lichtend pad

Lichtend Pad

“Het Lichtend Pad” is een verzameling ideeën voor het fysieke Rondje Weerwater. Het pad dat het Weerwater omzoomt vormt de verbinding, de band, voor de verschillende delen en gebieden. Door dit traject uniform gestalte te geven ontstaat een duidelijke visuele eenheid. Studio Rosengaarde presenteerde onlangs een weg met ingebouwde verlichting. Iets soortgelijks staat mij ook voor ogen. Eenheid gevormd door een keuze voor gekleurd asfalt of beton, bijvoorbeeld de kleur rood zoals recentelijk gerealiseerd is voor het Stadweteringpad. Het wegdek kan voorzien van led-lampjes en naast het wegdek kunnen lichtpalen staan. De onderlinge afstand van de verlichting moet uniform zijn zodat de gebruiker zijn snelheid (lopen, fietsen, skaten) hieraan af kan meten. Misschien kan een Almeerse maat ingevoerd worden; de Almeter.

Het nieuw aan te leggen tracé door het Lumièrepark (Tuschinskypad) biedt de mogelijkheid een “Walk of Fame” aan te leggen op de plekken waar de straten op het Weerwater uitkomen. Waar het Fongerspad langs het water loopt kan aandacht gegeven worden aan de (straat)namen die hierop uitkomen. De vernoemde filmsterren kunnen hier nog eens gememoriseerd worden. Het tracé bij Stedenwijk waar verschillende niveau’s voor fietsers en wandelaars zijn behoeft qua vorm weinig verandering. Wel moet gezocht worden naar de band met het water. Vlonders en steigers die de laatste tijd zijn aangelegd bewerkstelligen dit, maar ook een trapsgewijs verloop naar het water en in het water, zoals dit bij de Esplanade het geval is.

bron: www.rondje-weerwater.nl

Energie

Fossiele brandstoffen zijn eindig alternatieve energiebronnen zoals zon en wind zijn bruikbaar op langere termijn. Het vervoer en de mobiliteit zijn de behoeften waar veel energie wordt gebruikt. De vervoersmiddelen en het verkeersnetwerk waarvan gebruik gemaakt wordt veranderen het landschap drastisch. Het idee om vervoersmiddelen door alternatieve energie aan te drijven is niet van de laatste tijd. De eerste elektrische auto’s reden al aan het einde van de 19e eeuw rond toen er van schaarste van fossiele brandstoffen nog geen sprake was. Om het verkeersnetwerk waarmee het actuele landschap meer en meer geplaveid wordt uit te rusten met zonnepanelen is asl het slaan van twee vliegen in één klap. Er wordt vandaag de dag gezocht naar geschikte technieken om zonnepanelen met het wegdek te integreren. Het wegennet wordt elektriciteitsnet.

  1. SolaRoad

Het idee achter de SolaRoad is ontstaan bij onafhankelijke onderzoeksorganisatie TNO en is eenvoudig: zonlicht dat op het wegdek valt, wordt opgevangen door zonnecellen en omgezet naar elektriciteit. De SolaRoad bestaat uit betonnen modules van 2,5 bij 3,5 meter met een geharde glazen en luchtdoorlatende toplaag van 1 cm dikte. De toplaag van de Solaroad verschilt hierin met het traditionele wegdek. De toplaag moet namelijk veel zonlicht doorlaten en vervuiling afstoten. Onder de toplaag liggen kristallijne zonnecellen, welke ook gebruikt worden in zonnepanelen.

lichtend pad

Bron: SolaRoad

Op 12 november 2014 is de eerste SolaRoad in Nederland geopend door minister Kamp van Economische Zaken. De pilot-locatie van de ongeveer 100 meter lange SolaRoad is in Krommenie. De SolaRoad is het eerste wegdek dat zonlicht opvangt en omzet naar elektriciteit. De opgewekte elektriciteit kan gebruikt worden voor wegverlichting, verkeersinstallaties, huishoudens en elektrische auto’s.

Het ontstaan van de SolaRoad

Het idee achter de SolaRoad is ontstaan bij onafhankelijke onderzoeksorganisatie TNO en is eenvoudig: zonlicht dat op het wegdek valt, wordt opgevangen door zonnecellen en omgezet naar elektriciteit. De SolaRoad bestaat uit betonnen modules van 2,5 bij 3,5 meter met een geharde glazen en luchtdoorlatende toplaag van 1 cm dikte. De toplaag van de Solaroad verschilt hierin met het traditionele wegdek. De toplaag moet namelijk veel zonlicht doorlaten en vervuiling afstoten. Onder de toplaag liggen kristallijne zonnecellen, welke ook gebruikt worden in zonnepanelen.

De toekomst De verwachte opbrengst aan groene stroom ligt op 50 kWh per vierkante meter per jaar. Een gemiddeld huishouden verbruikt per jaar circa 3.500 kWh aan elektriciteit. Het totale weggennet in Nederland omvat ongeveer 137 duizend kilometer, waardoor het potentieel van de SolaRoad enorm is.

Locatie

Er is voor deze locatie gekozen omdat het een vrij liggend fietspad is en gunstig op de zon ligt. De locatie van het fietspad is langs de N203, ter hoogte van de Texaco aan de spoorzijde. De komende 3 jaar worden diverse metingen en tests gedaan in Krommenie om de SolaRoad verder te ontwikkelen. Als de resultaten van de tests positief zijn, zal er gekeken worden of er meer delen van het wegoppervlak in Nederland kunnen fungeren als groot zonnepaneel.

bron: https://www.zelfenergieproduceren.nl/nieuws/het-eerste-wegdek-van-zonnepanelen/

 

 

 

 

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!