Geplaatst op 21 mrt 2018 om 14:12 door Redactie van Rechtennieuws.nl

De gemeente Almere mag het parkeer- en botenopslagterrein van Haddock niet ontruimen tijdens een gerechtelijke procedure die op dit moment loopt tussen de partijen. Ook mag de gemeente daar geen werkzaamheden verrichten. Dat heeft de rechtbank Midden-Nederland vandaag beslist in een civiele procedure.

Floriadeterrein

Haddock Watersport is gevestigd aan het Weerwater te Almere. In 2022 zal de wereldtuinbouwtentoonstelling de Floriade in Almere worden gehouden. Het Floriadeterrein ligt tegenover het stadscentrum, aan de andere kant van het Weerwater. Daar is ook Haddock gevestigd. Tussen Haddock Watersport en de gemeente Almere lopen nu twee procedures bij de rechtbank Lelystad over het betreffende terrein. Haddock heeft de rechtbank gevraagd om te bepalen dat – tot er een vonnis wordt gewezen in de procedure die Haddock is gestart – de gemeente niet tot ontruiming van het terrein mag overgaan en geen verdere werkzaamheden mag verrichten.

Parkeer- en botenopslagterrein

De rechtbank oordeelt dat het nog niet vaststaat dat er een einde is gekomen aan de huurovereenkomst tussen partijen betreffende het parkeer- en botenopslagterrein. Van 1994 tot 2004 liep tussen Haddock en de gemeente een huurovereenkomst betreffende een perceel water en het parkeer- en botenopslagterrein. Deze huurovereenkomst is daarna jaarlijks stilzwijgend verlengd. Pas in 2017 heeft de gemeente het gebruik van het parkeer- en botenopslagterrein ter discussie gesteld. De gemeente verstrekte een nieuwe huurovereenkomst aan Haddock die enkel het perceel water betrof en niet het parkeer- en botenopslagterrein. De rechtbank oordeelt dat nog niet zomaar vast is te stellen dat de huurovereenkomst betreffende het terrein ten einde is gekomen. De gemeente mag daarom het parkeer- en botenopslagterrein voorlopig niet ontruimen – of daar werkzaamheden verrichten.

Surfstrandje

Verder gebruikt Haddock al geruime tijd een perceel grond aan het Weerwater dat eigendom van de gemeente is als surfstrandje. Onlangs heeft de gemeente werkzaamheden laten verrichten waardoor het surfstrandje nu feitelijk is verdwenen. Uit de foto’s in het dossier komt naar voren dat dit strandje niet meer gebruikt kan worden als opstapplaats voor watersporters. Aangezien het surfstrandje inmiddels is verwoest, zoals Haddock heeft betoogd, dan valt zonder toelichting niet in te zien hoe een toewijzing van de vordering tot het staken van de werkzaamheden zou kunnen leiden tot het voortzetten van surf- en zeillessen.

Zitting

In de hoofdzaak zal een zittingsdatum worden bepaald.

Almere mag terrein Haddock niet ontruimen tijdens procedure