lichtend pad

Lichtend Pad

“Het Lichtend Pad” is een verzameling ideeën voor het fysieke Rondje Weerwater. Het pad dat het Weerwater omzoomt vormt de verbinding, de band, voor de verschillende delen en gebieden. Door dit traject uniform gestalte te geven ontstaat een duidelijke visuele eenheid. Studio Rosengaarde presenteerde onlangs een weg met ingebouwde verlichting. Iets soortgelijks staat mij ook voor ogen. Eenheid gevormd door een keuze voor gekleurd asfalt of beton, bijvoorbeeld de kleur rood zoals recentelijk gerealiseerd is voor het Stadweteringpad. Het wegdek kan voorzien van led-lampjes en naast het wegdek kunnen lichtpalen staan. De onderlinge afstand van de verlichting moet uniform zijn zodat de gebruiker zijn snelheid (lopen, fietsen, skaten) hieraan af kan meten. Misschien kan een Almeerse maat ingevoerd worden; de Almeter.

Het nieuw aan te leggen tracé door het Lumièrepark (Tuschinskypad) biedt de mogelijkheid een “Walk of Fame”  aan te leggen op de plekken waar de straten op het Weerwater uitkomen.   Waar het Fongerspad langs het water loopt kan aandacht gegeven worden aan de (straat)namen die hierop uitkomen. De vernoemde filmsterren kunnen hier nog eens gememoriseerd worden. Het tracé bij Stedenwijk waar verschillende niveau’s voor fietsers en wandelaars zijn behoeft qua vorm weinig verandering. Wel moet gezocht worden naar de band met het water. Vlonders en steigers die de laatste tijd zijn aangelegd bewerkstelligen dit, maar ook een trapsgewijs verloop naar het water en in het water, zoals dit bij de Esplanade het geval is.

bron: www.rondje-weerwater.nl

Energie

Fossiele brandstoffen zijn eindig alternatieve energiebronnen zoals zon en wind zijn bruikbaar op langere termijn. Het vervoer en de mobiliteit zijn de behoeften waar veel energie wordt gebruikt. De vervoersmiddelen en het verkeersnetwerk waarvan gebruik gemaakt wordt veranderen het landschap drastisch. Het idee om vervoersmiddelen door alternatieve energie aan te drijven is niet van de laatste tijd. De eerste elektrische auto’s reden al aan het einde van de 19e eeuw rond toen er van schaarste van fossiele brandstoffen nog geen sprake was. Om het verkeersnetwerk waarmee het actuele landschap meer en meer geplaveid wordt uit te rusten met zonnepanelen is asl het slaan van twee vliegen in één klap. Er wordt vandaag de dag gezocht naar geschikte technieken om zonnepanelen met het wegdek te integreren. Het wegennet wordt elektriciteitsnet.

1.SolaRoad

Het idee achter de SolaRoad is ontstaan bij onafhankelijke onderzoeksorganisatie TNO en is eenvoudig: zonlicht dat op het wegdek valt, wordt opgevangen door zonnecellen en omgezet naar elektriciteit.  De SolaRoad bestaat uit betonnen modules van 2,5 bij 3,5 meter met een geharde glazen en luchtdoorlatende toplaag van 1 cm dikte. De toplaag van de Solaroad verschilt hierin met het traditionele wegdek. De toplaag moet namelijk veel zonlicht doorlaten en vervuiling afstoten. Onder de toplaag liggen kristallijne zonnecellen, welke ook gebruikt worden in zonnepanelen.

lichtend pad

Bron: SolaRoad

Op 12 november 2014 is de eerste SolaRoad in Nederland geopend door minister Kamp van Economische Zaken. De pilot-locatie van de ongeveer 100 meter lange SolaRoad is in Krommenie. De SolaRoad is het eerste wegdek dat zonlicht opvangt en omzet naar elektriciteit. De opgewekte elektriciteit kan gebruikt worden voor wegverlichting, verkeersinstallaties, huishoudens en elektrische auto’s.

