het bestemmingsplan en zijn daarom in beroep gekomen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De omwonenden zijn bang voor overlast van evenementen en vinden dat het gebied wordt aangetast door de plannen voor het Floriadeterrein. Ook vinden zij de gebouwen die kunnen worden gebouwd, te hoog. Daarnaast verwachten zij parkeeroverlast.

Haddock voert aan dat het bestemmingsplan haar sportactiviteiten in de weg staat. In afwachting van een definitieve uitspraak op haar beroep, vraagt de zeilschool de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State het bestemmingsplan te schorsen.

Gevolgen
Als de rechtbank Haddock in het gelijk stelt, kan dit grote gevolgen hebben voor de voortgang van de Floriade. Haddock daarentegen stelt dat het door de gemeenteraad aangenomen bestemmingsplan, het bedrijf aan de rand van de afgrond brengt.

Grote zaak
Later volgt bij de raad van state nog een procedure waarin andere beroepen tegen de Floriade Almere 2022 aan de orde komen. Alle zienswijzen worden dan in een zaak behandeld. Haddock wil daar met zijn beroep van dinsdag 14 november niet op wachten.

http://www.almeredezeweek.nl/widgets/2181-politiek/nieuws/1436580-haddock-eist-schorsing-bestemmingsplan-floriade-bij-rvs

 

Artikel geplaatst op: 13 november 2017 – 20:442017-11-19-atlantisstrand almere

Rechtszaak: Gemeente botst met Haddock

Door Robert Mienstra

ALMERE – Hebben de huidige werkzaamheden aan het Weerwater in de nabijheid van Haddock Watersport nu wel of niet met de Floriade – en het bestemmingsplan daarvan – te maken? Dat was de hamvraag tijdens de zitting dinsdag 14 november bij de Raad van State waarin Haddock Watersport in een spoedprocedure schorsing van het bestemmingsplan Floriade eiste.

De omstreden bootopslag bij Haddock (Foto: Almere DEZE WEEK)

Als Haddock de zaak wint, kan dat grote gevolgen hebben voor de voortgang van de Floriade. Advocaat Angelique Claassen van Haddock meent dat het bestemmingsplan rondom Haddock dan niet uitvoerbaar is. “Bij verlies zal de gemeente vergunningen blijven verlenen.” Claassen vindt dat daarmee dan de gemeenteraad voor het blok wordt gezet. “Omdat het bestemmingsplan niet uitvoerbaar is rond Haddock, rest niets anders dan uitkoop door de gemeente en verhuizen.”

Vergunning
Advocaat Arjen de Snoo van de gemeente betoogde dat de werkzaamheden bij het surfstrand en de ontwikkelingen van de Innovatiewerkplaats die tegen de dijk moet verrijzen, plaats kunnen vinden op basis van een oud bestemmingsplan. Bovendien heeft het college voor die werkzaamheden op 3 augustus 2017 vergunning verleend.

Advocate Angelique Claassen van Haddock stelde daar tegenover dat de werkzaamheden wel degelijk met het bestemmingsplan Floriade te maken hebben. “Alles wat nu bij het Weerwater gebeurt, is voor de boulevard van de Floriade en voor de innovatiewerkplaats Floriade die de provincie bij de dijk wil gaan bouwen. Dat hoort dus wel degelijk binnen het nieuwe bestemmingsplan.”

Te gronde
Claassen schetste hoe volgens haar Haddock nu te gronde gaat door de grondwerkzaamheden bij het Atlantisstrand. “Er zijn inmiddels 130 ligplaatsen opgezegd bij Haddock, de horeca-activiteiten lopen fors terug. De gemeente wil met dit bestemmingsplan dat Haddock op een klein stukje eigen grond alles gaat voortzetten, inclusief beoogde uitbreidingen. Dat is onmogelijk. Door het bestemmingsplan wordt Haddock eigenlijk wegbestemd.”

De gemeente-advocaat verweet Haddock dat de uitgestoken hand van de gemeente niet aangepakt werd. “De gemeente wil wel degelijk dat Haddock wordt voortgezet. Alleen de botenopslag moet ergens anders en daar wil de gemeente overleg over voeren met Haddock. Maar Haddock reageert niet.”
Claasen bestrijdt dit: “Er vinden al jaren gesprekken plaats, maar als puntje bij paaltje komt geeft juist de gemeente niet thuis.”

“In het door de raad vastgestelde bestemmingsplan staat dat alle activiteiten van Haddock door kunnen gaan”, zegt Claassen, “zeilschool, horeca, survival, twee woonhuizen en botenopslag.” Zij benadrukte dat dat op het kleine stukje grond praktisch gezien niet mogelijk is.” De Snoo van de gemeente stelde dat de botenopslag er wel kan komen door bijvoorbeeld een deel van de Haven te dempen.

