door Marcel Beijer
STAD CENTRUM – De Esplanade, het plein waar Schouwburg Almere (KAF) aan gevestigd is, krijgt een metamorfose. Er is een voorlopig ontwerp gemaakt dat van het saaie plein, waar het altijd hard lijkt te waaien, een intiem parkje moet maken waar mogelijk ook een stadszwembad en horeca komt

.
Het plein langs het Weerwater wordt momenteel als kil ervaren. Ook is de afstand van de winkels naar KAF te groot. Om KAF te bereiken moet eerst het winderige plein worden overgestoken.
In het voorlopig ontwerp wordt gesproken van het ‘vergroenen’ van de Esplanade met planten en bomen. Ook worden er kleinere en grotere intieme plekken gecreëerd. Een horecapaviljoen en een stadszwembad krijgen ook een plek op het plein.
Over de inrichting van het plein is meegedacht door ontwikkelaar Unibail Rodamco, de ondernemersvereniging, Almere City Marketing en bedrijven die rond het plein gevestigd zijn zoals de Bierfabriek/Apollo hotel, de Beren, KAF en Bun Holding die het initiatief voor het zwembad neemt. Momenteel wordt daar een haalbaarheidsonderzoek voor uitgevoerd. Ook bewoners, scholieren van Helen Parkhurst en Windesheim dachten mee.
In het voorlopig ontwerp zijn twee varianten opgenomen. In beide situaties krijgt het plein meer groen, bomen en terrassen. Bij de eerste variant probeert Unibail Rodamco de bestaande Foodpassage door te trekken op de Esplanade in de vorm van een Foodcourt. Als Rodamco dat niet voor elkaar krijgt, is er een ‘plan B’ waarbij de Foodcourt wordt vervangen door een trappengalerij.

Informatieavond

In maart wordt het ontwerp gepresenteerd aan belangstellenden via een informatieavond. Tijdens deze bijeenkomst zal ook een manifest worden ondertekend door de betrokken samenwerkingspartners. In dit manifest wordt aangegeven dat partijen gezamenlijk de programmering van de nieuwe Esplanade ter hand nemen en hiervoor de herinrichting van de Esplanade als belangrijk kader beschouwen. Het voorlopig ontwerp wordt vervolgens uitgewerkt naar een definitief ontwerp. In juni kiest het College tussen de twee varianten.

Artikel geplaatst op: 27 februari 2018 – 14:36

 

http://www.almeredezeweek.nl/nieuws/1451096-tochtplein-esplanade-krijgt-transformatie