kasteel Almere

Kasteel Almere was een kasteel in aanbouw in de Nederlandse plaats Almere. De bouw startte in 2000 maar werd in 2002 stilgelegd, waarna het bouwwerk is verworden tot een hedendaagse ruïne. Het bevindt zich aan de Oude Waterlandseweg in Almere Haven en is zichtbaar vanaf de snelweg A6.

Historie

De plannen voor het bouwen van het kasteel dateren uit 1999. Het ontwerp is gebaseerd op het 13e-eeuwse kasteel Jemeppe in Hargimont (België). De eerste paal werd op 15 september 2000 geslagen. De kosten van het kasteel werden aanvankelijk op 60 miljoen gulden geschat (ruim 27 miljoen euro), later verhoogd naar 120 miljoen gulden. Vanwege financiële problemen werd het bouwproject in 2002 stilgelegd.

2022 almere floriade Hargimont_051030_(7)

Hierboven kasteel Jemeppe in Hargimont dat als voorbeeld diende voor het kasteel in Almere

In 2005 werd het project opgekocht door het hiervoor opgerichte bedrijf Gravin BV. Naast een hotel en een trouwlocatie in het kasteel wilde Gravin ook huizenbouw op het terrein. Om dit laatste mogelijk te maken was echter een wijziging van het bestemmingsplan nodig. In 2008 besloot het gemeentebestuur van Almere niet in te stemmen met een voorstel daartoe.

Sinds 2013 zijn er plannen om in en rond het kasteel een attractiepark met de naam WitchWorld te bouwen.[1][2] In oktober 2015 kocht WitchWorld het kasteel voor 20 miljoen euro van Gravin BV, met een ontsnappingsclausule indien de plannen voor het attractiepark financieel of politiek niet rondkomen.[3]

(bron: wikipedia 2016 01 30  https://nl.wikipedia.org/wiki/Kasteel_Almere)

kasteel Almere

(bron: https://middelpunten.wordpress.com/2013/04/14/het-kasteel-van-almere-deel-3/)

Op 20 november 2001 reed de 44-jarige Rob Wijnmaalen met zijn auto bij Eemnes tegen een boom en overleed ter plekke.

Rob Wijnmaalen was directeur van de Rabobank in Eemnes en stond in het Gooi bekend als een bankier die royaal was met leningen en die weinig vragen stelde. Ook deed hij niet moeilijk over lastige dingen als onderpanden bij een miljoenenlening. Zulke futiliteiten zouden de spectaculaire groei van zijn bankfiliaal alleen maar in de weg staan. Het is dan ook niet vreemd dat hij vele vrinden had in de zakenwereld. Lukte een financiering niet bij een andere bank, dan ging men naar ‘Robbie’. Die bedacht een bijzondere constructie met bijzondere voorwaarden en zo kwam de ondernemer alsnog aan het benodigde geld. De raad van toezicht van Rabobank Eemnes, die in eerste instantie de handel en wandel van de directeur in de gaten moet houden, had nooit actie ondernomen tegen deze gang van zaken.

In het voorjaar van 2001 begon men op het hoofdkantoor van de Rabo in Utrecht na een regulier accountantsonderzoek iets te vermoeden en waarschuwde men Robbie Wijnmaalen en de raad van toezicht om orde op zaken te stellen. Maar die waarschuwing haalde niets uit. Op 20 november 2001 moest Rob verantwoording afleggen op het hoofdkantoor en werd hij ontslagen. Men fluistert dan ook dat die eenzijdige aanrijding geen ongeluk was, maar zelfmoord onderweg naar huis.

De projectontwikkelaar van het Almeerse kasteel, Tijs Blom, had ook bij Rob Wijnmaalen geshopt en een krediet van 55 miljoen euro weten los te peuteren. Daar kon hij echter voor maar 25 miljoen euro aan onderpand tegenoverstellen. Toen het Rabo-hoofdkantoor in januari 2002 het filiaal in Eemnes onder curatele stelde, wilde men van Tijs wat extra zekerheden over het terugbetalen van de lening. Totdat die zekerheden er waren, werd het krediet verlaagd tot het bedrag om het kasteel ‘casco’ af te bouwen. Dat betekent dat alleen de dragende constructie plus de buitenafwerking nog zouden worden gerealiseerd. Het kasteel is dan wind- en waterdicht, maar van binnen nog niet afgewerkt en ingericht.

Dus ging Tijs Blom op zoek naar investeerders. Het liefst had Rabo dat een hotelketen zich in zou kopen, want het kasteel zou immers dezelfde faciliteiten gaan bieden als een goed hotel. De bank had zijn hoop gevestigd op een samenwerkingsverband met een ,,internationale hotelketen die de toekomstige exploitatie moet verstevigen”, aldus een persbericht.

