lumiere park

inventarisatie en voorstel voor Lumiere Park

Het Lumiere Park is een groen gebied waar veel gewandeld en gerecreëerd wordt. De vrijmarkt op Koningsdag en (multi)culturele manifestaties die een groot terrein nodig hebben vinden hier hun plek. Het paadje langs het water kan onderdeel worden van het Lichtend Pad (“Walk of Fame”) en de verbinding met het water kan door trapachtige walbeschoeiing versterkt worden. Ook hier zijn vlonders en steigers een aanvulling.

lumiere park

De hoogspanningskabels die door dit gebied lopen beperken de recreatieve functies. Het geknetter van de leidingen weerhoud je ervan om hier lekker onder te gaan liggen om te zonnebaden. Gezoem van bijen in het bijenlint past hier goed bij. De masten voor de hoogspanningsleidingen vormen een groot contrast met het serene groen van het park. De masten hebben van zichzelf al iets van een mensfiguur. Wellicht kan in het plan voor de Floriade 2022 hier iets mee gedaan worden. (zie ‘hoogspanningsleiding‘)

lumiere park

Het strand aan de rand van het Lumiere Park wordt veel gebruikt en zou aangevuld kunnen worden met steigers en een badschip (zie ‘zwembak‘).

Het Lumiere Park staat vol met bordjes die verwijzen naar de filmwereld. De verwijzing naar de gebroeders Lumière zou terug moeten komen door het creëeren van een plek waar ’s avonds in de buitenlucht films vertoond kunnen worden en waar winter- en zomersolstitium gevisualiseerd en waarneembaar gemaakt zijn.

lumiere park

Een Monument voor het Licht; zon en kunstlicht. Te denken valt aan een Stone Henge-achtige bebouwing op het bestaande heuveltje. Een bebouwing zoals door Robert Morris bij Lelystad ontworpen is biedt een beschutte cirkelvormige ruimte die zich uitstekend leent voor vertoning van films van de grootheden die in de straatnamen van de Filmwijk voorkomen.

lumiere park

De bult in het Lumiere Park is een geschikte plek voor een ‘open lucht theater’ waar theater- en filmvoorstellingen kunnen worden georganiseerd. Met enige aanpassingen kan het veranderd worden in een amfitheater.

lumierepark

lumierepark

Een combinatie van de zonnetempel Stone Henge en de bult in het Lumiere Park.

lumierepark

Een combinatie van een moderne zonnetempel en de bult in het Lumiere Park. Het observatorium van Robert Morris zorgt voor een beschutte ruimte waar in de zomer filmvoorstellingen, theatervoorstellingen en kunstmanifestaties georganiseerd kunnen worden zoals dit nu jaarlijks gebeurd bij Lelystad op het Sunsation-festival.

lumierepark

bron: www.rondje-weerwater.nl

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!