2017 was voor de Floriade een jaar vol mijlpalen. Directeur Jan Willem Griep blikt terug op het afgelopen jaar en licht alvast een tipje van de sluier op, want ook in 2018 staat er van alles te gebeuren. ‘Het wordt steeds concreter en zichtbaarder.’

Jan Willem Griep, directeur Tuinbouw en Financiën van Floriade Almere 2022 BV, kijkt tevreden terug op het jaar dat achter hem ligt. Het was dan ook een jaar vol hoogtepunten, zegt hij trots. ‘Vlak voor de zomer hebben we een belangrijke slag gemaakt. De vier thema’s van de Floriade – voeding, gezondheid, duurzaamheid en energie – zijn nader uitgewerkt in een concept voor de Expo en vastgelegd in een enorm aansprekend filmpje, dat we sindsdien regelmatig vertonen. Mensen worden er ontzettend enthousiast van!’

Floriade Almere 2022 kreeg op 15 november 2018 in Parijs de formele erkenning van het BIE, Bureau International des Expositions, als A1 wereldtuinbouwtentoonstelling

Enthousiasme

In de eerste helft van 2017 zag ook de Floriade Business Club het levenslicht. ‘In juni organiseerden we de eerste bijeenkomst met vijftig leden. Hun enthousiasme is fantastisch en werkt heel aanstekelijk. En de business club groeit als kool, want vlak voor de kerst mochten we het honderdste lid al verwelkomen. Daar zijn we natuurlijk hartstikke blij mee.’

Griep vervolgt: ‘Dit jaar zijn we ook begonnen met het werven van vrijwilligers. Inmiddels zijn er al meer dan honderd vrijwilligers die meehelpen met de organisatie.’ Een andere mijlpaal was de Open Dag in mei. Voor het eerst mochten bezoekers het Floriadeterrein op en konden ze in het paviljoen een aantal presentaties bijwonen. Het evenement trok maar liefst vierduizend bezoekers.

Eervol

Ook de tweede editie van het festival GROW, dat in juni op het eiland Utopia plaatsvond, was zeer geslaagd, zegt Griep. ‘Door het spraakmakende platform ‘3voor12’ van de VPRO is het zelfs uitgeroepen tot het groenste en coolste festival van Nederland. Dat is natuurlijk ontzettend eervol voor een festival dat nog maar net begonnen is!’

Arboretum

Begin 2017 werd het idee voor het arboretum concreet. Dit zogenaamde ‘groenplan’ voor de Floriade en de woonwijk die na de expo op het terrein verrijst, zal worden gerealiseerd door de Nederlandse tuinbouwsector, vertelt Griep. ‘Het arboretum gaat bestaan uit bomen, planten en struiken die allemaal een bijdrage leveren aan een groene, gezonde stad. Bijvoorbeeld doordat ze de luchtkwaliteit verbeteren of voedsel leveren.’

Onthulling van bord ter ere van de aanplant van de eerste boom van het Groene Stad Arboretum (L: Jan Willem Griep (Directeur Tuinbouw & Financiën Floriade Almere 2022 B.V.) R: Tjeerd Herrema (Wethouder gemeente Almere)

Nog geen half jaar later werd het idee al gerealiseerd. ‘Op 30 november werd de eerste boom van het arboretum geplant,’ zegt Griep. ‘Die dag tekenden ook Stichting De Groene Stad, Gemeente Almere en Floriade Almere 2022 BV een convenant. Daarin staat dat kwekers uit heel Nederland zich de komende jaren zullen inspannen om alle bomen en planten voor het arboretum te leveren.’
November was sowieso een gedenkwaardige maand, vervolgt hij. ‘We kregen namelijk de officiële erkenning als ‘wereldtuinbouwtentoonstelling’ van het Bureau International des Expositions (BIE). Een enorme eer, en voor ons het startsein om deelnemers te gaan uitnodigen.’ In tegenstelling tot eerdere edities worden er voor deze Floriade geen landen uitgenodigd, maar steden. Inmiddels hebben de eerste internationale gesprekken plaatsgevonden.

Levende brug
Ook de eerste inzending is al een feit: de eerste levende brug van Nederland, die wordt gevormd door een aantal bomen die blijven groeien. Vlak voor Kerst werd de brug op het Floriadeterrein gerealiseerd.

Vooruitblik

Ook in 2018 staat er weer heel wat te gebeuren. ‘Het wordt steeds concreter en zichtbaarder,’ zegt Griep. ‘Net als vorig jaar staat er een Open Dag op de agenda en het festival GROW wordt voor de derde keer georganiseerd. Natuurlijk gaan we ook verder met de invulling van het arboretum. En uiteraard gaan de gesprekken met steden volop door. We hopen dat de eerste drie steden dit jaar een ‘letter of intent’ ofwel intentieovereenkomst zullen tekenen.’

Ondertekening van het convenant tussen Stichting De Groene Stad, Gemeente Almere en Floriade Almere 2022 B.V. (vlnr: Franc Weerwind (burgemeester Almere), Henk Westerhof (Voorzitter Anthos), Henk Raaijmakers (Voorzitter LTO Bomen en Vaste Planten), Jan Willem Griep (Directeur Tuinbouw & Financiën Floriade Almere 2022 B.V.)

Daarnaast zijn de Provincie Flevoland, de gemeente Almere en Aeres Hogeschool druk bezig met de Flevo Campus. ‘Het is de bedoeling om daar verschillende semiwetenschappelijke bijeenkomsten te organiseren,’ zegt Griep. ‘Als het goed is vindt dit jaar de eerste bijeenkomst plaats.’

Ambities realiseren

Samenwerking met het bedrijfsleven is voor het slagen van de Floriade essentieel, besluit Griep. ‘Juist omdat we laagdrempelig zijn, is het voor veel partijen mogelijk om op een of andere manier betrokken te zijn. Wij genereren werk, maar ik vind het aan de andere kant ook heel interessant om te horen wat ondernemers ons te bieden hebben. Zij hebben vaak aansprekende ideeën die ons ook weer naar een hoger plan kunnen brengen. Zo kunnen we samen onze ambities realiseren.’

http://flevozine.nl/nieuws/de-floriade-blikt-terug-en-kijkt-vol-vertrouwen-vooruit/