Het ontstaan van de SolaRoad

Het idee achter de SolaRoad is ontstaan bij onafhankelijke onderzoeksorganisatie TNO en is eenvoudig: zonlicht dat op het wegdek valt, wordt opgevangen door zonnecellen en omgezet naar elektriciteit.  De SolaRoad bestaat uit betonnen modules van 2,5 bij 3,5 meter met een geharde glazen en luchtdoorlatende toplaag van 1 cm dikte. De toplaag van de Solaroad verschilt hierin met het traditionele wegdek. De toplaag moet namelijk veel zonlicht doorlaten en vervuiling afstoten. Onder de toplaag liggen kristallijne zonnecellen, welke ook gebruikt worden in zonnepanelen.

De toekomst De verwachte opbrengst aan groene stroom ligt op 50 kWh per vierkante meter per jaar. Een gemiddeld huishouden verbruikt per jaar circa 3.500 kWh aan elektriciteit. Het totale weggennet in Nederland omvat ongeveer 137 duizend kilometer, waardoor het potentieel van de SolaRoad enorm is.

Locatie

Er is voor deze locatie gekozen omdat het een vrij liggend fietspad is en gunstig op de zon ligt. De locatie van het fietspad is langs de N203, ter hoogte van de Texaco aan de spoorzijde. De komende 3 jaar worden diverse metingen en tests gedaan in Krommenie om de SolaRoad verder te ontwikkelen. Als de resultaten van de tests positief zijn, zal er gekeken worden of er meer delen van het wegoppervlak in Nederland kunnen fungeren als groot zonnepaneel.

 bron: https://www.zelfenergieproduceren.nl/nieuws/het-eerste-wegdek-van-zonnepanelen/

Rijden op een zonnepaneel

Een zonnepaneel zet je op een plek waar veel zonlicht valt, zoals op het dak van een gebouw. Maar er zijn nog meer mogelijkheden. Zo ligt er bijna 137.000 kilometer aan wegdek in Nederland waar de zon in volle glorie op kan schijnen. Een buitenkansje, dacht TNO en nu ontwikkelen ze SolaRoad: het eerste Nederlandse zonnewegdek.

door

Jammer dat we deze techniek zo’n 80 jaar geleden nog niet in huis hadden. Dan reden we nu vast allang in elektrische auto’s en was onze CO2-uitstoot wellicht niet zo’n groot probleem geworden. Want dat is wat de SolaRoad van TNO zomaar zou kunnen betekenen.

De SolaRoad is een kruising tussen wegdek en zonnepaneel: je kunt eroverheen rijden, maar tegelijkertijd zet het zonlicht om in energie. Die energie kun je vervolgens gebruiken voor de wegverlichting, markeringen, stoplichten en informatieborden; of gewoon aansluiten op het elektriciteitsnet. Het eerste prototype werd woensdag in science center NEMO gepresenteerd en in 2012 volgt een oefenproject in Krommenie (Noord-Holland). Zij hebben de primeur met een stuk zonneweg-fietspad van 100 meter lang.

Ruw glas

Sten de Wit, initiatiefnemer bij TNO, vertelt dat de SolaRoad niet zomaar een zonnepaneel is. “De SolaRoad is opgebouwd uit losse elementen die bestaan uit verschillende lagen. De onderkant wordt gevormd door een betonnen plaat, een bak van zo’n anderhalf bij tweeënhalve meter. Die is afgedekt met een toplaag van gehard glas. Een transparante laag, want eronder zitten zonnecellen die wel door zonlicht bereikt moeten worden.”

lichtend pad

De glazen plaat is echter niet zo glad als hij op bovenstaand plaatje lijkt: hij is ruw gemaakt zodat weggebruikers voldoende grip hebben op de weg. “Die grip is natuurlijk erg belangrijk,” vertelt De Wit, “maar er is nog een reden. Er moet namelijk ook geen verblinding optreden. Als je gewoon glas zou gebruiken, dan zou de zon of een andere intense lichtbron voor verblinding kunnen zorgen en dat willen we natuurlijk voorkomen.”

lichtend pad

Het ruw maken heeft wel het nadeel dat er minder licht op de zonnecellen valt. Denk maar aan een berglandschap: als de zon aan de ene kant staat, ligt de andere kant in de schaduw. Daarnaast is de opgeruwde glasplaat ook veel gevoeliger voor vuil dat invallend licht tegen kan houden, waardoor de opbrengst per plaat kan tegenvallen. Dat is echter een verwaarloosbaar probleem volgens De Wit: “Er is meer dan voldoende oppervlak aan wegen, dus het rendement hoeft per plaat niet erg hoog te zijn. Het is echter wel belangrijk dat er een goede balans is tussen de opbrengst en de kosten.”

