Team karres brands maakt plan Weerwater

1-2-2016 – 10:48
Een team met karres+brands, NorthernLight en OverMorgen gaat het inrichtingsplan voor het Rondje Weerwater in Almere opstellen. Het trio bureaus is door de gemeente geselecteerd uit zes gegadigden. Doel van het plan is om de potentie van het Weerwater als hart van de stad beter te benutten.

Als gevolg van de Structuurvisie Almere 2.0, de Almere Principals en de komst van de Floriade 2022 wordt de meerkernige opbouw van de stad omgevormd tot een meer centrale opzet. Als open ruimte in het hart van Almere, waar stad en landschap elkaar raken, neemt het Weerwater hierbij een bijzondere plaats in. Die potentie wordt nu nog niet voldoende benut.

Het Rondje Weerwater moet het centrum verbinden met het Floriadeterrein en bestaande stadsdelen. In de huidige situatie is de route rond het Weerwater onvolledig, gefragmenteerd en geflankeerd door achterkanten. Op veel plaatsen is er geen mogelijkheid om bij het water te verblijven, te lopen of te fietsen, meldt karres+brands.

De opgave betreft het fysieke Rondje Weerwater van zeven kilometer en een verkort Rondje Weerwater van vijf kilometer. De Floriadebrug, een nieuwe verbinding tussen de Zuidoever (Floriadeterrein) en het Lumièrepark, is onderdeel van de opgave. Dat geldt ook voor andere verbindingen en bruggen. Daarnaast ontwikkelt het team een programmatische visie.

Met de ontwikkeling en inrichting van het Rondje ontstaan mogelijkheden tot transformatie van het gebied, de stedenbouwkundige opzet van specifieke plekken en de functioneel ruimtelijke samenhang. Belanghebbenden, omwonenden en andere geïnteresseerden worden betrokken bij het planproces. Er wordt ook gekeken of er coalities gevormd kunnen worden die een bijdrage aan het plan leveren.

http://www.architectenweb.nl/aweb/redactie/redactie_detail.asp?iNID=38308&s=1

karres+brands