Playmobil Castle

Er werden verschillende bedrijven gepolst, zoals Van der Valk en (onverwacht maar wel logisch) Playmobil. Die toonden wel belangstelling om het kasteel af te bouwen, maar er is nooit wat concreet geworden.

Een interessante kandidate was een Saoedische prinses. Die toonde via de Rotterdamse advocaat Geert-Jan Dolk een bankgarantie van 132 miljoen euro en stelde dat bedrag beschikbaar om het kasteelproject af te bouwen. De prinses wilde dan wel voor de helft eigenaar worden en als bijkomende voorwaarde wilde ze dat Tijs Blom met haar zou trouwen.
De bankgarantie werd door ABN/AMRO als ‘frauduleus’ beoordeeld. Maar toen Geert-Jan Dolk voor een second opinion naar de Rabobank ging, kreeg hij van die bank wel een akkoord. Na een tijdje nadenken trok Rabo het akkoord toch nog in en beschuldigde, samen met ABN/AMRO, de advocaat van oplichting.

Maar Tijs Blom had sowieso van dit financieringsaanbod afgezien, want hij wilde niet met de prinses trouwen: “Mijn eigen vrouw is het duizendvoudige waard.”

Omdat Tijs Blom de financiering niet rond kreeg, werd de bouw in augustus 2002 wegens geldgebrek stopgezet. Vlak voor de bouwvak (15 juli t/m 2 augustus 2002) werden nog wel de dakconstructies van de donjon en de drie hoektorens aangebracht.

Kasteel Almere.

De Rabobank nam het half afgebouwde kasteel in beslag en in oktober 2002 kondigde de bank de veiling van het kasteel aan (executieverkoop). Die veiling ging niet door, omdat de bank het kasteel voor 11,1 miljoen euro van Blom overnam en voor 11,5 miljoen onderhands doorverkocht aan de speciaal daartoe opgerichte vastgoeddochter Pakhuis BV.
“We gaan nu in alle rust bekijken of we de bouw willen hervatten.”, zei de woordvoerder van de Rabobank.

Kasteel luchtfoto

WitchWorld koopt Kasteel Almere

Almere 27 oktober 2015

http://www.omroepflevoland.nl/nieuws/129059/almere-witchworld-koopt-kasteel-almere

De initiatiefnemers van het themapark WitchWorld hebben het Kasteel Almere gekocht. De koopovereenkomst met de huidige eigenaar, Gravin B.V., is dinsdagmiddag getekend. Het terrein moet binnen enkele jaren omgevormd worden tot een themapark. Het is niet bekend gemaakt hoeveel WitchWorld voor het kasteel heeft betaald.

Kasteel Almere

Het terrein langs de A6 waarop de kasteelruïne staat gaat dit weekend tijdelijk open voor het publiek. Almeerders kunnen zaterdag en zondag tussen 10:00 en 16:00 uur gratis in en rondom het kasteel gaan kijken.

WitchWorld

Het idee voor het sprookjespark WitchWorldstamt uit 2009. Initiatiefnemer Ton Theunis wilde toen op een stuk grond in het zuiden van Zweden een sprookjesbos ontwikkelen waar trollen, heksen, en magie de hoofdrol spelen. Zweden haakte af en WitchWorld ging vervolgens naar Almere kijken. In 2013 noemde Theunis het Kasteel Almere al als mogelijke plek voor het themapark.

Nog niet definitief

Als WitchWorld de komende tijd tegen problemen aanloopt dan kan de koop van de grond alsnog afgeblazen worden. Dat zegt Jaap Kevelam van Gravin B.V. Mocht de financiering bijvoorbeeld niet rondkomen of de gemeente Almere dwarsliggen dan kan WitchWorld een ontsnappingsclausule gebruiken.

Plannen Witchworld definitief afgeblazen

23 oktober 2018

De plannen voor themapark Witchworld in Almere zijn definitief afgeblazen. In oktober 2015 nam de organisatie een belangrijke stap door ‘het kasteel’ in Almere aan te kopen. Initiatiefnemer Ton Theunis had de hoop om daarna snel financiers voor zijn plannen te vinden. Dat is niet gelukt. Hij trekt daarom zelf de stekker uit het project.

Een van de schaalmodellen

Zie ook: Witchworld koopt Kasteel van Almere

In een open brief op Facebook Zegt Teunissen: “Witchworld staakt haar operationele activiteiten rondom de ontwikkeling van het themapark in Almere. We stoppen ermee. Het WitchWorld-team is niet eenvoudig tot deze beslissing gekomen. Het plan om het Kasteel van Almere en het omliggende grondgebied te ontwikkelen tot een themapark blijft bestaan, maar de financiering daarvan blijft een lastig proces.”