Zo kan het ook

Er zijn meerdere manieren om energie op te wekken met het wegdek. Je kunt bijvoorbeeld de trillingen gebruiken, zoals Universiteit Twente doet in samenwerking met ingenieursbureau Tauw. Een piëzo-elektrisch-element kan namelijk beweging omzetten in elektrische energie. Dus als je een plaat van zulk materiaal onder het wegdek aanbrengt, kun je de trillingen veroorzaakt door het verkeer op een nuttige manier gebruiken.

Zie ook dit Kennislink-artikel over het gebruik van een piëzo-elektrisch-plaatje voor een regenmeter

Om die kosten in de hand te houden, gebruikt TNO geen zonnecellen die de gehele plaat bestrijken, maar meerdere kleine cellen. Dan mis je in principe een deel van het licht, maar daar is wat op bedacht. De Wit: “Tussen de glasplaat en de zonnecellen komt een optische laag met zogenaamde concentrators. Dat zijn elementen die het licht dat door de toplaag komt, concentreren op de zonnecellen.”

Elkaar versterken

Hoewel het een primeur is voor Nederland, wordt in Amerika gewerkt aan een soortgelijk wegdek. “Het bedrijf Solar Roadways zit in ongeveer dezelfde fase: ze hebben ook een prototype gebouwd en zijn nu bezig met de voorbereiding van een pilot. Alleen gebruiken zij dan een parkeerplaats en geen fietspad,” vertelt De Wit.

De techniek is ook erg vergelijkbaar: beide concepten bestaan uit een glazen toplaag met daaronder zonnecellen. De concentrators in de Nederlandse zonneweg zijn echter nieuw. Of het concept daardoor beter werkt, moet nog blijken uit de resultaten. De Wit: “Er zijn op dit moment nog geen gegevens over de prestaties van het Amerikaanse team dus daar kunnen we nog niets over zeggen”.

Daarnaast is het volgens De Wit voorlopig geen concurrentiestrijd. “Ik denk dat het goed is dat zulk soort initiatieven door meerdere partijen worden opgepakt dus ik wil graag kijken hoe wij elkaar kunnen versterken”. De partijen zijn namelijk in gesprek over mogelijke samenwerking. “We zijn nog in een dusdanig vroeg stadium dat het vooral interessant is om elkaar verder te helpen” aldus De Wit.

 

Langs de N203 bij Krommenie komt in de zomer van 2012 ongeveer 100 meter SolaRoad te liggen. TNO

Testen in het echt

In 2012 kun je de SolaRoad zelf uit gaan proberen. Een fietspad in Krommenie wordt dan gedeeltelijk voorzien van de zonneweg-elementen, zodat TNO kan onderzoeken hoe de SolaRoad zich gedraagt onder echte omstandigheden en op de lange duur.

De grote vraag is natuurlijk hoeveel elektriciteit er uit het systeem komt en in hoeverre dat klopt met de berekeningen. De verwachting is dat per vierkante meter zo’n 50 kWh elektriciteit per jaar wordt opgewekt. Met een gemiddelde tweebaansweg van 12 meter breed, zou 6 meter weg dus zo’n 3600 kWh opleveren: genoeg voor één huishouden (een gemiddeld huishouden gebruikt ongeveer 3500 kWh per jaar).

Iedereen aan zonnewegstroom?

Het fietspad kan een eerste stapje zijn naar iets groots. Doe je namelijk een kort-door-de-bocht-berekening, dan zou je bijna 8 miljoen huishoudens per jaar van zonnewegstroom kunnen voorzien: (137.000.000 meter x 4 meter breed x 50 kWh) / 3500 = 7.828.571 huishoudens. Maar of het ooit zover komt, is natuurlijk helemaal niet zeker; TNO richt zich daar in ieder geval niet direct op.

