bol

Vormgeving van het Waterfront is een lastig probleem. Het Stadshart is aantrekkelijk, ruim en open maar een voor de hand liggend culminatie hiervan in het Weerwater is tot noch toe niet tot stand gebracht. Er vinden wel sportevenementen, muziekoptredens, kermissen e.d. plaats op de Esplanade maar een blijvende publiekstrekker in de vorm van horeca, museum, fontein of sculptuur ontbreekt. De Schouwburg had deze publiekstrekker kunnen zijn als er op de zonnige kant de mogelijkheid zou zijn geweest om te verpozen met een glas bier. De hermetische minimalistische doos laat deze aanpassing schijnbaar niet toe. De schamele poging om een terrasje te plaatsen bij het restaurant maakt dit schrijnend duidelijk.
De laatste tijd worden er steigers aangelegd die direct al de benaming ‘pier’ mee krijgen. Het verbindt de stad met het water en biedt nieuwe mogelijkheid tot verpozing en recreatie. In de maquette die ooit getoond werd van het – nog te bouwen – Stadshart stond een blokje plexiglas door een steiger verbonden in het Weerwater. Meteen werd erbij gezegd dat realisatie niet zeker was.

Een bol
Wat nu zeker is, is dat de Paviljoens opgedoekt zijn en Casla ook ingeboet heeft aan zelfstandigheid. Dit is een uitgelezen kans om één en één met elkaar te combineren. Zou het niet wat zijn om de geschiedenis van Almere te presenteren in een paviljoen in het water met een horecagelegenheid? Een 15 tot 20-meter bolvormig gebouw zou de hoekige skyline van Almere completeren, contrasteren en nieuwsgierigheid opwekken.

rondje weerwater

“Discovery One” is het ruimteschip dat te zien is in de film “A Space Odyssey 2001” van Stanley Kubrick (1968). De voorkant van dit ruimteschip is een bol. Hier een impressie van de voorkant van het ruimteschip in het Weerwater. (foto skyline Almere GeertFotografeert)
Zie verder de website www.rondje-weerwater.nl.
Zoals uitvindingen tegelijkertijd op verschillende plaatsen kunnen ontstaan, denk maar aan Benz en Daimler, zo blijken t.a.v. het Weerwater tegelijkertijd dezelfde plannen te rijpen. Zo vond ik op mijn speurtocht het volgende plan:

 

Floriade 2022 Almere

opdrachtgever:
World Sustainability Centre
ontwerp:
2009-2012

GreenEye Expo is een ontwerp voor een drijvend informatie- en expositiecentrum over het thema duurzaamheid.
Het paviljoen vormt het centrale onderdeel van een groeiend netwerk van steigers en gebouwen met haven, restaurant, hotel en spa. GreenEye Expo draait 24 uur met de zon mee waardoor de zonnecellen in de iris maximaal energie kunnen produceren. De lens van het oog kan naar believen worden gesloten of geopend om de zonnewarmte binnen te laten of buiten te houden. C2C | Floriade 2022 | Almere Principles

bol arc2_261_greeneye_floriade2022almere_103 arc2_261_greeneye_floriade2022almere_104 arc2_261_greeneye_floriade2022almere_105 arc2_261_greeneye_floriade2022almere_107
zie verder de website van Arc2-architecten

Het idee doet enigszins denken aan het werk ‘Vision’ uit 1879 van Odilon Redon:

rondje weerwater

De bollen in het werk ‘Tuin der Lusten’ van Jeroen Bosch.

rondje weerwater

rondje weerwtater

De bol als bouwvorm is vaker toegepast. Som bleef het bij een idee, soms werd het idee uitgevoerd.

cenotaaf newton

Ettiene-Louis Boullee (1728 – 1799) – what’s in a name – ontwierp in 1784 voor Isaac Newton (1642 – 1727) een cenotaaf (leeg graf). De hoogte van dit bouwsel zou 150 m. moeten worden met singels met cypressen rondom. Het ontwerp is een voorbeeld van de Verlichtingsidealen. Het ontwerp is nooit gerealiseerd maar spreekt tot op heden nog tot de verbeelding. (www.rondje-weerwater.nl)
Een iets bescheidener ontwerp is van Jean-Jacques Lequeu (September 14, 1757 – March 28, 1826).
Lequeu sphere
Claude-Nicolas Ledoux (1736 – 1804) is een tijdgenoot van Boullee. Hij ontwerpt in 1780 voor een park (Parc de Mauperthuis) een onderkomen voor een tuinman.
ledoux sphere

In de vorige eeuw werden een aantal bolvormige bouwsels gerealiseerd.

montreal1967geodome 364_image3 big_353149_7915_293 usa2

De geodetische koepel van Richard Buckminster Fuller (1895 – 1983) verwezenlijkt op de wereldtentoonsteling 1967 in Montreal.
Een tiental jaar later ging het in vlammen op maar het frame bleef staan. Tot op de dag van vandaag.
fire geodome image
De geodome in Parijs in Parc de la Villette (1985) is een geslaagde combinatie van Franse 18e eeuwse utopische architectuur en de meer hedendaagse ideeën en technieken van Richard Buckminster Fuller. Het gebouw herbergt een Imax-bioscoop en voegt zich door het spiegelend oppervlak in elke omgeving.
geodome
Epcot (van 1982 tot 1993: EPCOT Center) is een pretpark in het Walt Disney World Resort in Orlando, Florida.
geodome epcot

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!