2018 06 21 beijer herrema

wethouder Tjeerd Herrema en journalist Marcel Beijer

Wethouder Tjeerd Herrema is afgetreden na beschuldigingen van seksuele intimidatie door journalist Marcel Beijer in het lokale krantje Almere Deze Week. Hieronder een overzicht van de berichtgeving hierover. Het begon met een voorpaginabericht in Almere Deze Week gepubliceerd door “de voltallige redactie”. Het gaat hier om vier (part-time)-journalisten die een huis-aan-huis-blad volschrijven.

 

Almere deze Week op 12 juni

Werkrelatie ADW en wethouder ernstig verstoord

Door de voltallige redactie
ALMERE – De werkrelatie tussen wethouder Tjeerd Herrema (PvdA) en de redactie van Almere DEZE WEEK is vorige week ernstig verstoord geraakt, nadat de wethouder zeer persoonlijke berichten naar een verslaggever had gestuurd. De krant heeft afgelopen maandag een officiële klachtbrief naar burgemeester Franc Weerwind gestuurd.

De verslaggever in kwestie ontving maandagavond via Messenger een eenzijdig en zeer persoonlijk telefoontje van Herrema waarin het niet tot een gesprek kwam. De journalist verbrak daarop geschrokken de verbinding. Eerder die week had de wethouder via Messenger namelijk ook al persoonlijke berichten verstuurd waar de verslaggever opheldering over had gevraagd, maar niet kreeg.
De verslaggever riep Herrema dinsdag opnieuw ter verantwoording over het eenzijdige telefoontje. Die kwam niet met excuses, maar reageerde onverschillig: ‘Hoop niet dat je rode oortjes hebt gekregen’. Dat was naar mening van de redactie van deze krant een intimiderende en onbetamelijke reactie en stelt dat daarmee de werkrelatie ernstig is verstoord.

Per ongeluk

Herrema ontkent ten stelligste de persoonlijke berichten bewust te hebben verstuurd. Alle berichten zouden per ongeluk zijn verzonden. In bijzijn van burgemeester Franc Weerwind is de kwestie later die week met de betrokkenen besproken. De avond na dat confronterende gesprek ontving de verslaggever opnieuw een persoonlijk bericht van Herrema via Messenger dat in relatie kan worden gebracht met de eerdere berichten. Ook daarvan zegt de wethouder dat het bericht per ongeluk is verstuurd. Vorig jaar kwam Herrema in opspraak nadat de website geenstijl.nl naar buiten had gebracht dat de wethouder een aantal sekssites via zijn twitteraccount volgde. De wethouder verklaarde toen deze accounts niet te volgen en niet te weten hoe die accounts in zijn volglijst terecht waren gekomen. De wethouder verwijderde de accounts en veranderde zijn Twitter-wachtwoord. Onlangs hebben alle nieuwe wethouders moeten meewerken aan een uitgebreid en uitvoerig integriteitsonderzoek, waar geen omstreden zaken uit naar voren kwamen.

Werkrelatie

De redactie van deze krant is van mening dat zowel het verzenden van de twee persoonlijke berichten en het eenzijdige telefoontje niet per toeval kan zijn gebeurd. En vooral de reactie van de wethouder is volgens de redactie ondubbelzinnig en niet voor velerlei uitleg vatbaar. Daardoor is de werkrelatie met de wethouder ernstig verstoord. Van de lokale pers wordt immers verwacht dat er onafhankelijk verslag wordt gedaan van wat er zich op het stadhuis afspeelt. Door het verzenden van de verschillende persoonlijke berichten, het eenzijdige telefoontje en vooral zijn reactie hierop, kan de redactie van deze krant de wethouder niet meer objectief tegemoet treden.

Reactie gemeente

Volgens de gemeente kan uit de nu bekende gegevens niet worden uitgesloten dat de contacten wel degelijk onbedoeld en onbewust tot stand zijn gekomen. Vanuit de wethouder is niet aangegeven dat zijn privételefoon is gehackt of dat dat aan de orde zou kunnen zijn. De wethouder heeft op allerlei manieren openheid van zaken gegeven, waaronder het vrijwillig beschikbaar stellen van zijn privételefoon voor onderzoek. Daarbij heeft de wethouder aangegeven dit onderzoek zelf te bekostigen. Het onderzoek, uitgezet bij een extern bureau, is erop gericht om te achterhalen hoe de contacten tot stand zijn gekomen.
Almere DEZE WEEK heeft maandag 11 juni rond 18.30 uur de klachtbrief overhandigd aan de burgemeester. Deze brief is direct in behandeling genomen.