Maar er zijn nog meer vragen die de pilot moet beantwoorden. “De testen binnen en buiten het lab zien er goed uit, maar in de werkelijkheid kan het toch net iets anders uitpakken. We willen bijvoorbeeld kijken hoe het zit met de stroefheid: blijft het oppervlak voldoende ruw, of moeten we daar tussentijds wat aan doen?” zegt De Wit. Als voorbeeld noemt hij een veegwagen met stalen borstels: “Gewone voertuigen zijn geen probleem, maar zo’n veegwagen is een ander verhaal.”

Het project is dus vooral bedoeld om van te leren en daarom wordt de opgewekte elektriciteit nog niet voor een specifiek doeleinde gebruikt. “We leveren die waarschijnlijk gewoon aan het elektriciteitsnet,” vertelt De Wit, “al zou het natuurlijk goed kunnen dat we een oplaadpaal neerzetten of de wegverlichting erop aansluiten.”

Na 5 jaar hoopt TNO voldoende informatie te hebben om tot een bruikbaar product te komen. De Wit: “Ons streven is om in 2015 producten te hebben die je zou kunnen toepassen in reguliere fietspaden. Al gaan we natuurlijk niet vijf jaar wachten voordat we een verbetering doorvoeren, dat gaat gewoon continu door.”

SolaRoad is een idee en initiatief van TNO, maar er zijn inmiddels meer partijen aangehaakt: de provincie Noord-Holland, Imtech en de Ooms Avenhorn Groep. De bedoeling is dat het product uiteindelijk op de vrije markt beschikbaar komt.

bron: http://www.kennislink.nl/publicaties/rijden-op-een-zonnepaneel

 

 

2. Solar Roadways

Zonnepanelen in asfalt

zonnepanelen_asfaltWegen en parkeerplaatsen die energie opwekken.  Zonnepanelen verwerkt in asfalt. Een echtpaar uit de VS heeft een prototype wegdek ontwikkeld waarin zonnecellen zijn verwerkt. Het wegdek is sterk genoeg om er auto’s over te laten rijden. Is dit het wegdek van de toekomst?

In eerste instantie was ik razend enthousiast toen ik het verhaal las over het echtpaar en hun bedrijfje ‘Solar Roadways’. En ik heb even overwogen om hen een gift te geven. Het echtpaar heeft een campagne opgezet om geld in te zamelen. Zodoende kunnen ze verder om het prototype verder uit te werken. Want de promo op Youtube is veelbelovend, evenals de foto’s gemaakt met Photoshop.

Maar als ik dan kritisch nadenk dan zie ik één groot bezwaar: de kosten. Wat kost het wel niet om zonnecellen te verwerken in asfalt die een 20 tonner vrachtwagen moet dragen? En wat kost het als er allerlei vuil, olie en zand op terecht komt. Het zijn immers zonnecellen op een horizontaal vlak, verre van ideaal. Is het niet veel goedkoper om naast de weg een rij zonnepanelen neer te zetten, zonnepanelen die perfect gericht zijn op het zuiden en onder de juiste hellingshoek. Dat moet toch vele malen goedkoper zijn?

Zonnecellen in asfalt is een leuk initiatief, maar volgens mij is het uitgangspunt niet goed. Je moet niet kijken hoe je een oppervlak zoals asfalt kunt gebruiken, maar je moet zoeken naar iets innovatiefs om zonnecellen te maken die je overal in kan verwerken.

Er gaan in de toekomst materialen komen die verwerkt worden in bijvoorbeeld verf of coating die werken als zonnecellen. En hopelijk gaat dat materiaal zo goedkoop worden dat we het overal in kunnen verwerken. Dan hebben we geen zonnepanelen meer die vaste afmetingen hebben en je van ver weg al kan zien. Dan worden het zonne-energie-opwekkers die je niet eens ziet. En wellicht komt het dan ook in asfalt terecht.

bron: https://www.zonnepanelen.net/zonnepanelen-in-asfalt/

 

3. Wattway Solar Road

De Fransen pakken door na het historische klimaatakkoord van Parijs. Energieminister Ségolène Royal wil 1000 kilometer wegdek in Frankrijk gaan voorzien van zonnepanelen. De technologie lijkt op het Nederlandse SolaRoad, dat ook wil uitbreiden.