De gemeente Almere krijgt een groot verwijt van Theunis. Zij zouden wel hun steun geven aan de Floriade 2022 en Eden Park Holland, maar niet aan het initiatief van Witchworld: “We zijn uiteraard teleurgesteld over die ontbrekende support van het stadsbestuur voor een initiatief dat vanuit de Almeerse bewoners is ontstaan. Het afbouwen van het kasteel en dat omvormen tot een blijvende toeristische attractie, met veel werkgelegenheid en een bijdrage aan een verbetering van het imago van Almere, is helaas niet datgene waar het stadsbestuur voor wil gaan.”

Onder de open brief krijgt Theunis veel steunbetuigingen en bedankjes voor zijn inspanningen.

Legacy Witchworld
Er is in de afgelopen jaren veel ontworpen voor het toekomstige park. Theunis staat open voor een overname van onderdelen: “Uiteraard zijn de ontwerpen, verhalen, ideeën en technieken niet weggegooid. Die kunnen ook elders hun nut hebben, iets waarover zeker gepraat kan en zal worden in de komende tijd. Er zijn immers parken die uitbreiden.
Het zou mooi zijn als ons werk en gedachtengoed daardoor toch verder kan.”

Meer informatie:
www.witchworld.nl
Facebookpagina van Witchworld

https://pretwerk.nl/topnieuws/plannen-witchworld-definitief-afgeblazen/57282

Lees hieronder de verklaring die WitchWorld dinsdagochtend 23 10 2018  publiceerde omtrent het stoppen met het project:

Witchworld staakt haar operationele activiteiten rondom de ontwikkeling van het themapark in Almere.

We stoppen ermee…. Het WitchWorld-team is niet eenvoudig tot deze beslissing gekomen.
Het plan om het Kasteel van Almere en het omliggende grondgebied te ontwikkelen tot een themapark blijft bestaan, maar de financiering daarvan blijft een lastig proces. Daarvoor heb je de steun van anderen nodig, hun voorspraak, een gebaar.

De focus van gemeente Almere ligt echter volledig bij de ontwikkeling van de Floriade. Er blijkt voor dat project, dat inmiddels razendsnel dichterbij komt, iedere keer weer meer investering van de gemeente nodig en beschikbaar te zijn.

Daarnaast heeft de gemeente een half miljoen euro steun voor de eerste uitwerking van de ontwikkeling van het park Eden Holland toegezegd en tevens aangegeven dat zij eventueel bereid is om, samen met de provincie Flevoland, een totaal bedrag van tien miljoen euro te gaan investeren in dat project, waarvan het bestaan halverwege dit jaar plotseling bekend werd gemaakt maar dat al sinds juli 2017 in gang bleek te zijn gezet. WitchWorld werd niet op de hoogte gebracht.

Deze maand werd bekend dat de Floriade zelf ook nog weer eens zeven miljoen euro nodig heeft en ongetwijfeld zal krijgen. Vervolgens deelde wethouder Lodders mee dat hij ergens nog een onverwachte meevaller van zestien miljoen had gevonden.

WitchWorld heeft altijd te horen gekregen van de gemeente Almere dat voor haar project geen geld beschikbaar was en dan ook nooit om investeringen van de gemeente of provincie voor het park willen vragen. In onderhandelingen met potentiële financiers is daarom ook altijd door ons aangegeven dat van overheidswege geen geld beschikbaar was, maar dat we wel op andere wijze op steun van de gemeente en de provincie mochten rekenen.

De focus op de Floriade in de afgelopen jaren en de toegezegde steun aan Eden, hebben aan ons maar ook aan potentiële financiers allereerst laten zien dat de gemeente wel degelijk financiële support voor projecten beschikbaar heeft, maar vooral ook dat zij die niet -ook geen miniem deel- aan ons project wenst te besteden. Men is helaas nooit zo eerlijk geweest om dat gewoon tegen ons te zeggen.

Ondertussen voerde de gemeente vanaf december 2017 -terwijl zij in stilte met de organisatie van Eden Holland zaken organiseerde- wel druk bij ons op om ons in te zetten voor de afbouw van de buitenzijde van het kasteel voor 2022. De gemeente had ook daar echter zelf geen geld voor beschikbaar, werd ons gezegd.

We zijn uiteraard teleurgesteld over die ontbrekende support van het stadsbestuur voor een initiatief dat vanuit de Almeerse bewoners is ontstaan. Het afbouwen van het kasteel en dat omvormen tot een blijvende toeristische attractie, met veel werkgelegenheid en een bijdrage aan een verbetering van het imago van Almere, is helaas niet datgene waar het stadsbestuur voor wil gaan.

‘Het plan en uitgewerkte concept blijft bestaan,’ aldus Ton Theunis, ‘maar na zes jaar hard werken door een met hart en ziel toegewijd team van enthousiaste mensen is deze constatering zo teleurstellend dat daarmee de motivatie van ons allen teniet is gedaan.’

www.witchworld.nl

Hieronder kasteel Jemeppe in Hargimont dat als voorbeeld dient voor het kasteel in Almere

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!