Reactie wethouder Herrema
Wethouder Herrema laat in een reactie aan Omroep Flevoland weten dat hij verontwaardigd is over de aantijgingen van deze krant en dat de krant het integriteitrapport over hem niet wilde inzien, dat enkele weken geleden voor hem en alle overige wethouders is opgesteld. Ook wilde deze krant niet wachten op de onderzoeksresultaten van het externe bureau. Almere DEZE WEEK heeft dat inderdaad geweigerd omdat die resultaten niets afdoen aan het feit dat de berichten zijn verzonden en het gesprek is gevoerd.

Artikel geplaatst op: 12 juni 2018 – 09:00

 

reactie Tjeerd Herrema op 12 juni

Herrema is verontwaardigd na aantigingen na onbedoeld broekzaktelefoontie

Op maandagavond 4 iuni heef wethouder Herrema tidens de fractevergadering van ziin parti op de gang omstreeks 22.55 uur een telefoongesprek met een partigenoot gevoerd van 7,5 minuut. Direct daarna heef hii met de telefoon in ziin broekzak het toilet bezocht, waarna omstreeks 23.02 een 13 seconden durend onbedoeld telefoonverbinding heef plaatsgevonden met een redacteur van Almere deze Week. Vervolgens heef wethouder Herrema om 23.04 een fractegenoot gebeld waarna hii weer is aangeschoven aan de fractetafel.

Dinsdag heef de betrefende redacteur via messenger contact gezocht met Herrema om hem te melden dat er een onbedoeld broekzakgesprek had plaatsgevonden. De wethouder heef hem voor dit signaal bedankt en maatregelen genomen om herhaling te voorkomen. (Aanschaf hoesie).

Wethouder Herrema neemt afstand van de zware aantigingen die Almere deze week richtng hem uit. De werkrelate met Almere deze Week en de betrefende redacteur was tot dusver prima.

Zoals Herrema bii herhaling duideliik heef gemaakt aan zowel de direct betrokken redacteur als de hoofdredacteur van Almere deze Week betreurt de wethouder dat hii de redacteur door de onbewuste en onbedoelde telefoonverbinding op 4 iuni op 23.02 uur gedurende derten seconden in verlegenheid heef gebracht. Dat laatste geldt ook voor hemzelf: Herrema schaamt zich voor het feit dat een ander middels een broekzaktelefoontie getuige is geweest van ziin plegen van een “ grote boodschap “. Een piinliiker moment voor een dergeliike verbinding is nauweliiks denkbaar.

Omdat voor dit zogenoemde broekzakgesprek een eerder onbedoeld bericht was verstuurd en Almere deze week melding heef gemaakt bii de gemeente heef wethouder Herrema direct het onafhankeliike onderzoeksbureau Hofmann ingezet om het onbedoelde telefoonverkeer te onderzoeken.  Herrema heef het integriteitrapport beschikbaar gesteld dat enkele weken geleden voor hem en alle overige aan te stellen wethouders is opgesteld. Almere deze Week wilde dit niet inzien. Net zo min wilden ze wachten op de onderzoeksresultaten vanuit bureau Hofmann.

Herrema is zeer verontwaardigd en ook aangedaan over het handelen van Almere deze Week. Een onbedoeld gesprek vanuit en broekzak kan iedereen overkomen. De wethouder kan niet begriipen waarom Almere Deze Week in plaats van de onderzoeksresultaten af te wachten de publiekeliike aanval op hem opent. Het betreffende onderzoek zal in de loop van vandaag beschikbaar komen.

Almere Nieuws op 13 juni

Wethouder Tjeerd Herrema is met verlof in afwachting van het onderzoek welke is gestart nadat de krant Almere Deze WEEK een klacht indiende. Dat meldt het college van B&W in een brief aan de gemeenteraad.

Naar aanleiding van de klacht is door het college een onderzoek gestart, de uitkomsten van het onderzoek worden volgende week verwacht.