Ook de Fransen gaan voor zonnewegen, als het aan Royal ligt. Het door wegenbouwbedrijf Colas ontwikkelde wegmateriaal Wattway bestaat uit 7 millimeter dikke strips die op het wegdek worden geplaatst. Net als bij het Nederlandse initiatief SolaRoad is het idee erachter eenvoudig: zonlicht dat op de weg met zonnecellen valt wordt omgezet in elektriciteit. Dat kan weer worden gebruikt voor wegverlichting, verkeersinstallaties, elektrische auto’s en huishoudens.

De Fransen willen zelfs voor 5 miljoen mensen stroom opwekken, zo’n 8 procent van de bevolking. Daarvoor is 1000 kilometer aan wegdek met zonnepanelen nodig. Colas heeft 5 jaar aan de technologie gewerkt en zegt dat Wattway per 20 vierkante meter genoeg stroom oplevert om een huishouden van elektriciteit te voorzien. Het materiaal moet alle vormen van verkeer aankunnen en gaat 10 jaar mee, zeggen de makers. Net zo lang als ‘normaal’ asfalt.

lichtend pad France-solarized-Wattway-roads-3 o-WATTWAY-facebook

bron: http://www.rtlnieuws.nl/economie/home/frankrijk-gaat-noord-holland-achterna-1000-km-zonnewegdek

4. Smart Highways (Heijmans/Roosegaarde)

20 oktober 2014

De pilot met lichtgevende belijning van Daan Roosegaarde en Heijmans is live te bewonderen. Het project is onderdeel van de ‘N329- Weg van de Toekomst’ in Oss.

Het project bestaat uit Glowing Lines, lichtgevende lijnen die overdag energie opladen en deze in het donker weer afgeven. Daarmee wordt het landschap een beleving waarin licht en informatie centraal staan, veiligheid en het wegoverzicht nemen toe door deze toepassing. Roosegaarde en Heijmans lanceerden het Smart Highway concept op een eerdere editie van de Dutch Design Week. Sindsdien is de technische ontwikkeling van het concept gestart en zijn verschillende versies getest om een zo optimale kwaliteit en beleving te creëren. Het resultaat in Oss, is als ‘matured design’ te bekijken. Daan Roosegaarde ervaart het rijden over de weg in Oss in het donker als ‘rijden door een wonderland’.

lichtend pad lichtend_pad

De Glowing Lines kunnen elke avond door weggebruikers ervaren worden op de N329 in Oss. Naar aanleiding van deze pilot zijn nieuwe (internationale) projecten in voorbereiding. Tevens heeft de minister van Infrastructuur en Milieu aan Daan Roosegaarde gevraagd een nieuw ontwerp te maken voor de Afsluitdijk, gebaseerd op het Smart Highway concept.

Op 12 november wordt ook het Van Gogh-Roosegaarde fietspad in Nuenen geopend. Dit is een uniek lichtgevende fietspad. Het ontwerp is gebaseerd op Van Gogh’s bekende werk ‘Sterrennacht’ en geeft fietser de mogelijkheid om een moderne versie van het schilderij op een innovatieve manier te ervaren. Het pad is onderdeel van de historische Van Gogh route in Nuenen.

lichtend pad

De Glowing Lines zijn mede mogelijk gemaakt met steun van BKKC. Opdrachtgever is de Weg van de Toekomst, bestaande uit de Provincie Noord-Brabant en de gemeente Oss.

bron: www.heijmans.nl

 

5. Dynamische en intelligente ledverlichting

Om de veiligheid van de zwakke weggebruiker te vergroten en tegelijk de invloed op de bestaande fauna te minimaliseren, heeft de overheid gekozen om intelligente, innovatieve en weinig energieverbruikende ledverlichtingstoestellen te installeren.
 DE OBJECTIEVEN
De Essensteenweg (N117) die door Brasschaat, Kapellen en Kalmthout loopt is sinds jaren gekend als gevaarlijk; vooral voor de zwakke weggebruikers. De keuze van een nieuw fietspad volledig gescheiden van de autobaan was een eerste stap om de fietsers te beschermen. Vervolgens werd beslist om het fietspad van een intelligente en dynamische verlichting te voorzien om zo de veiligheid nog meer te vergroten. De nabijheid van een natuurdomein met een grote diversiteit aan insecten en een belangrijk voortplantingsgebied van vleermuizen heeft geleid tot een grondige studie van de gewenste verlichting. Deze studie is uitgevoerd in nauwe samenwerking
met het agentschap “Natuur en Bos”. Deze laatste wenste niet alleen het licht alleen daar te richten waar nodig, maar ook om de lichtvervuiling te verminderen wanneer het fietspad niet gebruikt wordt.
Piste cyclable le long de la N117

