hoogspanningsleiding

Hoogspanningsleiding

hoogspanningsleiding

Zowel aan de oost- als aan de westzijde van de buurt ligt een groenzone. De zone aan de oostkant, gevormd door het Ebenezer Howardpark en het Laterna-Magikapark, bevat een aantal openbare gebouwen en voorzieningen. Door deze zone lopen van west naar oost een aantal uitvalswegen van de Filmwijk, aangesloten op de Veluwedreef die in deze zone van noord naar zuid loopt. Dwars door de wijk loopt de hoogspanningsleiding Noord-West 380 kV van TenneT.

Alternatieven voor de hoogspanningsleiding in het Weerwater met behoud van hun functie

 

hoogspanningsleiding hoogspanningsleiding_1000_ hoogspanningsleiding_1000_0 hoogspanningsleiding_1000_2

6.2
“Shall we Dance”
Situatie na realisatie nieuwe 380kV lijn
Het kunstwerk Shall we dance? van kunstenaar Floris Schoonderbeek staat in Doetinchem bij de toegang van het bedrijventerrein Keppelseweg-West, naast de rotonde halverwege de Energiebrug en de Keppelseweg. Als gevolg van het project Doetinchem-Wesel 380kV wordt 18,5 kilometer van de bestaande 150kV verbindingen weggehaald, waaronder de hoogspanningsmasten bij Shall we dance?. Door de verwijdering van deze verbinding zou het kunstwerk zijn oorspronkelijke betekenis verliezen. “Deze industriële landmark aan de Energieweg in Doetinchem geeft het bedrijventerren Keppelseweg-West een herkenningspunt. De hoogspanningsleidingen en de bijbehorende masten rondom het terrein vormen zo’n vertrouwd beeld, dat ze eigenlijk automatisch van het
netvlies worden gewist. Schoonderbeek heeft daar met dit 37 meter hoge kunstwerk verandering in gebracht: met een sierlijke buiging lijkt zijn elektriciteitsmast de naastgelegen mast ten dans te vragen. Shall we dance? maakt de elegantie van de echte masten zichtbaar: een dans tussen stalen reuzen. Het is een vriendelijk welkomstgebaar voor bezoeker en passant van het bedrijventerrein, een uitnodiging om met verbeelding en inspiratie naar je omgeving te kijken. Geen elektriciteitsmast zal ooit nog hetzelfde zijn. Het kunstwerk is gemaakt met dezelfde materialen en constructietechniek als de bestaande hoogspanningsmasten en daardoor, ondanks de afmeting, subtiel van opzet.”
4
Shall we dance? maakt de elegantie van de echte masten zichtbaar : een dans tussen stalen reuzen. Het is een welkomstgebaar voor passanten om met verbeelding en inspiratie naar de omgeving te website Floris Brekelmans kijken. De aandacht wordt daarbij gefocust op de hoogspanningsmasten. Doordat de masten en de bijbehorende geleiders een vertrouwd beeld zijn geworden in ons landschap is de aandacht voor deze verbindingen verloren gegaan. Dit terwijl de
hoogspanningsverbindingen essentieel zijn voor onze energievraag, nu en in de toekomst. Het 37 meter hoge kunstwerk is gemaakt met dezelfde materialen en constructietechniek als de bestaande hoogspanningsmasten en neemt daardoor de identiteit aan van de lijn. Met een sierlijke buiging lijkt de elektriciteitsmast een van de masten van de 150kV verbinding ten dans te vragen. Door te dansen komt er een doorgaande stroom van energie vrij.

Inpassingsopgave

Om recht te doen aan de essentie van het kunstwerk en de toegevoegde waarde voor de maatschappij en de gemeente Doetinchem te behouden is het noodzakelijk een van de masten bestaande 150kV verbinding te behouden. Te nemen maatregelen In het kader van dit landschapsplan zal worden onderzocht of de 150kV mast, die op korte afstand van het kunstwerk staat, kan worden gehandhaafd zodat het ensemble van kunstwerk en 150kV mast behouden kan blijven.

lees verder op de website van Tennet
hoogspanningsleiding
v
hoogspanningsleiding

Voorbeeld van constructie en materiaalgebruik overeenkomstig met een hoogspanningsmast

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!