Herrema besloot om verlof te nemen en in de luwte de uitkomsten van het onderzoek af te wachten, aldus het college die er naar streeft om alle partijen op korte termijn duidelijkheid te verschaffen.

Wethouder Tjeerd Herrema is zeer verontwaardigd en aangedaan over het handelen van Almere Deze WEEK. Dat schrijft de gemeente in een schriftelijke reactie.

De wethouder kan niet begrijpen waarom de krant in plaats van de onderzoeksresultaten af te wachten ervoor heeft gekozen om de publieke aanval op hem te openen.

Herrema neemt afstand van de aantijgingen die de krant richting hem uit.

Broekzakgesprek

Maandag vond er een broekzakgesprek van 13 seconden plaats tussen Herrema en een redacteur van Almere Deze WEEK waar in was te horen hoe de wethouder een grote boodschap deed. De verbinding werd vervolgens door de geschrokken redacteur verbroken.

Toen de redacteur vervolgens contact zocht via Messenger om het voorval te melden, reageerde Herrema met ‘hoop dat je er geen rode oortjes van hebt gekregen’ wat door de redacteur werd beschouwd als intimiderende en onbetamelijke reactie.

Er werd een officiële klacht ingediend bij de burgemeester waarna een gesprek volgde tussen de burgemeester en de twee betrokken partijen.

Onderzoek

Al direct schakelde Herrema uit eigen initiatief een onderzoeksbureau in om de oorzaak van het broekzakgesprek te achterhalen, hij betaalde dit onderzoek uit eigen zak.

Hieruit bleek dat er inderdaad sprake was van een broekzakgesprek. Inmiddels heeft de wethouder maatregelen genomen door een hoesje voor zijn telefoon te kopen.

https://www.almere-nieuws.nl/nieuws/20787/wethouder-herrema-zeer-verontwaardigd-en-aangedaan-over-handelen-almere-deze-week/

http://www.almeredezeweek.nl/nieuws/1465521-werkrelatie-adw-en-wethouder-ernstig-verstoord

 

NRC op 14 juni

Almeerse wethouder stapt op, twee weken na installatie

Almere Wethouder Tjeerd Herrema (PvdA) wachtte een onderzoek naar vermeende seksuele intimidatie niet af. Hij diende donderdag zijn ontslag in.

    • Titia Ketelaar

14 juni 2018

Herrema, die de portefeuilles wonen, zorg en de Floriade had, sprak donderdagavond over ‘trial by media’. Foto Ade Johnson/ ANP

Opnieuw is er een wethouder van de nieuwe lichting gemeentebesturen is opgestapt. Donderdagavond diende Tjeerd Herrema (PvdA) na een emotionele toespraak zijn ontslag in als wethouder in Almere, waar hij twee weken geleden werd geïnstalleerd.

Eerder deze maand viel al een net geïnstalleerd college in Kapelle.

Aanleiding voor het opstappen van Herrema is een onderzoek naar telefoonverkeer tussen hem en een verslaggever van de lokale krant Almere Deze Week. Vorige week zou Herrema seksueel getinte berichten naar de journalist hebben gestuurd, voorafgaand aan en na een – volgens de wethouder – broekzaktelefoontje vanaf de wc. De krant stuurde hierover een klacht aan de burgemeester, die een onderzoek instelde.

Hoe is de cultuur in de gemeenteraad van Almere? NRC was tien maanden aanwezig

De uitkomst daarvan is nog niet bekend, maar Herrema houdt de eer aan zichzelf. Deze week bleek dat coalitiepartijen, met uitzondering van zijn eigen PvdA, het vertrouwen in hem opzegden. Herrema, die de portefeuilles wonen, zorg en de Floriade had, sprak donderdagavond over „trial by media”.

„Zonder van het aanbod gebruik te maken om nadere duiding van mijn kant of de resultaten op een zo zware beschuldiging [van seksuele intimidatie] af te wachten, werden moties van afkeuring aangekondigd”, zei hij in de raadsvergadering. „Steeds vaker wordt al een politiek oordeel geveld los van feiten. Een politieke cultuur die met de opkomst van de PVV steeds meer als normaal wordt beschouwd.” Herrema zei in een dergelijke cultuur niet te willen werken.