KENMERKEN VAN DE SITE
Het fietspad heeft een lengte van 3,2 km en een breedte van 2,5 m. Het fietspad naast de N117 bevindt zich in een natuurgebied met een grote biodiversiteit die niet gestoord mag worden door artificiële verlichting.
Piste cyclable le long de la N117
TE OVERWEGEN OPLOSSINGEN
Traditionele verlichting met HID-lampen
In een eerste voorstel wilde men werken met een lagedruk natriumdamplamp geïntegreerd in een klassiek verlichtingstoestel. Deze oplossing was interessant op het vlak van energiebesparing,maar bracht toch wel een zekere lichtvervuiling
met zich mee. Bovendien was met dit systeem geen dynamische verlichting mogelijk.
Ledverlichting
Om de lichtstroom zeer precies te kunnen richten, is de Isme uitgerust met lenzen met verschillende openingshoeken en is het verlichtingstoestel op een paal van 3 m met een hellingshoek van 10° geïnstalleerd.
Om de impact op de lokale fauna zo klein mogelijk te houden, hebben de 22 high-power leds (1,2 W) een zeer specifieke gele kleur (golflengte tussen 582 en 592 nm). Het totale vermogen van elk verlichtingstoestel bedraagt 39 W. Het fietspad wordt door 122 Isme-verlichtingstoestellen met gele leds, en 8 toestellen met warm witte high-power leds (1,2 W) verlicht.
TE GEKOZEN OPLOSSING: een dynamische en intelligente ledverlichting
Luminaire Isme
De dynamische verlichting is voorzien voor de 122 Ismes met geel licht. De 8 toestellen met warm wit licht zijn gelinkt aan een astronomisch uurwerk dat in functie van de periode van het jaar bepaalt wanneer de verlichting geactiveerd moet worden.

Elk geelkleurig toestel kan individueel gestuurd worden. Er zijn een aantal scenario’s voorzien. Het fietspad is opgedeeld in verschillende onafhankelijke zones en er werden 8 bewegingssensoren over het fietspad verdeeld. Wanneer een fietser het pad benadert, stuurt de sensor informatie naar de controller die op
zijn beurt een voorgeprogrammeerd scenario opstart dat de te verlichten afstand en het gewenste lichtniveau bepaalt. Wanneer de fietser enkele minuten later de volgende bewegingssensor benadert, stuurt deze op zijn beurt ook een signaal naar de controller zodat een nieuw scenario geactiveerd wordt.
Wanneer het fietspad niet gebruikt wordt, is het verlichtingsniveau van de meeste toestellen met 50% gedimd en dit van zonsondergang tot zonsopgang. De ledverlichting beantwoordde dus aan alle wensen en eisen van zowel de betrokken gemeenten als van het agentschap “Natuur en Bos”. Dimming, programmatie, telemanagement van een toestel of groep verlichtingstoestellen, vermindering
van lichtvervuiling, … de uitgebreide mogelijkheden van deze realisatie spreken voor zich.

 

Luminaire Isme

VOORDELEN VAN LEDS 
Dankzij het gebruik van ledtechnologie wordt het licht precies daar gestuurd waar het nodig is; in dit geval op het fietspad.

In deze toepassing worden de energiebesparingen gegenereerd uit het gebruik van leds in plaats van klassieke ontladingslampen. Door te opteren voor leds is het bovendien ook mogelijk om te programmeren en dimmen zodat de verlichtingstoestellen niet op volle kracht functioneren wanneer het fietspad niet
in gebruik is.

De betrouwbaarheid van leds gedurende een verwachte levensduur van 60.000 branduren garandeert de veiligheid van de fietsers, maar brengt ook een belangrijke besparing op het vlak van onderhoudskosten met zich mee. Bovendien zorgt het gebruik van geelkleurige leds ervoor dat de nadelige gevolgen voor de fauna zo beperkt mogelijk blijven.

