Almere Meer

Het ontstaan van Almere Meer

In het Subatlanticum bestond er op de betreffende plek al een merencomplex, dat door Pomponius Mela, een Romeins geograaf, in zijn De Chorographia in 44 na Christus nog Lacus Flevo (Flevomeer) werd genoemd. Andere bronnen spreken over Flevum, dat ‘vliestroom’ betekent. Het Flevomeer ontwikkelde zich na de Romeinse tijd door de afslag van de oevers tot het Almere. In het midden hiervan lag het eiland Flevo, waaruit later Urk en Schokland zijn ontstaan. Dit merencomplex was toen nog verhoudingsgewijs klein en stond in verbinding met de zee door een riviermonding of misschien een nauwe zeearm, waarschijnlijk het Vliestroomkanaal, tussen wat later de eilanden Vlieland en Terschelling zouden worden. Het latere Marsdiep was toen nog een riviermonding (fluvium Maresdeop). Het Flevomeer ontwikkelde zich na de Romeinse tijd door de afslag van de oevers tot het binnenmeer dat Aelmere werd genoemd.

De naam Almere

Het Aelmere wordt voor het eerst genoemd in een heiligenleven over de Angelsaksische bisschop Bonifatius.[1] Daar wordt vermeld dat deze Ierse bisschop (in 754 bij Dokkum vermoord) in 753 vanaf de Rijn komende over een water genaamd ‘Aelmere’ richting het huidige Friesland voer. Rond het jaar 1000 wordt in een schenkingsakte over het eiland Urk gesproken als ‘Urk in (het) Almere’.[2] In dit document uit 966 van keizer Otto I aan het Sint-Pantaleonsklooster te Keulen luidt het: cuiusdam insulae medietatem in Almere, que Urch vocatur, ‘de helft van een zeker eiland in (het) Almere, dat Urch genoemd wordt’.

Volgens sommigen is ‘Almere’ een Germaanse naam voor ‘groot meer’, waarbij het woorddeel ‘mere’ een vroegere vorm is van het moderne ‘meer’. Het Germaanse ‘ala’ is voorloper van ons woord ‘al’, dat ‘geheel’ betekent (vergelijk: ‘een en al’, ‘geheel en al’), en in samengestelde woorden ‘groot’ of ‘erg’. Volgens een nieuwere opvatting is het woorddeel al (in de oudere vorm ael) echter een verwijzing naar een ander woord voor paling, het moderne aal.[3]

De naam van de stad Almere is van de naam van dit meer afgeleid.

North_Holland_1st-10th_Century

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!