Actueel / Opening verbreding Waterlandseweg en groene etalages

Gedeputeerde Jaap Lodders heeft dinsdag 24 april 2018 de verbrede Waterlandseweg (N305) geopend. Tegelijkertijd werd het startschot gegeven voor de aanleg van 6 groene etalages. Dat deden gedeputeerde Jan-Nico Appelman , Egbert Roozen, directeur Branchevereniging VHG en Tjeerd Herrema, wethouder gemeente Almere.

Almere beter bereikbaar

De verbreding van de Waterlandseweg van 2 naar 4 rijbanen is nodig om Almere bereikbaar te houden. De verdubbeling van de weg garandeert dat autoverkeer ook in de toekomst vlot en veilig doorstroomt. Niet alleen voor automobilisten maar ook voor voetgangers, fietsers en dieren is de weg nu veiliger. Zo is de tunnel bij de Kemphaan verlengd, waardoor fietsers en voetgangers de Waterlandseweg veilig kunnen oversteken. Eind 2018,  begin 2019 begint de bouw van een fiets- en voetgangersbrug over de Waterlandseweg en de Hoge Vaart. De brug wordt aangelegd ter hoogte van bedrijventerrein Stichtsekant en de Groene Kathedraal.

Veilig en groen

Voor kleine dieren is de ecoduiker tussen de Lange Wetering en de Kemphaan verlengd. Een ecoduiker is een waterbuis met een richel onder de weg.Tussen de Stichtsekant en de Vogelweg is een faunaduiker, een buis onder de grond, aangelegd. “De weg rijdt vlot door, is veilig en blijft groen. Want door de brede middenberm met bomen blijft het boskarakter van de weg behouden. Het oostelijk weggedeelte sluit juist meer aan bij het open polderlandschap.” aldus gedeputeerde Lodders. Komende jaren blijven het Rijk, provincie Flevoland en gemeente Almere investeren in wegen in en rond de stad om de bereikbaarheid van Almere in de pas te laten lopen met de groei van de stad.

Etalages

De aanleg van etalages versterkt het groene karakter van de weg. De etalages zijn onderdeel van de actie ‘Floriade 2022, de weg er naartoe’. Op 6 plekken langs de verbrede Waterlandseweg worden bomen en struiken geplant die passen bij een thema. De eerste etalage heeft als thema biodiversiteit. Het wordt een groen en informatief object, dat bijdraagt aan bewustwording over Growing Green Cities. Dit is het thema van de Floriade 2022. De thema’s van de andere etalages zijn: water, energie, gezondheid, economische waarde en luchtkwaliteit. Hoveniersbedrijven zorgen voor de aanleg van de etalages. “De tijd dat groen decoratie was is voorbij. Met de etalages willen we laten zien welke baten groen vervullen voor de kwaliteit van onze leefomgeving, de biodiversiteit en de gezondheid van mensen. Deze baten passen binnen de boodschap van de Floriade rondom de Growing Green Cities. Zonder groen geen leefbare steden!” zegt Egbert Roozen, directeur Branchevereniging VHG.

Kennisontwikkeling

“Met de aanleg van de etalages investeren we ook in onderzoek en onderwijs.” zegt gedeputeerde Appelman. “Met Aeres Hogeschool en het Wellantcollege wordt een onderzoeksprogramma opgezet. Dit om in de praktijk te testen en onderzoeken hoe groen bijdraagt aan verbetering van de leefomgeving.” De etalages zijn een coproductie van Branchevereniging VHG,  Aeres Hogeschool, Wellantcollege, provincie Flevoland, gemeente Almere en Staatbosbeheer. Kijk voor meer informatie op de website van de weg naar de Floriade.

 

https://www.flevoland.nl/actueel/opening-verbreding-waterlandseweg-en-groene-etalag