 De dynamische verlichting van Brasschaat – vraag & antwoord
Schema van de scenario's per zone

Indien niet leesbaar, kunt u de PDF-file hiernaast downloaden.

Hoeveel bewegingssensoren zijn er in deze realisatie geïnstalleerd?
Er zijn 8 bewegingssensoren geïnstalleerd

   • 1 in het begin en 1 op het einde van de opgestelde reeks geelkleurige Ismes (S1 – S8)
   • 2 sensoren ter hoogte van het militair domein (S3 – S4)
   • 1 voor en 1 na het voortplantingsgebied van de vleermuizen (S6 – S7)

De laatste 2 sensoren werden in het midden van het traject geplaatst (S2 – S5) om de voorgeprogrammeerde blokken voldoende klein te houden zodat zoveel mogelijk

   energie bespaard zou kunnen worden. Wanneer de blokken kleiner zijn, kunnen de verlichtingstoestellen veel sneller tot het minimum verlichtingsniveau herleid
  worden.

 

Wordt de dynamische verlichting op het hele traject (3.2 km) toegepast of slechts op een gedeelte?
De dimming is voorzien voor de 122 geelkleurige Ismes. De 8 verlichtingstoestellen met warm wit licht zijn niet aan het dynamisch beheersysteem gelinkt, maar wel aan een astronomische klok. De 8 witte Ismes zijn op het einde van het fietspad geïnstalleerd om de overgang naar de nabijgelegen industriezone te optimaliseren.
Hoe gaat de dynamische verlichting in zjin werk wanneer iemand het fietspad gebruikt?
Wanneer een fietser het fietspad betreedt (voornamelijk aan het begin en het einde van het pad, of ter hoogte van de ingang van het militair domein) registreert één van de bewegingssensoren deze activiteit en stuurt informatie naar een controller (LLC – Light Link Controller) die op zijn beurt het voorgeprogrammeerd  verlichtingsscenario opstart.

Als de volgende detector (enkele minuten later) door de fietser geactiveerd wordt, wordt een volgend scenario (het scenario gelinkt aan die bepaalde sensor) gelanceerd.

Hoe werkt deze verlichting wanneer het fietspad niet gebruikt wordt?
Wanneer er zich geen fietsers op het fietspad bevinden dan is het verlichtingsniveau van de meeste toestellen met 20% verminderd. Er zijn echter een paar uitzonderingen:

 • De eerste 3 toestellen aan het begin en op het einde van de reeks geelkleurige Ismes zijn steeds geprogrammeerd op een verlichtingsniveau van 80%
 • De 5 daaropvolgende Ismes hebben een lichtintensiteit van 25%
 • De 6 verlichtingstoestellen aan de ingang van het militair domein (groep 5) zijn steeds geprogrammeerd op een verlichtingsniveau van 80%
 • De Ismes bij het voortplantingsgebied van de vleermuizen (groep 9) werken alleen maar wanneer ze gelanceerd worden na een activiteit in het veld van de corresponderende bewegingssensor, en dit met een verlichtingsniveau van 50% (de verlichting is dus met 50% gedimd)
 • Links en rechts van dit gebied zijn er 3 verlichtingstoestellen die met 20% gedimd zijn wanneer het fietspad niet gebruikt wordt om zo een maximum niveau van 75% te bereiken. Op deze manier wordt een zachte overgang gecreëerd naar het voortplantingsgebied van de vleermuizen waar er tot maximum 50% van de verlichtingscapaciteit ingezet wordt.

 

Zijn er energiebesparingen mogelijk dankzij deze installatie?
Er bestaat geen twijfel dat dankzij deze dynamische en intelligente
verlichting een belangrijke energiebesparing gerealiseerd wordt. Ongeveer 90 verlichtingstoestellen maken slechts van 20% van hun verlichtingscapaciteit gebruik wanneer het fietspad niet in gebruik is. 9 Ismes branden alleen maar wanneer ze door een activiteit in het veld van een bewegingssensor geactiveerd worden, en dit met een maximale intensiteit van 50%.
Het is echter moeilijk om vandaag reeds een cijfer op de gerealiseerde energiebesparing te plakken. Wanneer de installatie gedurende 1 jaar in gebruik is, zullen we het energieverbruik in detail kennen en het kunnen vergelijken met
het verbruik van een installatie zonder dimming.
Wat zijn de voorgeprogrammeerde sceniario’s?
Elke bewegingssensor activeert een bepaalde zone voor een bepaalde tijd. In dit project wordt gewerkt met een duur van 10 minuten per zone (tussen 2 detectoren). Op deze manier kan zelfs de traagste fietser het traject tussen 2 zones doorlopen voordat het licht terug herleidt wordt naar zijn laagste niveau.