Rekening vereffenen

Verslaggever Marcel Beijer van Almere Deze Week zegt in een reactie dat hij de chatberichten in eerste instantie niet begreep. Het zou gaan om ‘cymbub’, een plaatje van een kat, een duimpje en een smiley. Het eerste is vermoedelijk ‘cumbug’, wat slang is voor het blazen van spermabellen. „Pas toen hij het intieme telefoontje pleegde, zag ik die berichten in een context”, aldus Beijer.

Herrema beschuldigt de krant ervan een rekening te hebben willen vereffenen. De journalisten brachten tijdens de formatie het bericht dat de onderhandelende partijen hem niet meer als wethouder wilden houden. „De krant start een week na installatie van het nieuwe bestuur de volle aanval op de persoon waarvan zij begrepen hadden dat die niet terugkomt”, zei hij donderdagavond. Almere Deze Week ontkent dat er een onderliggend motief was voor de klacht en publicatie.

De Almeerse PvdA zei donderdag dat het vertrek van Herrema „hard binnenkomt”, maar het coalitieakkoord te blijven steunen. Daardoor valt het college niet.

Herrema was eerder wethouder in Amsterdam. Daar stapte hij op wegens de financiële tegenvallers bij de Noord-Zuidlijn.

Correctie (14 juni 2018): In een eerdere versie van dit artikel stond dat Tjeerd Herrema de eerste opgestapte wethouder is sinds de collegevorming. Dat was niet juist: in Kapelle viel al een net geïnstalleerd college.
Correctie (15 juni 2018): In een eerdere versie van dit artikel stond dat het college van Almere een week geleden werd geïnstalleerd. Dat moet twee weken geleden zijn. Het artikel is aangepast.

https://www.nrc.nl/nieuws/2018/06/14/eerste-wethouder-stapt-op-een-week-na-installatie-a1606708

 

Leeuwarder Courant op 15 juni

 

Oud-Harlinger Tjeerd Herrema voor de tweede keer wethouder-af

  • · Voor de tweede maal in zijn carrière treedt de in Harlingen geboren Tjeerd Herrema terug als wethouder. Deze keer in Almere.

Een onduidelijk en mogelijk onbedoeld telefoontje (een ‘broekzakgesprek’) van 11 seconden met een journalist van Almere Deze Week kostten hem deze week de steun van vier van de vijf coalitiepartijen. Alleen zijn eigen PvdA sprak nog vertrouwen uit.

De krant, die een brief schreef aan burgemeester Franc Weerwind, beschuldigde de inmiddels oud-wethouder van seksuele intimidatie tijdens telefooncontact op 4 juni vanuit een toilet.

Slechte film

Herrema bestrijdt die aantijging. ,,Een beschuldiging van seksuele intimidatie is misschien wel één van de zwaarste die een bestuurder kan meemaken’’ , zei hij donderdagavond tegen de gemeenteraad.

Herrema heeft het gevoel in een slechte film terecht te zijn gekomen. ,,Ik vind het pijnlijk dat ik kennelijk tijdens een toiletbezoek per ongeluk heb gebeld met een journalist met wie ik alleen maar zakelijk weleens contact heb. Vlak daarvoor had ik nog een gesprek gevoerd met een partijgenoot, waarschijnlijk stond het belscherm nog open en heb ik het aangetikt. De journalist heeft mij vervolgens gehoord”, vermoedt hij.

Noord/Zuidlijn

Oud-gedeputeerde van Friesland Jannewietske de Vries, directeur van Floriade BV in Almere, werkte veel samen met Herrema. Volgens haar heeft hij er mede voor gezorgd dat het draagvlak voor de expo, die in 2022 plaatsvindt, zich positief heeft ontwikkeld. Voor de Floriade vindt ze het ,,hiel spitich’’ dat hij weg is. ,,Foar him persoanlik is it in drama.’’