Botenopslag
Staatsraad Uylenburg van de Raad van State stelde ook kritische vragen aan de gemeente omtrent de bruggenbouw rond Haddock, en onderzocht of de zeilschool daardoor nog wel kon blijven functioneren. Ook vroeg Uylenburg aan de gemeente waarom alles niet allang vooraf door de gemeente was uit onderhandeld. “Haddock gaf geen reactie”, stelde De Snoo.
“Het is wel duidelijk dat het uiteindelijk wringt rondom de botenopslag”, zei Uylenburg.

De Raad van State doet binnen 2 weken uitspraak. Binnen vier maanden volgt nog een bodemprocedure bij de Raad van State van Haddock en andere betrokkenen.

Artikel geplaatst op: 14 november 2017 – 13:22

http://www.almeredezeweek.nl/widgets/2181-politiek/nieuws/1436700-rechtszaak-gemeente-botst-met-haddock

 

Bouwwerkzaamheden Atlantisstrand wel degelijk voor Floriade

Door Robert Mienstra

ALMERE – Op het grasveld van het Atlantisstrand zijn volop bouwwerkzaamheden voor de Floriade gestart. “Daar worden tijdelijke parkeerplaatsen en een bouwweg aangelegd”, zegt woordvoerder Jeroen Oosterheert van wethouder Herrema, “en dat alles is inderdaad voor de Floriade.”

Het vervangende surfstrand

“De ondernemers in dit gebied zijn door de gemeente geïnformeerd over deze werkzaamheden die bedoeld zijn als parkeergelegenheid van de ondernemers in de buurt en voor bezoekers en medewerkers van de Floriade. Ook zijn de werkzaamheden voor de ontwikkeling van de innovatiewerkplaats van de Floriade en voor een deel van de boulevard die daar zal verschijnen.”

Het gevolg daarvan is dat het voormalige hondenstrandje en de lesplek voor de surfschool van Haddock verandert in een parkeerterrein. “Dit is wat kort door de bocht”, zegt Oosterheert, “maar daar komt het wel op neer.”
Volgens de woordvoerder kunnen de surflessen van Haddock prima gegeven worden, maar dan een stuk verderop richting View. “Het zou ook nog richting Utopia kunnen. Maar de surflessen kunnen onverminderd plaats vinden.”

Oud bestemmingsplan
Op de website van de gemeente staat ook onder het kopje ‘werkzaamheden Floriade’ dat de strekdam naar Utopia wordt verbreed voor de aanleg van de boulevard en er komt een tijdelijke zanddam naar het Weerwatereiland. In de dam komt vanaf maart 2018 een mogelijkheid om deze met een vaartuig te kruisen. Tot slot wordt zand aangebracht op het Weerwatereiland voor de toekomstige wegen op het eiland.
Volgens Oosterheert vallen de werkzaamheden onder het oude bestemmingsplan, en niet onder het nieuwe bestemmingsplan Floriade dat onlangs is goedgekeurd door de gemeenteraad. “Bovendien hoort de Boulevard waar nu aan gewerkt wordt bij het Rondje Weerwater”, aldus Oosterheert.

Strijdig
Advocate Leonie Muetstege van Haddock zegt in een reactie: “Volgens Oosterheert vallen de werkzaamheden onder het oude bestemmingsplan, en niet onder het nieuwe bestemmingsplan Floriade dat onlangs is goedgekeurd door de gemeenteraad. Bovendien hoort de Boulevard waar nu aan gewerkt wordt bij het Rondje Weerwater. Maar zoals ook de gemeente ter zitting aangaf, is er een vergunning afgegeven voor strijdig gebruik, hetgeen betekent dat deze werkzaamheden niet  binnen het oude bestemmingsplan passen.” Verder zet de advocate vraagtekens bij  de communicatie van de gemeente: “De gemeente heeft Haddock drie dagen van te voren geïnformeerd. De vergunning was toen al verleend en er bestond voor Haddock onvoldoende tijd om rekening te houden met de aangekondigde werkzaamheden.”

Foto: De surflessen van Haddock kunnen onverminderd voortgang krijgen, meldt de gemeente (Foto: Almere DEZE WEEK)

Artikel geplaatst op: 16 november 2017 – 15:20

 

http://www.almeredezeweek.nl/widgets/2181-politiek/nieuws/1436992-bouwwerkzaamheden-atlantisstrand-wel-degelijk-voor-floriade