Raadpleeg onze referenties in intelligente verlichting

http://www.schreder.com/beu-nl/LearningCentre/DOSSIERS/Pages/EclairageLEDdynamique.aspx

 6. Dynamische verlichting van Sysconnect

Fietspadverlichting 

BSOL is gebaseerd op het ecologische principe dat er enkel licht nodig is als er iemand aanwezig is.
Een gepatenteerd systeem detecteert via sensoren voorbijgangers en fietsers waardoor er vervolgens een aantal lichten zullen aanschakelen. 

De persoon die zich op het pad begeeft zal zich dus steeds in een lichtcluster bevinden, doordat de lichten mee aanschakelen in zijn beweegrichting. Als er zich niemand meer op het pad bevindt, gaan alle lichten uit om energie te besparen. Deze lichttechnologie werkt volledig zonder bekabeling en is 100% op zonne-­energie. We beschikken over verschillende energie­opslagsystemen.

http://www.sysconnect.nl/verlichting-op-zonne-energie.html

7. Duurzame betonnen fietspadelementen met zonne-energie

Het Spaanse OTEM2000 en Nederlandse Easypath brengen duurzame prefab betonnen fietspadelementen met geïntegreerde zonne-energiepanelen op de markt: het ZonneFietspad. De Spaans-Nederlandse partners hebben zich tot doel gesteld actief een bijdrage te leveren aan de verduurzaming van fietspadinfrastructuren in de breedste zin van het woord. De eerste ZonneFietspaden worden op korte termijn gerealiseerd.

Niet alleen draagt de innovatie bij aan een positievere beleving en gezondere leefomgeving van het binnenstedelijk gebied. Tevens is de integratie van intelligentie in het kader van veiligheid mogelijk en levert het fietspad energie aan de directe omgeving. De energie die het fietspad opbrengt, zal gebruikt worden om omliggende gebouwen, woningen, openbare ruimten en straatverlichting en signalering van stroom te voorzien.

ZonneFietspad

De link die de partijen gevonden hebben zit hem in de basis. OTEM 2000 levert het DIN-gecertificeerde Solar BikePath. Een elementenprincipe dat voldoet aan de stroefheid voor fiets- en wandelpaden. Zij zochten een partij die een beproefde prefab betonnen basis kon bieden. Easypath vormt het antwoord op deze vraag, zeker omdat door onderlinge koppeling een hoogwaardig fietscomfort gewaarborgd is.

Job van Roekel, directeur Easypath: “We zijn blij dat we elkaar op het juiste moment ontmoet hebben. Wij waren op zoek naar een partij die ons verder kon brengen als het om de integratie van zonne-energie gaat en andersom stond OTEM 2000 op het punt om zelf prefab elementen te ontwikkelen, terwijl wij dat wiel al voor hun hadden uitgevonden. Je kunt eigenlijk zeggen 1+1=3.”

Duurzame energierijke straatverharding heeft de toekomst

Naast OTEM 2000 is ook Energy Floors, met wie het Spaanse bedrijf al een samenwerkingsverband heeft, bij de samenwerking betrokken. Alle drie de partijen hebben een zelfde doel: innovatieve technologieën en duurzame en groene oplossingen creëren voor een gezondere leefomgeving, de transformatie naar duurzame steden en zorg voor een schoon milieu. Om dit verder te bevorderen, gaan partijen gezamenlijk aan de slag op weg naar nieuwe innovatieve co-creaties.

Voor meer informatie: www.easypath.nl

Publicatiedatum: 14-8-2015

http://www.biojournaal.nl/artikel/19491/Duurzame-betonnen-fietspadelementen-met-zonne-energie

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!