Herrema is eerder wethouder geweest in Amsterdam. Hij had onder andere de Noord/Zuidlijn in portefeuille. Die is jaren vertraagd, met voor honderden miljoenen euro’s aan tegenvallers. In 2009 besloot Herrema zelf om af te treden.

http://www.lc.nl/friesland/Oud-Harlinger-Tjeerd-Herrema-voor-de-tweede-keer-wethouder-af-23280953.html

 

Omroep Flevoland op 14 juni

Persoonlijke berichten Herrema bestonden uit ‘cymbub’ en emoji

ALMERE • 7 dagen geleden

Het woord ‘Cymbub’, een plaatje van een kat, een duimpje en een smiley. Dat zijn de berichten die wethouder Tjeerd Herrema naar een journalist van Almere Deze Week heeft gestuurd. Dit blijkt uit een rapport van onderzoeksbureau Hoffmann, dat de privételefoon van Herrema heeft geanalyseerd. Het rapport is in handen van Omroep Flevoland. De berichten zijn verstuurd op woensdagavond 30 mei.

Broekzakgesprek
Een aantal dagen later, op maandag 4 juni, is vanaf het toestel van Herrema een audiogesprek via Facebook Messenger gevoerd met de journalist. Volgens de krant “een eenzijdig en zeer persoonlijk telefoontje van Herrema waarin het niet tot een gesprek kwam.”
Herrema geeft aan dat het gaat om een ‘broekzakgesprek’ en dat hij het telefoontje dus niet bewust heeft gepleegd. De volgende dag, op 5 juni, wijst de journalist van Almere Deze Week Herrema op het telefoontje.

ADW: “Dag Tjeerd. Ik weet niet of je je ervan bewust bent dat je me gisteravond om 23:02 uur gebeld hebt via Messenger. Het was geen gewoon gesprek. Ik neem aan dat hier om een broekzakgesprek gaat: een vergissing. Zeker ook omdat ik eerder deze week ook al berichten van je ontving (Cymbub…?) die niet voor mij kunnen zijn bestemd. Ik doe hier uiteraard niets mee, maar ik adviseer je om hier voorzichtiger mee om te springen. Volgende keer is het iemand anders…” 

Herrema: “Ok dank voor de tip. Tegenwoordig kun je op zoveel manieren bellen whatsapp messenger. Kijk of ik die functie kan uitschakelen. Hoop niet dat je rode oortjes hebt gekregen.” 

ADW: “Het is best lastig om te bellen met Messenger. Ik krijg sterk de indruk dat je het bewust hebt gedaan. Klopt dat?”

Herrema: “Nee hoor gewoon verkeerd knopje inmiddels microfoon uitgeschakeld.”

‘Verstoorde werkrelatie’
De zin “Hoop niet dat je rode oortjes hebt gekregen” wordt door Almere Deze Week omschreven als een intimiderende en onbetamelijke reactie, waarmee de werkrelatie tussen krant en wethouder ernstig verstoord is geraakt.

De tekstberichten en het broekzakgesprek zijn voor Almere Deze Week aanleiding geweest om een gesprek met burgemeester Franc Weerwind aan te gaan. “De avond na dat confronterende gesprek ontving de verslaggever opnieuw een persoonlijk bericht van Herrema via Messenger dat in relatie kan worden gebracht met de eerdere berichten. Ook daarvan zegt de wethouder dat het bericht per ongeluk is gestuurd,” aldus het artikel in de krant.
In het rapport van Hoffmann wordt in zijn geheel niet gesproken over berichten verstuurd na 5 juni.

Bewust of onbewust?
Hoffmann zegt niet met zekerheid te kunnen zeggen of de verzonden chatberichten en spraakoproep bewust of onbewuste handelingen van Herrema zijn geweest. Het is echter niet uit te sluiten dat het onbewuste handelingen zijn geweest, aldus de onderzoekers. Dit scenario wordt volgens Hoffmann ondersteund door het feit dat het chatgesprek tussen Herrema en de journalist waarschijnlijk bovenaan de lijst met gesprekken in Facebook Messenger stond.

Het bewuste broekzakgesprek duurde volgens de gegevens op de telefoon van Herrema 11 seconden. In zijn eigen verklaring die Herrema eerder deze week verstuurde staat dat hij zich ervoor schaamde dat een ander had kunnen horen hoe hij ‘een grote boodschap’ aan het doen was. Hoffmann stelt dat de inhoud van de spraakoproep niet kan worden vastgesteld.
Overigens voerde Herrema kort daarvoor mogelijk al een broekzakgesprek met een partijgenoot van 23 seconden.

https://www.omroepflevoland.nl/nieuws/161260/persoonlijke-berichten-herrema-bestonden-uit-cymbub-en-emoji